W Gdańsku powstaną kolejne ścieżki rowerowe

W Gdańsku powstaną kolejne ścieżki rowerowe

Od Grudzień 03, 2018 09:11 aż Grudzień 10, 2018 19:11

W Gdańsk

Wysłany przez Zespół Komunikacji Społecznej


Gdańsk inwestuje w infrastrukturę rowerową. Podpisano umowę na budowę brakującego odcinka ścieżki rowerowej, pomiędzy ul. Piecewską a Rakoczego. Niebawem zawarta zostanie również umowa na ścieżkę na al. Legionów. Kolejna droga dla rowerzystów powstanie wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie. W poniedziałek poznaliśmy oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania.

Nowa ścieżka rowerowa przy Przychodni Morena

Nowa ścieżka powstanie po stronie Przychodni Morena, od skrzyżowania ul. Jaśkowa Dolina z Piecewską i łączyć się będzie z trasą rowerową na ul. Rakoczego. Wykonawca, firma WPRD Gravel w ciągu 7 miesięcy wybuduje około 140-metrowy odcinek drogi rowerowej. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z betonu asfaltowego. Oprócz tego w ramach inwestycji powstanie chodnik o długości 140 m. Zakres zadania przewiduje również budowę przyłącza kanalizacji deszczowej i muru oporowego pomiędzy skarpą a chodnikiem. Koszt inwestycji to ponad 1,1 mln złotych. Roboty rozpoczną się w marcu 2019 roku. Inwestycja powstanie w ramach programu „Rozwój komunikacji rowerowej w Gdańsku”.

Ścieżka rowerowa na al. Legionów

Kolejną planowaną inwestycją rowerową w Gdańsku jest przebudowa al. Legionów poprzez wydzielenie ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Kościuszki do Placu ks. Komorowskiego.

Na odcinku od Placu ks. Bronisława do posesji przy al. Legionów 11A w związku z ograniczeniami terenowymi, koniecznością uwzględnienia ruchu pieszych oraz budowy miejsc postojowych trasę rowerową zaprojektowano w postaci ciągu pieszo-rowerowego. Ta część ścieżki wykonana zostanie z płyt betonowych. Wzdłuż ciągu zaprojektowano 3 zatoki postojowe dla samochodów osobowych. Miejsca postojowe zaprojektowano w układzie równoległym.

Na dalszym odcinku, od al. Legionów 11A do skrzyżowania z ul. Kościuszki zostanie wydzielona odrębna trasa rowerowa, oddzielona od ruchu pieszych. Ten fragment ścieżki wykonany zostanie z nawierzchni bitumicznej. Niebawem zostanie podpisana umowa na realizację zadania. Koniec prac przewidziano na listopad 2019 roku. Wykonawcą będzie firma WPRD Gravel. Koszt inwestycji to niecałe 6 mln złotych. Prace zostaną zrealizowane w ramach projektu „Węzły integracyjne Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów PKM i SKM na terenie Gminy Miasta Gdańska”, który finansowany jest częściowo ze środków Unii Europejskiej.

Projekt na drogę rowerową wzdłuż Wałów Jagiellońskich

Jednym z elementów tego programu jest również trasa rowerowa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie. W poniedziałek, 26 listopada poznaliśmy oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Miasto zamierzało przeznaczyć na ten cel 26 tys. złotych. W terminie wpłynęły dwie oferty:

- HIGHWAY SP. Z O.O. U - 245 385,00 zł

- Maxprojekt Mateusz Jezierski - 168 510,00 zł

W ramach zadania zaprojektowana zostanie droga rowerowa od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko. Dokumentacja na fragment brakującego odcinka pomiędzy Huciskiem a Forum Gdańsk powstać ma w 7 miesięcy od daty podpisania umowy. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się po przeanalizowaniu ofert przetargowych.

Zadania koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.