Zakres robót obejmował wykonanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem oraz ogrodzeniem i piłkochwytami.

Teren został wyposażony w elementy małej architektury. Ponadto w ramach realizacji zamówienia dotychczasowe schody wejściowe do budynku zostały przebudowane a drzwi wejściowe wymienione. Powstała także nowa instalacja kanalizacji deszczowej.Wykonawca robót: ELSIK Sp. z o.o. z Lnisk koło Żukowa
Czas realizacji: 22.09.2015 r. - 16.11.2015 r.
Koszt realizacji: 596 550 zł