RPO EFRR

Rozpoczęliśmy budowę brakującego odcinka drogi rowerowej na Wałach Jagiellońskich, od ul. Hucisko do Forum Gdańsk.

 W ramach zadania powstanie brakujący fragment drogi rowerowej, liczący niecałe 200 metrów. Odcinek połączy Hucisko z Forum Gdańsk. Ponadto przebudowane zostaną chodniki i przejazdy rowerowe przez Wały Jagiellońskie.

Termin realizacji: kwiecień 2022 r.

skwer hucisko

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania

Aktualizacja, 12.01.2022r.

Rozebrano nawierzchnię starego chodnika. W jego miejscu powstanie infrastruktura rowerowa. W najbliższym czasie w tym miejscu układane będą układane warstwy podbudowy. Na części zakresu ułożono krawężniki.

DrogaRowerowaHucisko 12 01 22 3

Aktualizacja, 8.12.2021 r.

Stary chodnik został rozebrany. W jego miejscu powstanie droga rowerowa.

BramaWyzynna 07 12 21 11

Aktualizacja, 19.10.2021 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z firmą EUROVIA POLSKA S.A. Koszt prac to ponad 1 mln złotych. Prace zakończą się w kwietniu 2022 r.

Aktualizacja, 18.08.2021 r.

Dokonano wybory oferty. Przetarg wygrała firma EUROVIA POLSKA S.A. Umowa zostanie podpisana w najbliższym czasie.

Aktualizacja, 6.07.2021 r.

W przetargu wpłynęła jedna oferta. EUROVIA POLSKA S.A. zaproponowała kwotę w wysokości 1 048 901,20 zł. Na zadanie zabezpieczono w budżecie 940 tys. złotych. Obecnie trwa analiza oferty.

Aktualizacja, 28.05.2021 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Prace mają potrwać 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert zaplanowano na 1 lipca.