Przedmiotem zamówienia była realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem działki na terenie Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Radarowej 26 w Gdańsku – Program budowy boisk.” 

 
Już w nowym roku szkolnym uczniowie SP nr 82 w Gdańsku zaczną korzystać z nowego boiska sportowego pokrytego nowoczesną nawierzchnią wykonaną z poliuretanu. Dzięki inwestycji uczniowie będą mogli w komfortowych warunkach grać w siatkówkę, koszykówkę czy piłkę ręczną. Oprócz tego w ramach prac powstała również bieżnia lekkoatletyczna oraz zeskocznia do skoku w dal. Poza boiskiem na terenie szkoły pojawiły się nowe alejki, ławki i kosze na śmieci. A cały obiekt jest oświetlony i monitorowany.

Realizacja zadania obejmowała w szczególności:

- rozbiórkę nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową oraz wyposażeniem sportowym istniejącego boiska,
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytami, ogrodzeniem boiska,
- bieżnię lekkoatletyczną obwodową 2 – torową,
- zeskocznię z rozbiegiem do skoku w dal,
- utwardzenie dojść pieszych
- remont nawierzchni drogi wewnętrznej,
- montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci,
- nowe nasadzenia, uporządkowanie terenów zielonych w obrębie boiska,
- oświetlenie oraz monitoring.

Wykonawca: ELSIK Sp. z o.o.
Koszt realizacji: ok.947 tys. zł
Czas realizacji: kwiecień - sierpień 2018 r.


Planowany termin realizacji zadania to sierpień 2018 r.

Widok terenu przed realizacją zadania

Widok terenu po realizacji zadania

DSC02953


Aktualizacja 30.05.2018 r.

Trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania.

 


Aktualizacja 10.04.2018 r.

5 kwietnia podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania z firmą ELSIK Sp.zo.o. z Żukowa. Na realizację zadania wykonawca ma czas do sierpnia 2018 r.