Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Pumptrack - tor jazdy dla każdego przy ul. Pomorskiej - BO 2021

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Przygotowujemy się do realizacji zadania polegającego na budowie pumptracku ramach BO 2021.

 

PUMPTRACK TOR JAZDY DLA KAZDEG

 Widok przed rozpoczęciem realizacji:

HDR 0001 2 3 39

W ramach zagospodarowania terenu zostanie zaprojektowany tor sportowo – rekreacyjny typu „pumptrack” jako obiekt kompleksowy składający się z:

1) Pasm jezdnych toru w formie pętli (kilku pętli) z nawierzchni bitumicznej - profilowanie toru - rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe

2) Skarp toru, wykończonych trawnikiem oraz terenu przylegającego do pasm jezdnych

3) Placu do odpoczynku o utwardzonej nawierzchni z infrastrukturą towarzyszącą (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablica informacyjna)

4) Systemu odwadniającego

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Cykl realizacji wniosku jest dwuletni i powinien zakończyć się w grudniu 2022 r.

Aktualizacja, 6.07.2021 r.

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, że jedyna oferta jaka wpłynęła przewyższa kwotę, jaką zarezerwowano na opracowanie projektu.

Aktualizacja, 29.06.2021 r.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która jest obecnie analizowana:

1. Mg invent Mariusz Gruchała - 34 440,00 zł

Aktualizacja, 22.06.2021 r.

Ogłoszono kolejne postępowanie na opracowanie projektu. Dokumentacja projektowa ma być gotowa do końca listopada 2021 r. Oferty można składać do 25 czerwca.

Aktualizacja, 16.06.2021 r.

Postępowanie zostało unieważnione. Nie zgłosił się żaden oferent.

Aktualizacja, 9.06.2021 r.

Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu. Prace projektowe mają potrwać do listopada 2021 r. Oferty można składać do 11 czerwca.

Aktualizacja, 28.05.2021 r.

Postępowanie zostało unieważnione. Najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu na kwotę 45 510,00zł brutto przekracza zaangażowane środki o kwotę 29 010,00 zł brutto,którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia planowanej kwoty do wysokości ceny oferty. Postępowanie zostanie powtórzone.

Aktualizacja, 24.05.2021 r.

Poznaliśmy oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgłosiła się jedna firma - BT Project s.c na kwotę 45 510,00 zł. Oferta podawana jest analizie.

 Aktualizacja, 17.05.2021 r.

Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace nad dokumentacją mają potrwać 4 miesiące od daty podpisania umowy. Oferty można składać do 21 maja.