Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego w Gdańsku

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Zakończono budowę trzech nowych obiektów przeznaczonych do prowadzenia placówki opiekuńczej. W ramach zadania powstały trzy wolnostojące budynki (A, B i C), zlokalizowane przy zbiegu ulicy Wagnera i Sobieskiego.

Budynki zaprojektowane zostały jako dwukondygnacyjne podpiwniczone obiekty, które pełnią funkcję mieszkalną, w tym jeden z nich dodatkowo rozbudowany został o część administracyjną i opieki specjalistycznej (budynek A). Każdy z budynków dostosowany jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażony w windę. Na terenie inwestycji powstała również część rekreacyjna zawierająca m.in. małe boisko, plac zabaw i urządzenia siłowni zewnętrznej.

Parametry techniczne budynków:
1. Całkowita powierzchnia zabudowy – 1 145,00 m2, w tym:
– budynek A z częścią administracyjną i opieki specjalistycznej – 519,00 m2
– budynki B/C – każdy po 313,00 m2
2. Całkowita powierzchnia użytkowa – 2 550,47 m2 , w tym:
– budynek A – 1 084,41 m2
– budynki B/C – każdy po 733,03 m2
3. Całkowita kubatura – 8 391,10 m3 , w tym:
– budynek A – 3 557,92 m3
– budynki B/C – każdy po 2 416,59 m3

Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmował:
1. Roboty przygotowawcze, ziemne i drogowe,
2. Roboty budowlano-montażowe wraz z pełnym wyposażeniem, w tym w wyposażenie meblowe
i sprzęt IT,
3 Dostawę, montaż i uruchomienie 3 szt. dźwigów osobowych (wraz z dokumentacją warsztatową
i odbiorową UDT),
4. Wewnętrzne instalacje sanitarne (wod.-kan. c.o., c.t. i wentylacji mechanicznej),
5. Wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne,
6. Wewnętrzne sieci - wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, elektroenergetyczna i oświetleniowa, wewnętrzna kanalizacja telekomunikacyjna,
7. Wewnętrzny układ drogowy wraz z miejscami postojowymi i ścieżkami,
8. Budowę murów oporowych i ścianek szczelinowych,
9. Przyłącza - kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej,
10. Sieć wodociągowa,
11. Dojścia piesze, schody i rampę wejściową na teren posesji,
12. Budowę wjazdu na teren posesji ze zjazdem na ul. Wagnera,
13. Infrastrukturę sportowo – zabawowo – wypoczynkową z wyposażeniem,
14. Elementy małej architektury, w tym ogrodzenie terenu i działek sąsiadujących,
15. Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni,
16. Odtworzenie elementów środowiska, organizację ruchu.

Wykonawca: Hartuna Sp. z o.o.
Koszt realizacji: ok. 22 mln złotych
Czas realizacji: I kw. 2018 - I kw. 2020 r.

Lokalizacja pogotowiaPlan zagospodarowania terenu

Wizualizacje pogotowia

Widok po zakończeniu realizacji:

PogOpiekSuchan 04 20 61

Aktualizacja 31.12.2019 r.

Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynków pogotowia, zamontowane zostały windy, barierki na klatkach schodowych, trwa montaż mebli oraz sprzętów AGD. Na zewnątrz są wykonywane roboty przy budowie chodników oraz nasadzenia zieleni.

POGOpi 12 19 13

Aktualizacja 29.11.2019 r.

W dalszym ciągu wykonywane są prace przy zagospodarowywaniu terenu Pogotowia Opiekuńczego. Trwają nasadzenia zieleni oraz montaż małej architektury, w której skład wchodzą ławki, kosze na śmieci, altany, urządzenia do ćwiczeń oraz zabawy dla najmłodszych. Zostały zamontowane nowe lampy oświetlające cały teren. Kontynuowane są roboty przy budowie drogi wewnętrznej.

PogotOpiek 11 19 1

Aktualizacja 29.10.2019 r.

Kontynuowane są prace przy zagospodarowywaniu terenu wokół budynków pogotowia, budowana są alejki, ścieżki, skalniaki oraz murki modelujące przestrzeń. Trwa nasadzanie zieleni. W dalszym ciągu układane są drogi wewnętrzne oraz miejsca parkingowe z kostki brukowej. Wewnątrz budynków zakończono prace przy pomieszczeniach sanitarnych, w większości pomieszczeń są już położone podłogi oraz osadzone drzwi.

PogOpiek 10 19 39

Aktualizacja 09.10.2019 r.

Przy wszystkich budynkach zakończono prace przy elewacjach. Trwają roboty przy budowie murów oporowych oraz przy umacnianiu skarp. Rozpoczęto budowę dróg wewnętrznych, chodników oraz miejsc postojowych. Wokół budynków powstają skwerki pełne zieleni.

DPS 8 10 19 8

Aktualizacja 26.08.2019 r.

Przy wszystkich budynkach zakończono prace przy pokryciach dachów. Trwają roboty wykończeniowe przy elewacjach. Wykonawca przystąpił do budowy schodów oraz podjazdów do budynków pogotowia opiekuńczego. Dookoła powstają murki oporowe oraz usypywane są skarpy okalające teren pogotowia.

PogotowieOpiek 08 19 24

Aktualizacja 15.07.2019 r.

Kontynuowane są prace przy elewacji jednego z budynków. Realizowane są roboty przy sieci wodociągowej oraz kanalizacja sanitarnej i deszczowej. Wykonawca izoluje fundamenty budynków. Wewnątrz prowadzone są prace przy układach sanitarnych. W dalszym ciągu realizowane są roboty przy budowie murków oporowych.

PogOpiek 07 19 13

Aktualizacja 04.06.2019 r.

Wykonawca prowadzi prace przy elewacjach w każdym z powstających budynków. Większość okien została już osadzona. Wewnątrz obiektów trwają prace tynkarskie. W łazienkach układana jest glazura oraz podłączana jest instalacja kanalizacyjna. Realizowane są roboty przy budowie murków oporowych.

POS 06 19 21

Aktualizacja 16.04.2019 r.

Aktualnie trwają prace przy izolacji fundamentów oraz przy elewacji budynków B i C. Wykonywane są prace przy układaniu instalacji elektrycznej. Realizowane są roboty tynkarskie wewnątrz budynków. Powstał mur oporowy podtrzymujący skarpy sąsiadujących posesji.

PogotowieOpiek 04 19 1

Aktualizacja 1.04.2019 r.

Wykonawca realizuje prace wykończeniowe na bud. A,B,C, m.in. montaż fasad na budynkach A,B,C. Trwają prace przy układaniu pokrycia dachów w budynkach A,B,C. W tych samych obiektach montowana jest wentylacja. Postępują roboty przy wykonywaniu elewacji na budynkach B i C. Wykonawca przystąpił także do prac związanych z budową  murów oporowych oraz schodów zewnętrznych. Wewnątrz budynków prowadzone są prace przy instalacjach C.O. oraz wodno-sanitarnych.

HDR 0001 2 3 42

Aktualizacja 25.02.2019 r.

Realizacja prac przy budynku A jest na etapie zakończenia budowy ścianki działowej w piwnicy, na parterze i na piętrze. Wykonano również docieplenie dachu wełną mineralną nad częścią mieszkalną i nad częścią administracyjną (nad klatką schodową). Trwa przygotowanie pomieszczeń w piwnicy do układania docieplenia posadzek. Zabetonowano ścianę oporową przy budynku A. Zakończono również deskowanie połaci dachowych wraz z pokryciem  papą termozgrzewalną. Rozpoczęto układanie instalacji teletechnicznej w piwnicy.

W budynku B zakończono montaż okablowania instalacji elektrycznej.   Zamontowano ścianę fasady aluminiowej.

W budynku C rozpoczęto układanie elewacji od strony placu rekreacyjnego i boiska. Trwa montaż instalacji elektrycznej oraz wentylacyjnej. Przeprowadzono wywóz ziemi z hałdy za budynkiem C.

POSObies 02 19 28

Aktualizacja 25.01.2018 r.

W budynku "A,B,C" trwają prace wykończeniowe stanu surowego. W budynku "B i C" układane są warstwy posadzkowe oraz ocieplenie poddasza. Równolegle kontynuowane są roboty wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne i teletechniczne. W budynku "A" wykonywane są ścianki działowe. Na zewnątrz trwają prace: wykonanie murów oporowych oraz sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej.

HDR 0001 2 3 HDR2

Aktualizacja 27.12.2018 r.

 W ramach realizacji zadania wykonywane są prace związane z ogrzewaniem budynków A i C oraz trwają przygotowywania do wykonania posadzek. W budynku B trwa montaż stolarki okiennej. Rownolegle wykonywana jest zewnętrzna sieć wodno-kanalizacyjna oraz sanitarna

DJI 0260

Aktualizacja 16.10.2018 r.

Na budunku "A" wykonano strop. Prowadzone są prace przygotowawcze do murowania ścian zewnętrznych parteru.

Budynek "B" oraz "C" trwają prace wewnętrzne wodno-kanalizacyjne. Stawiane są ścianki działowe wewnętrzne. Rozpoczęto docieplanie dachu.

Na zewnątrz wykonywane obecnie są przyłącza do kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

POpiekuncze XI 15

Aktualizacja 16.10.2018 r.

Na dzień dzisiejszy wykonano stany surowe otwarte budynków B i C wraz z izolacjami. W trakcie jest wykonywana konstrukcja dachu bud. B. Wewnątrz budynku murowane są ścianki działowe, wykonywana instalacja sanitarna - piony. Wykonano fundamenty budynku A, w trakcie wykonywane ściany fundamentowe. Na zewnątrz prowadzone są roboty związane z sieciami kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dalsza budowa murów oporowych.

POSobieskiego X 5


Aktualizacja, 11.09.2018 r.

W ramach zadania wykonano stan surowy budynku "B", szalowano wszystkie robóty żelbetowe i murarskie. Trwa przygotowania do montażu więżby dachowej. W budynek "C" trwają ostatnie prace na poddaszu i prowadzone są przygotowania pod konstrukcję dachu. Wykonano wykopy pod budowę budynku "A".

POpiek IX 2

Aktualizacja, 12.07.2018 r.

Aktualnie jest przygotowywany strop budynku "B" i "C". Równocześnie wykonywany jest mur oporowy z Larsenów wzdłuż drogi dojazdowej oraz mur betonowy od strony ul. Sobieskiego.

Aktualizacja, 18.06.2018 r.

W ramach zadania wykonano ławy fundamentowe Budynku "B" i "C" oraz ściany oporowe z Larsenów. W przygotowaniu jest mur oporowy-droga.Aktualizacja, 8.05.2018 r.

Obecnie trwają prace przy niwelacji terenu i przygotowaniu zaplecza budowy. Teren zostanie wkrótce ogrodzony.


Aktualizacja, 27.03.2018 r.

Podpisano umowę na budowę kompleksu Pogotowia Opiekuńczego. Najkorzystniejszą złożyła firma Hartuna Sp.z.o.o, która oszacowała koszt budowy na ok. 21, 9 mln złotych i to z nią została podpisana umowa. W najbliższych dniach plac budowy zostanie przekazany wykonawcy.

Aktualizacja, 14.03.2018 r.

Wyłoniono wykonawcę, który wybuduje w Gdańsku nowy kompleks Pogotowia Opiekuńczego. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana 21 marca. Prace mają zakończyć się pod koniec maja 2019 roku.

W przetargu swoje oferty złożyły cztery firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Hartuna Sp.z.o.o, która oszacowała koszt budowy na ok. 21, 9 mln złotych i to z nią 21 marca zostanie podpisana umowa.

Aktualizacja, 16.01.2018 r

W siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska poznaliśmy oferty na budowę placówki. Najniższą ofertę złożyła firma Hartuna Sp.z.o.o, która oszacowała koszt budowy na ok. 21, 9 mln złotych. Obecnie trwa analiza złożonych dokumentacji ofertowych.

Oferty, które wpłynęły w przetargu na budowę Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku:
1. B i W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska - 23.932.234,92 zł
2. HARTUNA Sp. z o.o. - 21.920.796,29 zł
3. Przedsiębiorstwo Budowlane KOKOSZKI S.A. - 26.399.352,00 zł
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD - Przemysłówka Sp. z o.o. - 25.383.965,29 zł