Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Remont Długiego Pobrzeża

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Podpisano umowę  na wzmocnienie konstrukcji Długiego Pobrzeża. Inwestycja związana z jego modernizacją prowadzona jest w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, zgodnie z którą miasto przebuduje oraz wzmocni konstrukcję nabrzeży (Długie Pobrzeże), a inwestor prywatny wykona nową nawierzchnię (Rybackie i Długie Pobrzeże).

Przystąpiliśmy do realizacji przebudowy konstrukcji Długiego Pobrzeża, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników, a także poprawę estetyki i przywrócenie historycznych walorów tego miejsca. Prace prowadzone będą na ok. 500 metrowym odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego i wykonywane równolegle przez miasto i inwestora prywatnego. Nie zmieni się charakter pobrzeża i tak jak dotychczas pełnić będzie ono funkcję bulwaru i ciągu spacerowego. Pozostaną także miejsca do cumowania jachtów i niewielkich jednostek pływających (biała flota, holowniki, barki).

Długie Pobrzeże kompleksowo

- W zakresie modernizacji prowadzonej na zlecenie miasta jest m.in. wykonanie nowej ścianki szczelnej oraz przebudowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z ul. Św. Ducha.  W ramach prac przewidziano oczyszczenie dna Motławy, rozbiórkę konstrukcji żelbetowych (z wody), wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Św. Ducha oraz wykonanie nowych ścianek szczelnych. Samo wykończenie nabrzeża będzie podobne do tego, które jest po drugiej stronie Motławy. Inwestycja przewiduje także montaż pachołów cumowniczych, belek odbojowych i drewnianych okładzin nabrzeży – wyjaśnia Katarzyna Jaskuła, zastępca dyrektora DRMG.

 Remont Rybackiego i Dlugiego Pobrzeza 01 12 22 18

Load More

Motławy, rozbiórkę konstrukcji żelbetowych (z wody), wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Św. Ducha oraz wykonanie nowych ścianek szczelnych. Samo wykończenie nabrzeża będzie podobne do tego, które jest po drugiej stronie Motławy. Inwestycja przewiduje także montaż pachołów cumowniczych, belek odbojowych i drewnianych okładzin nabrzeży – wyjaśnia Katarzyna Jaskuła, zastępca dyrektora DRMG.

 

Aktualizacja, 20.11.2023 r.

Load More

W związku z trwającą modernizacją Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej na wniosek inwestora zmieniony został harmonogram zwodzenia kładki na Ołowiankę. Będzie on obowiązywał do 31 marca 2024 roku.

Ze względu na trwające prace budowlane przy nabrzeżu Motławy, które prowadzone są również od strony rzeki i wymagają wykorzystania jednostek pływających, zmodyfikowany został harmonogram zwodzenia kładki na Ołowiankę. Obecnie wykonywana jest nowa konstrukcja nabrzeża poprzez m.in. betonowanie i układanie nowego zbrojenia. Część robót prowadzona jest pod wodą.

W okresie jesienno-zimowym kładka zwodzona będzie tak jak w sezonie wiosenno-letnim, tj. pierwsze pół godziny przeznaczone będzie dla ruchu jednostek pływających (przęsło kładki uniesione), natomiast przez drugie pół godziny kładka będzie dostępna dla pieszych (przęsło kładki opuszczone).

Harmonogram zwodzenia w poszczególne dni:

  • poniedziałek – piątek: 7.00 – 18.00 (po godzinie 18.00 kładka będzie dostępna dla pieszych i będzie zwodzona jedynie na zgłoszenie jednostek)
  • sobota: 7.00 – 15.00 (po godzinie 15.00 kładka będzie dostępna dla pieszych i będzie zwodzona jedynie na zgłoszenie jednostek)
  • niedziela: kładka dostępna dla ruchu pieszego przez cały dzień (możliwość zwodzenia jedynie na zgłoszenie jednostek)

Harmonogram może ulec zmianie w przypadku dni, podczas których prace nie będą prowadzone lub wykonawca zakończy je wcześniej, niż przewidywał. Aktualny plan zwodzenia kładki dostępny będzie na stronie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

W wybrane dni podczas prac związanych z betonowaniem czas otwarcia kładki dla żeglugi może zostać wydłużony o dodatkowe 10 minut.

kladka

Aktualizacja, 15.09.2023 r.

W poniedziałek, 18 września rozpoczną się prace na kolejnym odcinku Długiego Pobrzeża. Wykonawca robót, firma Doraco, wejdzie na środkowy odcinek, od rejonu Bramy Mariackiej do Żurawia.

Analogicznie, tak jak w przypadku pozostałych odcinków, ten fragment nabrzeża również zostanie zawężony. Dojścia do lokali znajdujących się w tym obszarze będą zapewnione.

Zmiany w ruchu pieszym:

Ze względu na wykonywanie kolektora deszczowego, na okres ok. 2,5 miesiąca nastąpi zamknięcie przejścia przez Bramę Św. Ducha. Dojście do ul. Św. Ducha oraz do Długiego Pobrzeża poprowadzone zostanie ulicami Pończoszników, Dzianą i Mydlarską.

W tym etapie robót nastąpi również zamknięcie kładki obrotowej na rzece Motławie. Dojście do Wyspy Spichrzów zostanie poprowadzone poprzez Most Zielony.

Znaczny zakres przebudowy, na który składa się m.in. całkowita rozbiórka istniejących elementów  konstrukcyjnych, nośnych i nawierzchniowych nabrzeża, konieczność realizacji prac z akwenu wodnego, proces technologiczny, a także względy bezpieczeństwa, nie pozwalają na funkcjonowanie kładki w tym okresie. Zamknięcie kładki planowane jest do II kw. 2024 r.

Prace rozpoczynają się zgodnie z wcześniej ustalonym terminem, wynikającym z postulatów przedsiębiorców z Długiego Pobrzeża, aby fragment od rejonu Bramy Mariackiej do Żurawia, w okresie letnim był w pełni dostępny.

Pobrzeze Gdansk 13 09 23 OpenStreetMap x

 

 

 

Aktualizacja, 20.06.2023 r.

20230620 091927
Roboty w ramach zadania są kontynuowane.

Na Długim Pobrzeżu, w związku z trwającym remontem, systematycznie odbywają się wizje lokalne, ostatnia miała miejsce w ubiegłym tygodniu. Badania nie wykazały żadnych odchyleń ani zagrożenia dla okolicznych budynków.

Ze względu na swoją specyfikę, historyczne nabrzeże od początku trwania robót jest na bieżąco kontrolowane. W celu dodatkowego sprawdzenia i porównania stanu istniejącego budynków ze stanem sprzed rozpoczęcia prac, na odcinku od Mostu Zielonego do rejonu Bramy Mariackiej, w piątek, 16 czerwca odbyła się kolejna wizja lokalna oraz wykonane zostały pomiary geodezyjne. Pomiary nie wykazały zmian wysokościowych budynków, nie stwierdzono również żadnych nowych uszkodzeń czy pęknięć wewnątrz lokali, niż te wykazane w inwentaryzacji sprzed rozpoczęcia prac.  Zarówno kierownik robót, który na budowie odpowiada m.in. za bezpieczeństwo, jak również nadzór z ramienia DRMG, nie stwierdzili zagrożenia w rejonie placu budowy. Do dziś, 20 czerwca,  do DRMG wpłynęło jedno zawiadomienie, w którym zawarto informację, że ściany budynku zaczynają się „bardziej rozszczelniać”, co może wskazywać na to, że uszkodzenie już wcześniej występowało. Zawiadomienie to pochodzi z budynku, którego właściciel nie wyraził zgody na inwentaryzację przed rozpoczęciem budowy.

Tak jak informowaliśmy na spotkaniach z mieszkańcami i przedsiębiorcami, interesy mieszkańców i przedsiębiorców na Długim Pobrzeżu były i są zabezpieczane. Do tej pory odbyło się łącznie 5 spotkań, 3 przed jeszcze przed rozpoczęciem budowy  w dn. 30.07.2021; 10.11.2021; 16.02.2021 i 2 po podpisaniu umowy z wykonawcą, 26.10.2022 i 16.11.2022. Planowane są kolejne spotkania. Wizje lokalne wewnątrz budynków i inwentaryzacja przed przystąpieniem do robót odbywały się w 3 turach, pomiędzy 7.12.2022 a 10.01.2023. Inwentaryzacje były jednak uzależnione od właścicieli. Nie wszyscy wyrazili zgodę na inwentaryzację w swoich budynkach. Ponadto jeszcze przed rozpoczęciem remontu zainstalowano repery, które służą kontrolowaniu położenia wysokości budynków. Niestety pomimo tego, że repery jako ważny znak geodezyjny są elementem chronionym, przy jednej z kamienic na Długim Pobrzeżu zostały zniszczone.

- Zadanie na Długim Pobrzeżu jest dla nas szczególne nie tylko ze względu na lokalizację ale również na wyjątkową specyfikę jaką posiadają budowy hydrotechniczne, czyli te w wodzie. Zarówno my jako inwestor, jak również wykonawca, bacznie obserwujemy i pilnujemy tych ważnych elementów związanych z bezpieczeństwem nabrzeży i pobliskiej zabudowy, mówi Łukasz Zakrzewski, inspektor nadzoru branży hydrotechnicznej z DRMG.

- Przystępując do realizacji zadania staraliśmy się być w kontakcie ze wszystkimi zainteresowanymi osobami, odbywały się spotkania, można było do nas zadzwonić, mamy dedykowany numer telefonu i adres mailowy dla tej inwestycji. Były też spotkania indywidualne. Przyznam, że liczyliśmy na wsparcie lokalnych przedstawicieli, np. radnego dzielnicy, tymczasem akurat w jego lokalu nie wyrażono zgody na inwentaryzację, dodaje Katarzyna Jaskuła, z-ca dyrektora ds. projektów liniowych w DRMG.

Na spotkaniach z interesariuszami z Długiego Pobrzeża inżynierowie z DRMG informowali, że zadanie ze względu na specyfikę tego miejsca będzie trudne. Niektóre  elementy trzeba było przeprojektować by móc kontynuować prace. Z tego powodu na budowie roboty były spowolnione, natomiast obecnie wykonawca, firma Doraco, wznowiła intensywne działania.

Poza kompleksową przebudową nabrzeża, w ramach zadania wykonana zostanie również nowa nawierzchnia.


Zdjecie z inwentaryzacji z dni. 21.11.2022 rozjasnione 1Zdjęcie z inwentaryzacji z 21.11.2022 r.


Zdjecie z dn. 15.06.2023 film z FacebookaZdjęcie z 15.06.2023 r. (film z portalu Facebook)

 

Aktualizacja, 12.05.2023 r.

Kontynuowane są prace rozbiórkowe nabrzeża. W tym tygodniu prace koncentrują się na wysokości Bramy Świętojańskiej.

Dlugie Pobrzeze 11 05 022

Load More

Aktualizacja, 8.05.2023 r.

Od 8 do  12 maja planowane zamknięcie fragmentu Długiego Pobrzeża (ok.30 m) na wysokości Bramy Świętojańskiej, a także wyłączenie przejścia przez tę bramę. Ruch pieszych oraz dojścia do posesji znajdujących się przy bramie będą zapewnione.

W wyniku zamknięcia fragmentu przy Bramie Świętojańskiej piesi poruszający się w  kierunku Rybackiego Pobrzeża (oraz w kierunku przeciwnym), będą korzystali z dojścia alternatywnego, poprzez Bramę Św. Ducha oraz równolegle do Długiego Pobrzeża, ulicami Bosmańską, Tokarską oraz Warzywniczą.

 

Aktualizacja, 03.03.2023 r.

Dlugie Pobrzeze 22 03 23 7

 

Load More

 Aktualizacja, 6.02.2023 r.

W związku z przystąpieniem do prac na kolejnym fragmencie Długiego Pobrzeża, od Żurawia do Bramy Straganiarskiej,  od wtorku 7 lutego planowane jest rozpoczęcie ustawiania ogrodzenia i jednocześnie, sukcesywne zwężenie tego odcinka. Ruch pieszych będzie możliwy. Jednocześnie prowadzone są roboty budowlane na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Mariackiej.

 Dlugie Pobrzeze 7.02

Aktualizacja, 10.01.2023 r.

Wykonawca  przystąpił do robót rozbiórkowych płyt nabrzeża przy użyciu koparki na pontonie pływającym wyposażonej w młot wyburzeniowy. Po rozkuciu płyt nabrzeża Wykonawca przystąpi do robót rozbiórkowych żeber oraz oczepu żelbetowego. Prace rozbiórkowe na tym odcinku potrwają co najmniej do końca stycznia.

 

Remont Dlugiego Pobrzeza 05 01 23 12

Load More

Aktualizacja, 21.12.2022 r. 

Oczyszczanie dna Motławy przy pomocy ekipy nurkowej oraz jednostki pływającej.

Load More

Aktualizacja, 14.10.2022 r.

Umowę podpisano z firmą DORACO Sp. z o.o. Koszt prac wyniesie ok.  41 mln złotych. Planowano, realizacja prac, ma się zakończyć w I kwartale 2024 r. 

  • Czeka nas ciekawe ale również pełne wyzwań zadanie, dzięki któremu ta reprezentacyjna część Gdańska odzyska pełen blask. Nowa konstrukcja, którą będziemy wykonywali wpłynie na poprawę funkcjonalności oraz bezpieczeństwo. W ramach prac przewidziano również oczyszczenie dna rzeki Motławy, rozbiórkę konstrukcji nabrzeża, wykonanie nowych ścianek szczelnych i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Św. Ducha - mówi Karol Kalinowski, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

podpisanie umowy

 

Aktualizacja, 18.08.2022 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 32 216 510,00 zł. Wpłynęły cztery oferty, które są obecnie analizowane:

  1. Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. -  40 959 999,87 zł
  2. Konsorcjum, lider: ROVERPOL SP.ZO.O. - 59 236 800,00 zł
  3. Konsorcjum, lider: NDI Spółka Akcyjna - 82 370 935,09 zł
  4. STRABAG Sp. z o.o - 74 863 591,57 zł