Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa objazdu Bramy Nizinnej - odstąpienie od umowy

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Brama Nizinna jest jedyną z zabytkowych bram historycznego Gdańska, przez którą odbywa się regularny ruch drogowy. Aby poprawić komunikację w rejonie oraz zachować w dobrym stanie zabytek, jakim jest brama, miasto planowało budowę objazdu. W wyniku działań wojewódzkiego konserwatora, inwestycja nie zostanie obecnie zrealizowana.

- Dzisiaj niestety musimy zakomunikować, że przerywamy tę inwestycję. Rozstajemy się z generalnym wykonawcą, z uwagi na decyzje konserwatorskie. Ze smutkiem muszę stwierdzić, że decyzje te przedkładają prace dotyczące murów i pozostałości po infrastrukturze kolejowej nad ważny interes społeczny, ale również ochronę zabytku w postaci Bramy Nizinnej – podkreślił podczas konferencji prasowej Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydent ds. inwestycji.  – Musimy  zmierzyć się z decyzjami konserwatorskimi, z którymi jako miasto i służby inwestycyjne nie możemy się zgodzić, bo naszym zdaniem nie uwzględniają one przede wszystkim skutków dla kluczowego zabytku, jakim jest Brama Nizinna, skutków społecznych dla mieszkańców, a w konsekwencji również skutków finansowych i prawnych.

- Sprawy bezpieczeństwa odgrywały tutaj też bardzo dużą rolę. Proszę zobaczyć, jaki duży jest tutaj ruch samochodowy, coraz więcej mieszkańców Gdańska skraca sobie tędy drogę. Wydawało nam się, że ta inwestycja to rozwiąże i uratuje zabytek jakim jest Brama Nizinna. Nic z tego nie wyszło – mówił Bogdan Oleszek, radny miejski Wszystko dla Gdańska.

Po rozpoczęciu przez wykonawcę robót ziemnych Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął kontrolę terenu i nałożył obowiązek wykonania dodatkowych czynności  związanych z m.in. pogłębianiem wykopów, w których znajdują się elementy dawnej bramy kolejowej. W konsekwencji tych działań całkowicie wstrzymał prace w celu wykonania szczegółowych badań archeologicznych. Z początkiem lutego PWKZ ponownie rozszerzył zakres prac archeologicznych i nakazał prowadzenie dalszych badań oraz zobowiązał do wykonania badań sondażowych na kolejnym odcinku, w kierunku ulicy Mostowej, w celu poszukiwań obrotnicy mostu kolejowego.  

Z uwagi na trwające badania archeologiczne obecnie nie ma możliwości oszacowania terminu zakończenia kontroli PWKZ. Uwzględnienie proponowanych przez konserwatora rozwiązań może wstrzymać prowadzenie robót nawet przez okres 12 miesięcy, a wnioski wynikające z trwającej kontroli potwierdzają, że do dalszej realizacji budowy objazdu Bramy Nizinnej konieczne będą zmiany zakresu robót, które wiążą się z opracowaniem nowej dokumentacji projektowej i pozyskaniem uzgodnień.

- Chcąc chronić te szczątki zabytków, resztki murów, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków swoją decyzją w rzeczywistości ignoruje potrzebę ochrony Bramy Nizinnej – podkreślał  Cezary Śpiewak – Dowbór, przewodniczacy  klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. -  Dzisiaj pod tym obiektem odbywa się ruch samochodowy i ja nie wyobrażam sobie, aby dziś mieszkańców Oruni czy Olszynki odciąć komunikacyjnie od centrum Gdańska. Decyzja konserwatora zatrzymująca trwające prace, które nie wiadomo, kiedy mogłyby zostać wznowione, jest skazaniem na dalsze degradowanie Bramy Nizinnej.

Zaangażowanie wykonanych dotychczas prac na budowie szacowane jest na poziomie ok. 10%. Z uwagi na to, że dalsze wstrzymywanie i utrzymywanie wykonawcy na budowie nie leży w interesie publicznym, zdecydowano o rozwiązaniu umowy na wykonanie objazdu Bramy Nizinnej. Wykonawca robót dokończy jedynie niezbędne prace sieciowe, zabezpieczy i uporządkuje teren wraz z terenami zielonymi. Dalsze decyzje w zakresie inwestycji zostaną podjęte po zakończeniu badań

 

 

 

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

BramaNizinna 17 09 21 4

objazd bramy nizinnej mapa

 

 

Aktualizacja, 09.03.2022 r.

4 marca przekazano wykonawcy pismo o odstąpieniu od umowy. Po rozpoczęciu przez wykonawcę robót ziemnych Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął kontrolę terenu i nałożył na Zamawiającego obowiązek wykonania dodatkowych czynności  związanych z m.in. pogłębianiem wykopów, w których znajdują się elementy dawnej bramy kolejowej. W konsekwencji tych działań całkowicie wstrzymał prace w celu wykonania szczegółowych badań archeologicznych. Z początkiem lutego PWKZ ponownie rozszerzył zakres prac archeologicznych i nakazał prowadzenie dalszych badań oraz zobowiązał Zamawiającego do wykonania badań sondażowych na kolejnym odcinku, w kierunku ulicy Mostowej, w celu poszukiwań obrotnicy mostu kolejowego.  

Z uwagi na trwające badania archeologiczne obecnie nie ma możliwości oszacowania terminu zakończenia kontroli PWKZ. Uwzględnienie proponowanych przez konserwatora rozwiązań może wstrzymać prowadzenie robót nawet przez okres 12 miesięcy, a wnioski wynikające z trwającej kontroli potwierdzają, że do dalszej realizacji budowy objazdu Bramy Nizinnej konieczne będą zmiany zakresu robót, które wiążą się z opracowaniem nowej dokumentacji projektowej i pozyskaniem uzgodnień.

 

Aktualizacja, 08.12.2021 r.

Obecnie trwają prace sieciowe przy budowie sieci gazowej i kanalizacji deszczowej.

BramaNizinna 07 12 21 9

Aktualizacja, 16.11.2021 r.

Trwają prace ziemne  związane z budową sieci wodociągowej.

BramaNizinna 15 11 21 7

Aktualizacja, 20.09.2021 r.

Rozpoczęły się prace związane z budową objazdu Bramy Nizinnej. Obecnie prowadzone są prace ziemne. Przebudowywana jest sieć teletechniczna w miejscu, w którym powstanie nowa droga.

BramaNizinna 06 10 21 7

Aktualizacja, 20.08.2021 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z firmą STRABAG Sp. z o.o. Koszt prac wyniesie niecałe 16 mln złotych. Prace zakończą się w sierpniu 2022 r.

Aktualizacja, 6.07.2021 r.

Dokonano wyboru wykonawcy inwestycji. Została nim firma STRABAG Sp. z o.o.Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ i przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny (uzyskała największą łączną liczbę punktów). Umowa zostanie podpisana w najbliższym czasie.

Aktualizacja, 7.05.2021 r.

Oferty w przetargu poznaliśmy 7 maja. Na realizację zadania zabezpieczono 13 535  635, 00 zł brutto. Wpłynęło 6 ofert, które są obecnie analizowane.

  1. WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o - 18 298 710,00 zł
  2. Budimex SA - 16 947 162,90 zł
  3. B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska - 13 651 770,00 zł
  4. STRABAG Sp. z o.o. - 15 989 704,43 zł
  5. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. - 16 971 925,04 zł
  6. Firma Budowlano-Drogowa „PRASBET” sp. z o.o. sp. k. - 17 325 652,08 zł

Aktualizacja, 7.04.2021 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Oferty można składać do 23 kwietnia. Realizacja potrwa 12 miesięcy od daty podpisania umowy.