Rozpoczęto realizację zadania związanego z przebudową Gdańskiego Domu dla Dzieci przy ul. Modrej.

 W zakresie zadania znalazło się m.in.:

 • remont tarasu na parterze
 • rozbiórka dachu nad demontowanymi tarasami
 • termomodernizacja budynku z pracami towarzyszącymi m.inn.
 • izolacja przeciwwilgociowa,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • ocieplenie ścian i dachów,
 • wymiana instalacji odgromowej
 • wymiana izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej fundamentów i ścian
 • wymiana warstw posadzki w piwnicach
 • opracowanie nowej technologii odprowadzenia wód deszczowych
 • dostosowanie schodów zewnętrznych do aktualnych wymogów
 • przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej na elewacji budynku
 • montaż tarasoli
 • wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych
 • oświetlenie zewnętrzne
 • monitoring zewnętrzny
 • Instalacja odgromowa i uziom otokowy

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach programu Modernizacji infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej.

Termin realizacji: październik 2021 r.

Budynek przy ul. Modrej 1

 

Aktualizacja, 20.09.2021 r.

Gotowa jest nowa elewacja budynku. \Na ukończeniu jest wymiana okien i prace dekarskie. Trwa przebudowa tarasu i schodów zewnętrznych. Wewnątrz obiektu trwają roboty malarskie i montaż grzejników.

DomDzieciModra 17 09 21 12

 

Aktualizacja, 13.08.2021 r.

Wykonywana jest nowa elewacja budynku, trwa wymiana okien i drzwi. Ponadto przebudowywany jest taras i wejście do obiektu. Prace prowadzone są również wewnątrz budynku, gdzie zerwano posadzki. Trwają prace instalacyjne.

DomIntegracyjnyModra 12 08 21 12

Aktualizacja, 29.04.2021  r.

Podpisano umowę na realizację zadania. Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe HADM Plus Hanna Gramatowska. Koszt prac to niecałe 1,5 mln złotych. Prace zakończą z końcem października 2021 r.

Aktualizacja, 9.04.2021 r.

9 kwietnia poznaliśmy oferty w przetargu na realizację zadania. Na ten cel zabezpieczono 1,3 mln złotych. Wpłynęło 6 ofert, które są obecnie analizowane.

 1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe HADM PLUS Hanna Gramatowska - 1 476 000,00 zł
 2. Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska - 1 539 206,12 zł
 3. XEMAR sp. z o.o. - 1 520 000,00 zł
 4. B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska - 1 650 377,18 zł
 5. Firma Handlowo Usługowa SARDAW Marcin Plichta - 1 562 120,35 zł
 6. TYM-BUD Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Tymoszewski - 1 815 480,00 zł

Aktualizacja, 22.03.2021 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Oferty w przetargu poznamy 9 kwietnia. Termin realizacji określono na 6 miesięcy od daty podpisania umowy.