Przygotowujemy się do realizacji trasy Gdańsk Południe- Wrzeszcz, dla której pozyskiwana jest dokumentacja projektowa.

Projektowany układ drogowy będzie stanowił połączenie dynamicznie rozwijających się osiedli dzielnicy Gdańsk Południe z północnymi dzielnicami miasta.

Głównymi założeniami projektu są: 

• uzyskanie większej przepustowości układu komunikacyjnego,
• stworzenie zintegrowanego systemu transportowego łączącego obszary rozwojowe,
• zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w transporcie,
• usprawnienie ruchu miejskiego oraz zwiększenia bezpieczeństwa,
• stworzenie szybkiej i niezależnej komunikacji miejskiej,
• zwiększenie potencjału rozwojowego dzielnic południowych w rejonie objętym projektem.

Trasa tramwajowa Gdańsk Południe - Wrzeszcz (nazywana także Nową Politechniczną) to nowa linia, która docelowo ma połączyć górny i dolny taras Gdańska. Trasa  częściowo przebiegać będzie nowym śladem (przez tereny obecnie niezagospodarowane) jak i w śladzie istniejących dróg, które zostaną przebudowane i dostosowane do wymogów projektowanej drogi i trasy tramwajowej.

W pasie Nowej Politechnicznej zaprojektowana zostanie dwutorowa linia tramwajowa, która rozpoczynać się będzie od skrzyżowania Jaśkowa Dolina z ul. Rakoczego dalej ulicami Jaśkowa Dolina i Wileńską. Projekt uwzględni poprowadzenie tramwaju 350-metrowym tunelem wzdłuż  ul. Wileńskiej, w okolicy ul. Migowskiej i Morenowej. W rejonie zbiornika retencyjnego przy ul. Wileńskiej zaprojektowane ma być także przejście podziemne dla pieszych. Według założeń koncepcyjnych, tramwaj ma biec dalej obok ul. Sobieskiego i  nieistniejącą jeszcze ul. Nową Politechniczną. W al. Grunwaldzką tramwaj ma włączyć się z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Projektant ma uwzględnić możliwość etapowania inwestycji.

Projekt trasy Gdańsk Południe – Wrzeszcz będzie uwzględniać nie tylko linię tramwajową, ale także drogi i trasy rowerowej. Aby umożliwić poprowadzenie tramwaju nową trasą dokumentacja zawierać będzie m.in. przebudowę Jaśkowej Doliny, kilometrowego odcinka ul. Wileńskiej czy ul. Do Studzienki. Inwestycja wymusi także kompleksową przebudowę sieci podziemnych, w tym przebudowę kanalizacji deszczowej i systemu odwodnienia. Dokumentacja ma być gotowa do końca 2022 r.

Projekt Nowej Politechnicznej powstanie na podstawie koncepcji przygotowanej przez spółkę Mosty Katowice. Według umowy projektanci tej firmy mieli również opracować dokumentację projektową. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia koncepcji umowa ze spółką została rozwiązana, w związku z czym konieczny był wybór nowego biura projektowego.

Termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej IV kw. 2022 r.

 

Nowa Politechniczna 16 12 20 szablon OpenStreetMap

gpw2

gpw1

Aktualizacja, 6.04.2021 r. 

W piątek, 2 kwietnia podpisano umowę  z firmą na opracowanie dokumentacji projektowej dla Trasy Gdańsk Południe - Wrzeszcz. Prace projektowe mają zakończyć się w IV kwartale 2022 r. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej linii tramwajowej Nowa Politechniczna (trasa Gdańsk Południe - Wrzeszcz) wygrało konsorcjum firm INGEO i Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. Koszt projektu wyniesie niecałe 5 mln złotych. Projekt Nowej Politechnicznej powstanie na podstawie koncepcji przygotowanej przez spółkę Mosty Katowice. Według umowy projektanci tej firmy mieli również opracować dokumentację projektową. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia koncepcji umowa ze spółką została rozwiązana, w związku z czym konieczne było ogłoszenie nowego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Aktualizacja, 15.03.2021 r.

Wyłoniono wykonawcę opracowania projektu Nowej Politechnicznej. Przetarg wygrało konsorcjum Lider: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego s.a. w restrukturyzacji  i INGEO sp. z o.o. Umowa zostanie podpisana w najbliższym czasie.

Aktualizacja, 3.02.2021 r.

Władze miasta zadecydowały o zwiększeniu budżetu na opracowanie projektu Nowej Politechnicznej (trasa Gdańsk Południe-Wrzeszcz). W postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty, które przewyższały pierwotne założenia finansowe. 

- Konsekwentnie stawiamy na rozwój linii tramwajowych w Gdańsku, a GPW to istotny element łączący taras górny i dolny naszego miasta - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Nie możemy odkładać jego realizacji. Samo przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami to około dwa lata plus czas przeznaczony na budowę. Zamierzamy wystąpić o fundusze unijne na realizację tego projektu, tak jak to było w przypadku Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej (GPKM). Mam nadzieję, że również z pełnym sukcesem.

Aktualizacja, 26.01.2021 r.

Oferty w przetargu poznaliśmy we wtorek, 26 stycznia. Na opracowanie projektu Nowej Politechnicznej zabezpieczono w budżecie 1,6 mln złotych. Wpłynęły dwie oferty, które są obecnie analizowane.

 1. Konsorcjum firm, lider: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. – 4 880 640 zł
 2. Mosty Katowice S.A. – 8 188 000 zł

Aktualizacja, 16.12.2020 r.

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Nowej Politechnicznej wraz z infrastrukturą tramwajową. Nowa trasa, która w przyszłości połączy istniejącą infrastrukturę tramwajową w dzielnicy Piecki - Migowo z Wrzeszczem, zostanie zaprojektowana w śladzie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Projekt ma być gotowy do końca 2022 r. 

Trasa tramwajowa Gdańsk Południe - Wrzeszcz (nazywana także Nową Politechniczną) to nowa linia, która docelowo ma połączyć górny i dolny taras Gdańska. Przetarg dotyczący opracowania dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony w najbliższych dniach. Otwarcie ofert zaplanowano na koniec stycznia. Trasa drogi częściowo przebiegać będzie nowym śladem (przez tereny obecnie niezagospodarowane) jak i w śladzie istniejących dróg, które zostaną przebudowane i dostosowane do wymogów projektowanej drogi i trasy tramwajowej.

W pasie Nowej Politechnicznej zaprojektowana zostanie dwutorowa linia tramwajowa, która rozpoczynać się będzie od skrzyżowania Jaśkowa Dolina z ul. Rakoczego dalej ulicami Jaśkowa Dolina i Wileńską. Projekt uwzględni poprowadzenie tramwaju 350-metrowym tunelem wzdłuż  ul. Wileńskiej, w okolicy ul. Migowskiej i Morenowej. W rejonie zbiornika retencyjnego przy ul. Wileńskiej zaprojektowane ma być także przejście podziemne dla pieszych. Według założeń koncepcyjnych, tramwaj ma biec dalej obok ul. Sobieskiego i  nieistniejącą jeszcze ul. Nową Politechniczną. W al. Grunwaldzką tramwaj ma włączyć się z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Projektant ma uwzględnić możliwość etapowania inwestycji.

Projekt trasy Gdańsk Południe – Wrzeszcz będzie uwzględniać nie tylko linię tramwajową, ale także drogi i trasy rowerowej. Aby umożliwić poprowadzenie tramwaju nową trasą dokumentacja zawierać będzie m.in. przebudowę Jaśkowej Doliny, kilometrowego odcinka ul. Wileńskiej czy ul. Do Studzienki. Inwestycja wymusi także kompleksową przebudowę sieci podziemnych, w tym przebudowę kanalizacji deszczowej i systemu odwodnienia. Dokumentacja ma być gotowa do końca 2022 r.

Projekt Nowej Politechnicznej powstanie na podstawie koncepcji przygotowanej przez spółkę Mosty Katowice. Według umowy projektanci tej firmy mieli również opracować dokumentację projektową. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia koncepcji umowa ze spółką została rozwiązana, w związku z czym konieczne było ogłoszenie nowego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Pod koniec 2019 została wydana decyzja środowiskowa dla inwestycji, którą przygotowała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Złożono do niej odwołanie, które obecnie jest rozpatrywane przez GDOŚ.


Aktualizacja 20.02.2017 r. Z uwagi na brak wskazania preferowanego wariantu przebiegu Trasy Gdańsk Południe Wrzeszcz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebiegu Trasy Gdańsk Południe Wrzeszcz został zakwestionowany i wycofany. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w styczniu DRMG przekazała do RDOŚ dwa odrębne wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, dla dwóch przebiegów trasy tj.:1) Jaśkowa Dolina, Wileńska , pas rezerwy, Do Studzienki z włączeniem do Alei Grunwaldzkiej ul. Boh. Getta Warszawskiego
2) Jaśkowa Dolina, Wileńska , pas rezerwy, Do Studzienki z włączeniem do Alei Grunwaldzkiej ul. Do StudzienkAktualizacja 24.11.2016 r. 

Trwa procedura dotycząca pozyskania decyzji środowiskowej dla budowy trasy Nowej Politechnicznej. W związku z tym, że decyzja o ostatecznym wariancie przebiegu nie została podjęta, badane będą dwie trasy: wspomniana - ul. Do Studzienki do al. Grunwaldzkiej oraz ul. Fiszera i Bohaterów Getta Warszawskiego do al. Grunwaldzkiej. Pozostała część planowanej linii nie zmieni się i przebiegać będzie: ul. Sobieskiego (rezerwa terenowa), ul. Wileńska i Jaśkowa Dolina. Pozyskanie tego dokumentu to proces złożony, który potrwa co najmniej rok. W ramach procedowania decyzji środowiskowej mieszkańcy mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pozwoli podjąć ostateczną decyzję, którędy przebiegać będzie Nowa Politechniczna. Na podstawie wydanej decyzji opracowany zostanie projekt budowlany planowanej inwestycji.MATERIAŁY DO POBRANIA:

 

PREZENTACJA PRZEDSTAWIANA NA SPOTKANIU (kliknij w nazwę).

 


KIERUNKI CODZIENNYCH PODRÓŻY MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA (kliknij w nazwę).

 


WIZUALIZACJA TRASY GDAŃSK POŁUDNIE - WRZESZCZ (kliknij w nazwę).

 

 

OPINIA_GEOTECHNICZNA (kliknij w nazwę).

 

KOMUNIKAT 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przekazuje do publicznej wiadomości opracowany przez Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej koreferat do analizy wielokryterialnej wariantów przebiegu trasy Nowa Politechniczna w Gdańsku.

Jednocześnie informujemy, że stanowisko Zamawiającego w zakresie pkt. 4.4 dotyczącego Analizy potencjalnego wpływu doboru kryteriów analizy wielokryterialnej na ocenę wariantów – 
na przykładzie testowej analizy wielokryterialnej oraz pkt. 4.6 dotyczącego Podsumowania oceny analizy wielokryterialnej, jest odmienne do ujętego w koreferacie stanowiska zespołu Politechniki Gdańskiej.

Dodatkowo udostępniamy również stanowiska Zamawiającego z dnia 22.07.2016 (załącznik nr 2) 
oraz projektanta koncepcji przebiegu trasy Nowa Politechniczna w Gdańsku - firmy Mosty Katowice Sp. z o.o. (załącznik nr 3). 

Załączniki: 

KOREFERAT (kliknij w nazwę).

Załącznik 2. Pismo DRMG z dnia 22.07.2016 r. (kliknij w nazwę). 
Załącznik 3. Stanowisko Mosty Katowice Sp. z o.o. z dnia 21.07.2016 r. (kliknij w nazwę).

Aktualizacja 14.04.2016 r. 

We wtorek, 12 kwietnia w Szkole podstawowej nr 17 przy ul. Czarnieckiego odbyło się kolejne, trzecie spotkanie informacyjne dotyczące przebiegu ulicy Nowej Politechnicznej, będącej elementem trasy Gdańsk Południe – Wrzeszcz.

Spotkanie zgromadziło około 100 mieszkańców, zainteresowanych przebiegiem planowanej trasy. Po zaprezentowaniu wybranych wariantów, tak jak na poprzednich spotkaniach, mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań. Padło dużo konkretnych pytań, mieszkańcy BGW podkreślali również, że martwią się o negatywny wpływ tramwaju na mieszkania w zabytkowych kamienicach. Odczytany został także, liczący sobie kilka stron, apel skierowany do urzędników i władz Gdańska. Wyliczono w nim argumenty przeciw poprowadzeniu trasy linii tramwajowej przez ulicę Bohaterów Getta Warszawskiego. Niezadowolenie mieszkańców planowanym przebiegiem trasy wyrażały również, specjalnie przygotowane na spotkanie transparenty. 
Ostateczny wariant przebiegu trasy nie został jeszcze wybrany. Dzięki prowadzanym spotkaniom informacyjnym, DRMG ma możliwość uzyskania opinii mieszkańców na temat planowanej inwestycji. Ostateczna decyzja dotycząca wyboru wariantu do dalszego opracowania projektu budowlanego, podjęta zostanie dopiero po wszystkich spotkaniach informacyjnych. 


Kolejne spotkania odbędą się: • 20 kwietnia (środa), godz. 17, w stołówce szkolnej ZKPiG 2 ul. Stolema 59
• 27 kwietnia (środa), godz. 17, w sali gimnastycznej SP nr 12 ul. Człuchowskiej 6.

 

Aktualizacja 6.04.2016 r.

Dnia 5 kwietnia 2016 w Pomorskich Szkołach Rzemiosł odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami dotyczące przebiegu ulicy Nowej Politechnicznej, będącej elementem trasy Gdańsk Południe – Wrzeszcz.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. projektanci z Biura projektowego Mosty Katowice, z-ca Dyrektora ds. planowania i przygotowania inwestycji liniowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska Pani Ewa Zielińska. Spotkanie zgromadziło również blisko 150 mieszkańców, zainteresowanych przebiegiem planowanej trasy. Po zaprezentowaniu 3 najkorzystniejszych z 14 opracowanych i poddanych analizie porównawczej wariantów opracowanych przez architektów z Katowic, mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań. 
Tak jak na poprzednim spotkaniu informacyjnym, poruszane były między innymi kwestie, dotyczące zakłócenia obecnego charakteru ul. Wileńskiej, oddziaływania tramwaju na zabudowę ul. Bohaterów Getta Warszawskiego jak również korzyści płynących z wprowadzenia ruchu tramwajowego w tym rejonie.

Dzięki przeprowadzanym spotkaniom informacyjnym, DRMG ma możliwość uzyskania opinii mieszkańców na temat planowanej inwestycji. Ostateczna decyzja dotycząca wyboru wariantu do dalszego opracowania projektu budowlanego, podjęta zostanie dopiero po wszystkich spotkaniach informacyjnych. 


Kolejne spotkania odbędą się: 


• 12 kwietnia (wtorek) godz. 17, w sali gimnastycznej SP nr 17, przy ul. Czarnieckiego 2
• 20 kwietnia (środa), godz. 17, w stołówce szkolnej ZKPiG 2 ul. Stolema 59
• 27 kwietnia (środa), godz. 17, w sali gimnastycznej SP nr 12 ul. Człuchowskiej 6.

WARIANTY PRZEBIEGU 


Początek trasy dla wybranych trzech wariantów jest taki sam. Planowana linia tramwajowa zacznie się na skrzyżowaniu ul. Rakoczego i Jaśkowej Doliny. Dalej przebiegać będzie ulicą Wileńską (częściowo w tunelu), a następnie przy zbiorniku retencyjnym skręcać będzie w kierunku ul. Sobieskiego. Na wysokości skrzyżowania ul. Sobieskiego i ul. Smoluchowskiego przebieg trzech wybranych wariantów zaczyna się różnić: 

Wariant I zakłada, że planowana linia tramwajowa poprowadzona zostanie ul. Smoluchowskiego przy terenach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, aż do al. Zwycięstwa. 

Wariant II przewiduje, że tramwaj pojedzie ul. Sobieskiego, wykorzysta kawałek rezerwy pod ul. Nową Politechniczną, Do Studzienki, Fiszera oraz Boh. Getta Warszawskiego - gdzie powstałaby strefa ograniczonego ruchu samochodowego. 

Wariant III -zakłada, że tramwaj pojedzie przez ul. Sobieskiego, a następnie ul. Siedlicką i tak jak w wariancie drugim – wyjedzie przez strefę ograniczonego ruchu samochodów w ul. Boh. Getta Warszawskiego. 
Aktualizacja 17.03.2016 r. 

Wczoraj, 17 marca, w XX LO przy ul. Dobrowolskiego, odbyło się pierwsze z pięciu planowanych spotkań informacyjnych skierowanych do mieszkańców, na temat przebiegu trasy Gdańsk Południe – Wrzeszcz. Spotkanie miało charakter informacyjny i cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Podczas spotkania przedstawione zostały propozycje rozwiązań trasy dla odcinka Piecki – Migowo. Po prezentacji wybranych wariantów odbyła się burzliwa dyskusja na temat proponowanych rozwiązań. Poruszony został między innymi temat zakłócenia obecnego charakteru ul. Wileńskiej oraz wpływu tramwaju na zabudowę ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Dzięki prowadzonym spotkaniom informacyjnym DRMG ma możliwość uzyskania opinii mieszkańców na temat projektu. Ostateczna decyzja dotycząca wyboru wariantu do dalszego opracowania projektu budowlanego podjęta zostanie dopiero po wszystkich spotkaniach informacyjnych. 

 

Aktualizacja 08.03.2016 


Wczoraj, 7 marca w Europejskim Centrum Solidarności odbyło się pierwsze z planowanych spotkań informacyjnych skierowane do Rady Miasta Gdańska. Podczas spotkania przedstawione zostały propozycje rozwiązań trasy Gdańsk Południe – Wrzeszcz dla odcinka Piecki – Migowo, a po prezentacji odbyła się debata na temat transportu publicznego w tej części Miasta Gdańska. 

 

Aktualizacja 20.07.2015 

7 lipca 2015 r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała umowę na wykonanie prac projektowych dla przedmiotowego zadania. Dokumentację przygotowywać będzie biuro projektowe Mosty Katowice Sp. z o.o. z Katowic. Na początku 2016 r. zostanie oddana koncepcja programowo przestrzenna, na podstawie której wybrany będzie wariant, dla którego powstanie dokumentacja projektowa. Prace projektowe potrwają do końca 2016 roku.Aktualizacja 29.06.2015 

W ubiegły piątek 26 czerwca DRMG ogłosiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najwięcej punktów na podstawie przyjętych kryteriów (90% cena, 10% okres rękojmi) uzyskała firma Mosty Katowice Sp. z o.o. Po uprawomocnieniu powyżej decyzji podpisana zostaje umowa na opracowane dokumentacji.Wykonawca na realizację zamówienia będzie miał czas do końca przyszłego roku.Aktualizacja 16.06.2015 

Dziś w DRMG odbyło się otwarcie ofert złożonych na przetarg ograniczony, którego przedmiotem jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Projektowany układ drogowy będzie stanowił połączenie dynamicznie rozwijających się osiedli dzielnicy Gdańsk Południe z północnymi dzielnicami miasta. W wyznaczonym terminie oferty złożyło 5 wykonawców, czyli wszyscy zaproszeni do składania:
1) Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o. o z Warszawy; Uczestnik Konsorcjum : HV Consultores de ingenieria, proyectos y obras, S.L. - 5 830 200 zł 
2) Europrojekt Gdańsk S.A. z Gdańska - 5 077 440 zł 
3) Mosty Katowice Sp. z o.o. z Katowic - 2 337 000 zł 
4) Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., z Gdańska - 2 927 400 zł 
5) TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o. z Gdańska - 3 368 970 zł 
Komisja przetargowa rozpoczęła sprawdzanie kompletności i analizowanie ofert, o wyniku prac powiadomimy w ciągu najbliższych dni. Więcej na temat zadania na stronie DRMG 

 

Aktualizacja 23.03.2015 

W dniu dzisiejszym, minął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Przetarg ma formę ograniczoną, co oznacza, że wykonawcy najpierw składają wnioski, a następnie po ich weryfikacji, tylko wybrane firmy zostaną zaproszenie do składania ofert przetargowych. W wyznaczonym terminie wnioski o dopuszczenie do udziału złożyło 9 wykonawców. Komisja przetargowa rozpoczęła sprawdzanie wniosków pod względem formalno-prawnym.

 

 • PROGREG Sp. z o.o. Kraków
 • Konsorcjum firm:
  1) Lider: KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o, Warszawa
  2) Partner: HV Consultores de ingenieria, proyectos y obras, S.L. Katowice 
 • Mosty Katowice Sp. z o.o. 
 • TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o. Gdańsk 
 • Europrojekt Gdańsk S.A.Gdańsk
 • HIGHWAY Sp. z o.o. Gdańsk 
 • Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. Gdańsk
 • Grontmij Polska Sp. z o.o. Poznań
 • Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. z o.o. Wrocław