Przygotowujemy się do realizacji zadania polegającego na zagospodarowaniu Parku Uphagenów w ramach BO 2021.

 

wyposazenie Park Uphagenow 1 

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

DworekUphagena 12 05 21 4

Wniosek stanowi uzupełnienie zadania inwestycyjnego podjętego przez Radę Dzielnicy w 2020 roku. Polega ono na przywróceniu świetności dawnemu parkowi sąsiadującemu z XVII-wiecznym rokokowym Dworkiem Uphagenów, gdzie powstać ma nowe miejsce wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności. Znajdą się tam udogodnienia takie, jak ławki, alejki spacerowe, uporządkowana zieleń, ogród deszczowy, stoły do gry w warcaby i inne. Z uwagi na sąsiedztwo przychodni "Morena" miejsce to będzie często odwiedzane przez seniorów.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Cykl realizacji wniosku jest dwuletni i powinien zakończyć się w grudniu 2022 r.