Przygotowujemy się do realizacji zadania pn. "Wronia Górka bez barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.

Teren u podstawy schodów prowadzący na Wronią Górkę od ul. Wroniej jest zaniedbany. Znajdują się na nim resztki garaży, gruzu i inne śmieci. Do schodów prowadzi przedept przez rozjechany teren zielony. Brakuje także dogodnego wejścia na punkt widokowy dla osób z wózkami i rowerami.

W ramach projektu proponuje się następujące działania:

  1. Uporządkowanie terenu, zabezpieczenie przed rozjeżdżaniem przez samochody,
  2. Stworzenie miejsca rekreacji,
  3. Zaprowadzenie ciągów pieszych dostępnych dla osób z wózkami i rowerami,
  4. Uzupełnienie oświetlenia.

Realizacja projektu umożliwi atrakcyjne zagospodarowanie zaniedbanej przestrzeni publicznej. Uzupełni także brakujące ciągi piesze, co korzystnie wpłynie na komunikację pieszo-rowerową w dzielnicy. Ilość urządzeń (ogólnodostępnych) zostanie określona na etapie dokumentacji projektowej w odniesieniu do możliwości terenowych.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Cykl realizacji wniosku jest dwuletni i powinien zakończyć się w grudniu 2023 r.

Aktualizacja, 22.09.2022 r.

 W postępowaniu na projekt wpłynęły dwie oferty, które są obecnie analizowane:

  1. Archallium Piotr Wołkowicki - 29 520,00 zł
  2. Acitve Line Marcin Taczalski - 53 603,40 zł

Aktualizacja, 13.09. 2022 r.

Ogłoszono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt ma powstać 24 tygodnie od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert przewidziano 19 września.