Przygotowujemy się do realizacji zadania polegającego na zagospodarowaniu zieleni na terenie kompleksu sportowego w ramach BO 2021.

Zielony teren rekreacyjny na kompleksie sportowym

 

Projekt polegać będzie na uporządkowaniu zieleni i stworzeniu miejsca rekreacji dla seniorów na terenie kompleksu sportowego należącego do SP 92 przy ul. Startowej. W ramach zadania pojawią się tam również nowe rośliny oraz elementy małej architektury - ławki, leżaki miejskie, stół do gry w szachy.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Cykl realizacji wniosku jest dwuletni i powinien zakończyć się w grudniu 2022 r.