Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku skrzyżowania z ul. Nowatorów i ul. Fabryczną

Rozpoczęliśmy realizację zadania związanego z  rozbudową skrzyżowania z ul. Nowatorów i ul. Fabryczną.

Zakres prac przewiduje wykonanie skrzyżowania wraz z odcinkiem ok. 200 metrów ul. Kartuskiej oraz Nowatorów, koniecznym do funkcjonalnego włączenia jezdni, chodnika oraz infrastruktury podziemnej w istniejący układ. Planowany nowy układ drogowy na ul. Kartuskiej kończyć się będzie za zakrętem, ok. 200 m od skrzyżowania z ul. Nowatorów w kierunku gminy Żukowo. Przebudowany zostanie również odcinek ul. Nowatorów do wysokości ul. Fabrycznej. Droga będzie kontynuacją rozbudowywanego obecnie odcinka od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów. Wykonane zostanie skrzyżowanie wraz z jezdniami, chodnikami, ścieżką rowerową wraz z przebudową infrastruktury podziemnej.

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Kartuska 02 06 21 45

Aktualizacja, 21.06.2022 r.

22 czerwca w godzinach porannych,  w związku z koniecznością przebudowy sieci wodociągowej i teletechnicznej zostanie wyłączony z ruchu pas do skrętu w prawo z ul. Nowatorów w ul. Kartuską. Ruch w prawo i w lewo z ul. Nowatorów w ul. Kartuską będzie się wówczas odbywać z jednego pasa ruchu - dotychczasowego pasa do skrętu w lewo.

Ruch pojazdów na ul. Kartuskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową Inżynierską do wysokości ul. Fabrycznej nadal odbywać się będzie po jezdni południowej w obu relacjach.

Taka organizacja ruchu utrzyma się przez co najmniej 3 tygodnie.

Nowatorow Kartuska 22 06

Aktualizacja, 10.06.2022 r.

W poniedziałek, 13 czerwca  na ul. Kartuskiej, na odcinku od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów zamknięte zostaną dwa pasy jezdni w kierunku Żukowa. Kierowcy na tym odcinku będą poruszali się dwukierunkowo po pasach jezdni południowej (zwyczajowo  służących do jazdy w kierunku centrum Gdańska). Taka organizacja ruchu utrzyma się przez co najmniej miesiąc. Na odcinku ze zmieniona organizacją ruchu wprowadzono ograniczenie prędkości do 30km/h. 

Przystanki autobusowe  w  kierunku  Żukowa  będą  przeniesione  w  miejsca  tymczasowe. Przystanek  „Inżynierska”  zostanie  przeniesiony  przed  skrzyżowanie  z  ul.  Nową Inżynierską. Przystanek „Kokoszki” zostanie zmieni lokalizację  na jezdnię południową przed przejście dla pieszych/przejazd rowerowy w rejonie restauracji.

Kartuska 13.06

Aktualizacja, 4.04.2022 r.

Obecnie na terenie budowy trwają prace sieciowe i ziemne, które będą kontynuowane w najbliższych tygodniach.

 Skrzyzowanie Kartuska Nowatorow 30 03 22 17

 

Aktualizacja, 04.02.2022 r.

Obecnie na terenie budowy trwają prace ziemne. Wykonywana jest  sieć wodociągowa.

Kartuska Nowatorow 04 02 22a 12 1

 

Aktualizacja, 17.12.2021 r.

W sobotę, 18 grudnia, w godzinach porannych planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Kartuskiej.

Zmiany dotyczą I etapu prac związanych z przebudową ul. Kartuskiej, od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów.  Wprowadzana 18 grudnia (sobota) zmiana tymczasowej organizacji ruchu polegać będzie na poprowadzeniu ruchu zarówno w kierunku Gdańska, jak i Żukowa po docelowych jezdniach. Kierowcom udostępniony zostanie jeden pas ruchu w każdym kierunku. Lokalizacja przystanków nie ulegnie zmianie.

Obecnie trwają również prace związane z przebudową skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Nowatorów – odcinka będącego kolejnym etapem rozbudowy ulicy Kartuskiej. Ta inwestycja zakończy się we wrześniu 2022 r. Z uwagi na prowadzone prace na tym skrzyżowaniu, a które są uzależnione od warunków pogodowych, mimo planowanych do końca grudnia odbiorów na I etapie zadania, w najbliższym czasie nie zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu. Zmiany w poruszaniu się na ul. Kartuskiej, które zostaną wprowadzone 18 grudnia będą obowiązywały do odwołania przez najbliższe tygodnie, tak aby umożliwić prowadzenie robót drogowych na skrzyżowaniu z ul. Nowatorów. W związku z prowadzonymi robotami mogą występować czasowe, niewielkie utrudnienia.

 

Kartuska Mapa 18.12

 

Aktualizacja, 13.09.2021 r.

13 września zawarta została umowa mająca na celu przebudowę skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Nowatorów – odcinka będącego kolejnym etapem rozbudowy ulicy Kartuskiej. Umowa podpisana została z Konsorcjum firm, którego liderem jest spółka Kruszywo - obecnie realizująca pierwszy odcinek przebudowy ul. Kartuskiej. Na wykonanie prac przewidziano 12 miesięcy, a ich koszt wyniesie ok. 12,9 mln zł.

 

Aktualizacja, 20.08.2021 r.

20 sierpnia poznaliśmy oferty w przetargu. Na realizację zadania zabezpieczono 19,1 mln złotych. Wpłynęły 4 oferty, które są obecnie analizowane.

  1. Firma Budowlano – Drogowa MTM SA - 15 076 741,92 zł
  2. STRABAG Sp. z o.o. - 15 313 756,25 zł
  3. „WPRD GRAVEL” Sp. z o.o. - 19 243 793,92 zł
  4. Konsorcjum firm: Lider: Kruszywo Sp. z o.o. - 12 886 309,20 zł