Przygotowujemy się do realizacji zadania polegającego na budowie kortu tenisowego przy SP 92 w ramach BO 2021.

Kort tenisowy przy szkole SP92

 

Projekt przewiduje budowę kortu tenisowego jako uzupełnienie kompleksu sportowego przy SP 92 przy ul. Startowej.  Celem zadania jest przede wszystkim popularyzacja sportowego trybu życia oraz zwiększenie aktywności fizycznej wśród młodzieży.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Cykl realizacji wniosku jest dwuletni i powinien zakończyć się w grudniu 2022 r.