Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - „Park Wolności – Zagospodarowanie terenu przy ZSO 5 w Nowym Porcie”

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację projektu finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego obejmującego budowę „Parku Wolności” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Nowym Porcie. Powstały skwer znajduje się przed wejściem do budynku szkoły, na powierzchni ok. 1000-1100 m2 i stanowi zielony kompleks o charakterze wypoczynkowo- sportowym. Założeniem projektu było zachowanie naturalnego proekologicznego krajobrazu, poprzez wkomponowanie w istniejący teren urządzeń pozwalających na wypoczynek i uprawianie sportów. Zgodnie z przedstawioną koncepcją „Park Wolności” stanowić będzie ogólnodostępne miejsce spotkań i funkcjonować będzie jako teren rekreacyjno-sportowy. 

 Zakres rzeczowy zamówienia obejmował: 

- roboty rozbiórkowe i demontażowe; 
- roboty ziemne z zakresu ukształtowania terenu; 
- ścieżki piesze; 
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztucznych pod urządzenia;
- wykonanie nawierzchni trawiastej i nasadzeń drzew, krzewów ozdobnych oraz kwiatów;
- zakup oraz montaż elementów małej architektury (drewnianej zadaszonej altany, wolnostojących
ławek, koszy na śmieci, stolików do gry w szachy i chińczyka, tablicy z regulaminem); 
- montaż stojaków dla rowerów i skuterów;
- montaż kamer oraz dodatkowych opraw na istniejących słupach oświetleniowych.


Wykonawca dokumentacji projektowej: Architektoniczna Pracownia Projektowa PURE A Tomasz Bobras z Gdańska,
Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIZAN Sławomir Ossowski z Gdańska. 
Koszt realizacji: 202 138 zł brutto