RPO EFRR

Trwa opracowywanie dokumentacji  projektowej dla zadania: Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Główny.

Projekt, który powstanie, będzie oparty na koncepcji, która zakłada:

  • Budowę naziemnego przejścia dla pieszych w osi ul. Elżbietańskiej i hotelu Central o szer. 8,0m wraz z przejazdem rowerowym szer. 2,0 m,
  • Budowę nowej sygnalizacji świetlnej (integracja z istniejącą sygnalizacją na skrzyż. z ul. Nowe Podwale Grodzkie) na nowym przejściu dla pieszych,
  • Wydłużenie istniejących peronów tramwajowych o 25 m celem uzyskania peronów o dł. krawędzi peronowej 120 m dla każdego kierunku.
  • Budowę wiat na peronach tramwajowych o dł. ok. 150 m – po 3 zestawy 25 metrowe na peron
  • Budowę wiat na peronach autobusowych o dł. 160m, 4 zestawy 40 metrowe
  • Korektę istniejącej ścieżki rowerowej o szer. 2,0m od strony budynku dworca poprzez „wyprostowanie” (likwidacja szykany) przejazdu przez jezdnie dojazdową,
  • Budowę 5 miejsc postojowych Kiss&Ride o wymiarach 2,5m x 5,0m, miejsc TAXI o wym. 2,5mx5,0m (4szt.) oraz miejsca dla niepełnosprawnych o wym. 3,6mx6,0m w drodze dojazdowej o szer. jezdni manewrowej 3,0m (jezdnia od strony hotelu Scandic),
  • Budowę dwustronnych tablic informacji pasażerskiej

Zamówienie jest realizowane w ramach zadania pn.: „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska”

Inwestycja otrzymała dofinansowanie unijne i jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Więcej informacji na temat finansowania projektu na gdansk.pl

120167

Zdjęcie: Dominik Paszliński/ gdansk.pl

Aktualizacja 10.01.2020 r.

Prace nad dokumentacją projektową mają potrwać 7 miesięcy od daty podpisania umowy, która została podpisana 10 stycznia. Dokumentację opracuje firma Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. Koszt opracowania projektu to ok. 443 tys. złotych.