Obiekt wraz z parkiem dekoracyjnym wchodzi w zespół budowlany dawnej Komendantury Garnizonu Pruskiego przy ul. Wały Jagiellońskie 1 wpisanego do rejestru zabytków w dniu 12.02.1993r. pod nr 1104/92.
Budynek główny /dawny Żak/ wpisany do rejestru zabytków odrębną decyzją pod nr 476/72.Po przeprowadzeniu prac objętych dokumentacją projektową budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych /budowa windy, podnośnika zewnętrznego/ oraz uzyskał następujący układ funkcjonalny :
piwnice

 

 • 4 sale klubowe
 • pomieszczenia techniczne i gospodarcze, w tym :
 • kotłownia gazowo-olejowa dla c.o. i wentylacji mechanicznej
 • wentylatornia
 • maszynownia windy
 • pomieszczenia zaplecza kuchni
 • pomieszczenie ochrony obiektuParter

 

 • 9 pomieszczeń biurowych
 • 1 gabinet
 • szatnia
 • portiernia
 • pokój kierownika obiektu
 • restauracja /do wyposażenia/
 • magazyn archiwum
 • 3 węzły sanitarne