Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - BO 2014. Zrealizowane

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego zakończyła realizację projektu polegającego na modernizacji asfaltowego boiska szkolnego oraz budowie bieżni lekkoatletycznej ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Srebrniki. W ramach inwestycji zagospodarowany został także teren placu zabaw. Realizacja zadania miała na celu poprawę bezpieczeństwa oraz wzrost aktywności fizycznej dzieci zarówno w czasie nauki jak i zabawy. Po godzinach lekcyjnych z boiska będą mogli korzystać również mieszkańcy okolicznych osiedli. 
Zakres rzeczowy robót obejmował m. in.:

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego przyprowadziła realizację projektu związanego z remontem budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Stryjewskiego 25. w zakresie modernizacji dachu papowego wraz z ociepleniem. 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację projektu finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego, którego przedmiotem było wykonanie zadaszeń nad wybiegami dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku przy ul. Przyrodników 14. Wykonane zadaszenie wybiegów dla psów pozwoli utrzymać niezbędną czystości w okresie zimowym oraz zapobiegać będzie zaleganiu śniegu (lodu) na wybiegach, co znacząco poprawi warunki higieniczne i bytowe zwierząt. Natomiast w okresie letnim zapewni należyte zacienienie. Pierwszym etapem realizacji inwestycji było opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie realizacja robót budowlanych. 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowała projekt polegający na budowie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców rozrastających się osiedli w dzielnicy Piecki Migowo. Powstałe tereny rekreacyjne znajdują się na obszarze zielonym w okolicy ulic Królewskie Wzgórze i Morenowe Wzgórze. Celem realizacji projektu było zapewnienie mieszkańcom ogólnodostępnej przestrzeni sportowo – rekreacyjnej, umożliwiającej aktywne spędzanie wolnego czasu. Zagospodarowany teren stać ma się także miejscem integrującym całą lokalną społeczność.

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację projektu finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego obejmującego budowę „Parku Wolności” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Nowym Porcie. Powstały skwer znajduje się przed wejściem do budynku szkoły, na powierzchni ok. 1000-1100 m2 i stanowi zielony kompleks o charakterze wypoczynkowo- sportowym. Założeniem projektu było zachowanie naturalnego proekologicznego krajobrazu, poprzez wkomponowanie w istniejący teren urządzeń pozwalających na wypoczynek i uprawianie sportów. Zgodnie z przedstawioną koncepcją „Park Wolności” stanowić będzie ogólnodostępne miejsce spotkań i funkcjonować będzie jako teren rekreacyjno-sportowy. 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację projektu finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego, dotyczącego budowy „Skateparku Osowa”. Inicjatywa jest wynikiem potrzeby młodych mieszkańców dzielnicy, spowodowanej brakiem miejsca do uprawiania sportów ekstremalnych. Realizacja projektu miała na celu powstanie miejsca do rekreacji głownie dla osób aktywnych fizycznie, pragnących rozwijać swoje pasje związane z uprawianiem sportów typu jazda na deskorolce, BMXie, czy rolkach. Nowo powstały tzw. monolityczny, w całości betonowy, skatepark zlokalizowany jest na terenie zielonym przy ul. Diany i Heleny, na powierzchni ok. 500-600 m2. W ramach realizacji zadania wykonano także oświetlenie parku. Zgodnie z przedstawioną koncepcją, obszar „Skateparku” stanowi ogólnodostępny teren o charakterze rekreacyjno-sportowym.