Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Przebudowa ul. Czopowej i ul. Dylinki

Inwestycja obejmie modernizację istniejących chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni w ul. Czopowej i ul. Dylinki. W ramach tych prac dojdzie do przebudowy niezbędnej infrastruktury, tj. kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej.  Prace mają potrwać ok. 6 miesięcy od daty podpisania umowy.  Zadanie będzie wspólnie koordynowane przez DRMG i GIWK.

Projekt ten otrzymał wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja przy ul. Czopowej i ul. Dylinki będzie realizowana również ze środków z budżetu miasta w ramach zadania "Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta".

Aktualizacja, 26.03.2024 r.

Na ul. Czopowej prace są na ukończeniu.

Previous Next

Aktualizacja, 01.03.2024 r.

Obecnie prace koncentrują się na ul. Czopowej, gdzie trwają prace związane z układaniem warstw podbudowy pod nawierzchnię. Ulica Dylinki jest niemal gotowa.

 

Previous Next

Aktualizacja, 7.02.2024 r.

Ulica Dylinki jest niemal skończona. Na ul. Czopowej przeprowadzono prace archeologiczne. Trwają obecnie roboty nawierzchniowe, układany jest chodnik.

dylinki

czopowa

 

Aktualizacja, 17.05.2023 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z Firmą Budowlano-Drogową  „PRASBET” sp. z o.o. sp. k. Koszt prac to ok. 2,8 mln zł. Koniec robót przewidziano w listopadzie 2023 r. a odbiorów w styczniu 2024 r.

Aktualizacja, 14.03.2023 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 2 095 534,46 zł. Wpłynęły cztery oferty, które będą analizowane:

  1. WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. - 3 563 310,00 zł
  2. F.W. W- PETROL Waldemar Pobłocki, - 2 532 822,91 zł 

  3. Firma Budowlano-Drogowa „PRASBET” sp. z o.o. sp. k. - 2 770 000,00 zł 

  4. Trakt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa -  2 265 324,83 zł