Przygotowujemy się do realizacji zadania polegającego na budowie Multi Parku w ramach BO 2021.

MULTI PARK os. Piec Wzgorz

 

Zadanie  Multi Park składa się z dwóch etapów (etap 1 i etap 2): etap 1, zlokalizowany na działce nr 8/41 obręb 0074, obejmuje budowę:

  • strefy z urządzeniami do ćwiczeń PARKOUR z bezpieczną nawierzchnią o wymiarach 10m x 15m (drążki i poręcze,ścianka wysoka i wiele średnich ścianek,słupki)
  • b) strefy OAZY RELAKSU z bezpieczną nawierzchnią pod urządzeniami:- huśtawki:pojedyncza oraz typu „koszyk” dla najmłodszych i ”bocianie gniazdo” (po 2 szt. z każdej huśtawki)- ławki bujane i drewniane (po 2 szt.
  • c) strefy SPORTU I REKREACJI (boisko do koszykówki 9m x 9m z nawierzchnią poliuretanową i mini boisko dla najmłodszych 10m x 6m z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z urządzeniami sportowymi + ogrodzenie)
  • d) utwardzonych ścieżek rekreacyjnych pomiędzy elementami parku
  • e) oświetlenia dla poszczególnych elementów parku wraz z zasilaniem (13słupów)
  • f) drogi technologicznej do obsługi zaprojektowanych obiektów, w tym elementów zadania 2 Zielony Park,przez służby eksploatacyjne i ratownicze, z ewentualnym jej skoordynowaniem z obecnie realizowanym dojazdem do boisk

Etap 2, zlokalizowany na działce nr 8/81 obręb 0074 obejmujący budowę:

  • g) chodnika (pomiędzy blokami Kłoczkowskiego 1 i Porębskiego 39, o długości ok. 80m) w kierunku zbiorników retencyjnych, na wysokości przejścia dla pieszych w ul. Porębskiego z połączeniem z istniejącym chodnikiem w ul. Porębskiego.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Cykl realizacji wniosku jest dwuletni i powinien zakończyć się w grudniu 2022 r.

Aktualizacja, 7.06.2022 r.

W związku z niewywiązaniem się  z części umowy, podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy z projektantem z winy Wykonawcy.

Aktualizacja, 02.12.2021 r.

W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami opracowanego projektu prace projektowe wydłużono na mocy aneksu do 17 grudnia 2021 r.

Aktualizacja, 27.05.2021 r.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla dwóch zadań: MULTI PARK os. Pięciu Wzgórz/ os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków) i ZIELONY PARK os. Pięciu Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/ Jaworzniaków), zwane dalej "Zadanie 2 Zielony Park". Łączny koszt wyniesie ponad 34 tys. złotych. Projekt będzie gotowy do końca listopada 2021 r.

 Aktualizacja, 13.04.2021 r.

Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania (plus zakres Zielonego Parku, w ramach Zielonego BO). Prace nad projektem mają potrwać 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Oferty w przetargu można składać do 23 kwietnia.