Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa toalet przy wejściach na plażę od Jelitkowa do Brzeźna.

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizowała zadanie polegające na budowie czterech publicznych toalet zlokalizowanych przy wejściach na plażę od Jelitkowa do Brzeźna. Łącznie w roku 2018 w pasie nadmorskim w Gdańsku powstaną toalety przy wejściach nr 46,48, 50 i 63. Budowa kolejnych 3 - przy wejściach nr 60, 75 i 78 możliwa będzie po zmianie planu zagospodarowania. 

Budynki toalet to nieduże obiekty parterowe o charakterze całorocznym. Każda z toalet mieści po dwie kabiny sanitarne dla kobiet i mężczyzn dostępne z wydzielonych umywalni oraz toaletę dla niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia są dostępne z centralnie usytuowanego holu wejściowego. Toalety wyposażone są w dwa stanowiska zewnętrznych pisuarów, które są demontowane na okres zimy. Powierzchnia zabudowy jednej toalety wynosi nie więcej niż ok. 35 m2. W skład inwestycji oprócz budynków toalet ogólnodostępnych wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną, wchodzi również układ komunikacji pieszo-jezdnej. Niezbędną przebudowę przejdzie istniejący chodnik. Trwała, nierozbieralna nawierzchnia umożliwia dotarcie osobom niepełnosprawnym zarówno do budynku toalety jak i w bezpośrednie pobliże plaży. Chodnik został uzupełniony o fragment nawierzchni rozbieralnej łączącej plażę z przejściem. Strefa wejściowa toalety jest oddzielona od ciągu pieszego lekkim, ażurowym ogrodzeniem.

Aktualizacja 14.12.2018 r.

Toaleta przy wejściu nr 48 została przekazana do użytkowania.

DSC08330 1

Aktualizacja 07.11.2018 r.

Przy wejściu nr 48 postawiono już ścianki i stropy obiektu. Wykonywane są prace montażowe instalacji oraz wyposażenia.

DSC06819

Aktualizacja 11.10.2018 r.

Toaleta przy wejściu nr 46 została przekazana do użytkowania.

DSC05915

Przy wejściu nr 48 postawiono już ściany toalety, trwają prace przy pokryciu dachowym.
Obiekt ma być oddany do użytku w listopadzie 2018 r.

DSC05922

Aktualizacja 25.07.2018 r.

Toaleta przy wejściu nr 50 została przekazana do użytkowania, natomiast prace przy budowie toalety wejście nr 46 zostały zakończone. Obecnie trwają procedury przekazania i uzyskania pozwoleń w celu otrzymania decyzji na użytkowanie.

Toaleta przy wejściu nr 50:

Toaleta przy wejściu nr 46:Aktualizacja 15.06.2018 r.

Aktualnie trwa procedura odbiorowa na toalecie przy wejściu na plaże nr 63. Na budowie toalety przy wejściu 50, wykonywane są prace wykończeniowe oraz trwa montaż wyposażenia. W budynku toalety przy wejściu nr 46 wykonywane są ściany zewnętrze i wewnętrzne.

Toaleta przy wejściu nr 63:
Aktualizacja, 25.04.2018 r.

Przy wejściu nr 63 postawiono już ścianki i stropy obiektu. W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace wykończeniowe na budowie toalety przy wejściu nr 50. Roboty przy 46-stce skupiają się na stawianiu fundamentów.
Z uwagi na prowadzone prace i obowiązek zabezpieczenia terenu budowy, w trakcie trwania robót dostęp do poszczególnych wejść na plaże może być utrudniony. Wykonawca - konsorcjum, którego liderem jest F.B. Ekoinbud Sp. z o.o. na wykonanie toalet przy wejściach nr 46, 50 i 63 ma czas do końca czerwca 2018 roku. Ze względu na podpisane zobowiązania z dzierżawcą placu przy wejściu nr 48, w tym miejscu prace rozpoczną się we wrześniu i potrwają do listopada.

Aktualizacja 5.04.2018 r.

Aktualnie na terenie inwestycji przy wejściach do plaży nr 63 oraz 50 trwają roboty polegające na wykonaniu wykopu pod obiekt. W kolejnych tygodniach planowane są prace przy wejściach nr 48 i 46 w Gdańsku Brzeźnie.

Aktualizacja 28.03.2018 r.


We wtorek, 27 marca ruszyły prace związane z budową toalet w pasie nadmorskim. Pierwsze roboty polegające na wykonaniu wykopu pod obiekt rozpoczęły się przy wejściu do plaży nr 50 w Brzeźnie. W kolejnych tygodniach planowane są prace przy wejściu nr 63 w Jelitkowie oraz wejściach nr 48 i 46 w Gdańsku Brzeźnie.

W dalszej kolejności realizowane będą działania przy montażu prefabrykowanego fundamentu i przyłączy instalacji sanitarnych i wodociągowych. Planowany na połowę kwietnia kolejny etap zakłada montaż elementów konstrukcji budynku. Roboty wykończeniowe przy budowie toalety zaplanowano na czerwiec. Z uwagi na prowadzone prace i obowiązek zabezpieczenia terenu budowy, w trakcie trwania robót dostęp do poszczególnych wejść na plaże może być utrudniony.

Wykonawca - konsorcjum, którego liderem jest F.B. Ekoinbud Sp. z o.o. na wykonanie toalet ma czas do końca czerwca 2018 roku. Nowoczesne toalety zlokalizowane będą bezpośrednio przy wejściach na plażę między Jelitkowem, a Brzeźnem (wejścia nr 46,48,50,63).

W parterowych budynkach o pow. ok. 35 m2 mieścić się będą dostępne z wydzielonych umywalni dwie kabiny sanitarne przeznaczone dla kobiet i mężczyzn oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz znajdować się będą stanowiska pryszniców, które na okres zimy będą demontowane. Do nowych toalet dostosowane zostaną również dojścia zarówno do budynków, jak i w pobliże plaży.

Kolejne trzy toalety w pasie nadmorskim powstaną przed sezonem letnim 2019. - Przetarg na budowę toalet w rejonie wejść na plażę nr 60, 75, 78, zostanie ogłoszony po uchwaleniu zmiany planów miejscowych


Aktualizacja 14.02.2018 r.


31 stycznia podpisano umowę na realizację czterech publicznych toalet w pasie nadmorskim. Wykonawca - konsorcjum, którego liderem jest F.B. Ekoinbud Sp. z o.o. na wykonanie prac ma czas do końca maja 2018 r. We wtorek, 13 lutego oficjalnie przekazano plac budowy. Z uwagi na to, że w pierwszej kolejności należy wykonać roboty ziemne, rozpoczęcie prac uzależnione jest od pogody. Koszt realizacji tej inwestycji wynosi 3,7 mln zł.

Aktualizacja, 15.01.2018 r.

Komisja przetargowa ogłosiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację 4 toalet w Pasie Nadmorskim. Największą liczbę punktów na podstawie przyjętych kryteriów otrzymało konsorcjum, którego liderem jest F.B. Ekoinbud Sp. z o.o. Sp. k. Umowa na realizację inwestycji podpisana zostanie po uprawomocnieniu decyzji o wyborze. Zgodnie z założeniami przetargowymi toalety będą gotowe przed sezonem wakacyjnym.

Aktualizacja, 29.12.2017 r.

Przed sezonem wakacyjnym w Pasie Nadmorskim powstaną 4 nowe toalety publiczne. Nowoczesne i energooszczędne toalety zlokalizowane będą bezpośrednio przy wejściach na plażę między Jelitkowem, a Brzeźnem (wejścia nr 46,48,50,63). Będą to obiekty parterowe o charakterze całorocznym.

15 grudnia w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska odbyło się otwarcie ofert przetargowych złożonych na realizację toalet zlokalizowanych w Pasie Nadmorskim. W parterowych budynkach o pow. ok. 35 m2 mieścić się będą dwie kabiny sanitarne dla kobiet i mężczyzn, dostępne z wydzielonych umywalni oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo budynki wyposażone będą w dwa zewnętrzne natryski, gdzie będzie można opłukać się z piasku oraz w stanowiska zewnętrznych pisuarów, które na okres zimy będą demontowane. Natomiast strefa wejściowa oddzielona zostanie od ciągu pieszego lekkim, ażurowym ogrodzeniem.

Ogłoszony na zlecenie Gminy Miasta Gdańska przetarg podzielony został na dwie części:

- I cześć obejmującą budowę 4 toalet zlokalizowanych w rejonie wejść na plażę nr 46, 48, 50, 63,
wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu, z terminem zakończenia robót planowanym na maj 2018 r.
O realizację tej części zamówienia ubiegało się dwóch wykonawców:
1) Lider F.B. Ekoinbud Sp. z o.o. Sp. k. partner Ekoinbud Sp. z o.o. - na kwotę 3 762 890,19 zł;
2) POLEKO BUDOWNICTWO Sp. z o.o. - na kwotę 4 369 657,47 zł

O tym, który z Wykonawców będzie realizował 4 toalety dowiemy się w najbliższych dniach, po zweryfikowaniu złożonych dokumentów.

- II część zamówienia obejmowała budowę 3 toalet zlokalizowanych w rejonie wejść na plażę nr 60, 75, 78, wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu. Termin zakończenia realizacji tej części zamówienia planowany był na grudzień 2018 r. O realizację zamówienia ubiegała się firma Ekoinbud Renowacje Sp. z o.o. Wykonawca, nie spełnił warunków określonych w zamówieniu (nie wniósł wymaganego zabezpieczenia oferty – wadium), dlatego też ta część zamówienia zostanie unieważniona.

Aktualizacja 18.12.2017 r.

15 grudnia odbyło się otwarcie ofert przetargowych na realizację przedmiotowego zadania.
Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie 5.216.272,00 zł w tym:
• Część nr 1 - budowa toalet w rejonie wejść na plażę nr 46, 48, 50, 63, wraz
z uzbrojeniem i urządzeniem terenu - 2.334.920,00 zł
• Część nr 2 - budowa toalet w rejonie wejść na plażę nr 60, 75, 78, wraz
z uzbrojeniem i urządzeniem terenu 2.881.352,00 zł

W postępowaniu na realizację I części zamówienia oferty złożyli:
1) Lider konsorcjum
F.B. Ekoinbud Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wielkopolska 5A
80-180 Gdańsk
Członek konsorcjum
Ekoinbud Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 5A
80-180 Gdańsk - na kwotę 3 762 890,19 zł;

2) POLEKO BUDOWNICTWO
Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 7
80-298 Gdańsk – na kwotę 4 038 173,66 zł
W postępowaniu na realizację II części zamówienia oferty złożyli:

1) Ekoinbud Renowacje
Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 5A
80-180 Gdańsk – na kwotę 4 369 657,47 zł


Oferty będą teraz sprawdzane pod względem formalno-prawnym. Decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty podjęta zostanie po sprawdzeniu dokumentów.

Aktualizacja 1.12.2017 r.

29.11.2017 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy prac związanych z budową toalet publicznych w pasie nadmorskim.

•Etap I - budowa toalet w rejonie wejść na plażę nr 46, 48, 50, 63, wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu - termin realizacji maj 2018 r.

•Etap II - budowa toalet w rejonie wejść na plażę nr 60, 75, 78, wraz z uzbrojeniem
i urządzeniem terenu - termin realizacji grudzień 2018 r.

Otwarcie ofert w przetargu zaplanowano na 15 grudnia br.