Zrealizowaliśmy zadanie - Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Gdańsku, przy ul. Karpia 1.

 

Inwestycja polegała  m.in. na :

- rozbiórce ogrodzenia z elementów stalowych z podmurówką betonową, nawierzchni chodników z płytek betonowych i kostki kamiennej z krawężnikami i obrzeżami,
- budowie placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem systemowym, odwodnieniem oraz dostawą i montażem urządzeń zabawowych,
- remontowi nawierzchni drogi z płyt betonowych z podbudową i obrzeżami,
- remontowi chodników z kostki betonowej z obrzeżami,
- remontowi nawierzchni placu gospodarczego z kostki betonowej z podbudową i obrzeżami,
- wzmocnieniu części podłoża płytami betonowymi ażurowymi,
- wzmocnieniu części podłoża ekokratką PCV,
-wyrównaniu i ukształtowanie terenu, rozłożenie ziemi urodzajnej i obsianie terenu trawą

Wykonawca: ELSIK Sp. z o.o.
Termin realizacji: październik 2018 - kwiecień 2019 
Koszt inwestycji: ok. 600 tys zł 

Widok po zakończeniu realizacji zadania 

SP26 03 19 9

SP26 03 19 8

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania

SP26 X 6 1

SP26 X 9

Aktualizacja 13.03.2019 r.

Zakończono układanie nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem systemowym, odwodnieniem oraz dostawą i montażem urządzeń zabawowych. Wykonano remont chodników oraz dróg z kostki betonowej z obrzeżami. Teren zostanie wyrównany ziemią urodzajną i obsiany trawą.

SP26 03 19 9

Aktualizacja 21.01.2019 r.

Aktualnie na terenie modernizacji placu przy szkole zakończono instalację urządzeń zabawowych, ustawiono ogrodzenie dookoła placu zabaw. Zostały ułożone chodniki z kostki brukowej. Wyremontowano nawierzchnię placu gospodarczego z kostki betonowej z podbudową i obrzeżami. Trwają pracę porządkujące i wyrównujące teren.

Bez nazwy 1

Aktualizacja 30.11.2018 r.

Na terenie modernizowanego terenu trwa instalacja urządzeń zabawowych. Została wykonana wylewka poliuretanowa. Zakończono budowę systemu odwodnienia.

DSC07827

Aktualizacja 06.11.2018 r.

Na budowie trwa układanie chodnika z kostki brukowej. Zostaje przygotowywany teren pod budowę placu zabaw.

DSC06823

DSC06821

Aktualizacja 9.10.2018 r.

Aktualnie na terenie inwestycji trwa przygotowanie gruntu pod wykonywane prace. Zostały ułożone częściowo betonowe chodniki.

SP26 X 1SP26 X 2