RPO EFRR

Budowa  węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz.

W pobliżu dworca na stacji Gdańsk Wrzeszcz powstanie kubaturowy parking na 500 miejsc rowerowych. Dwukondygnacyjny obiekt mieścić będzie również pomieszczenia zaplecza techniczno-socjalnego dla kierowców autobusów oraz pomieszczenia techniczne dla parkingu.

W okolicy dworca przebudowany zostanie również układ drogowy. W ramach inwestycji przewidziano 3 miejsca postojowe w systemie Kiss&Ride. Skrzyżowanie ulic Lendziona i Dmowskiego w rejonie miejsc Kiss&Ride zaprojektowano jako mini rondo o średnicy 3 metrów. Ponadto przewidziano budowę dwóch miejsc postojowych dla taksówek i dwa miejsca postoju dla osób z ograniczoną mobilnością. Elementami inwestycji będzie także przebudowa sieci teletechnicznych i kanalizacji deszczowej, a także montaż kamer monitoringu i tzw. małej architektury.

W ramach zadania przewidziano także posadzenie 7 drzew owocowych i krzewów. Ponadto od strony istniejącego budynku Dworca PKP na pasie trawnika oraz od strony torów zaprojektowano nasadzenia z roślin pnących – przylegających do elewacji budynku parkingu rowerowego

Zamówienie jest realizowane w ramach zadania pn.: „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska”

Inwestycja otrzymała dofinansowanie unijne i jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja: październik 2023 r.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

Wezel Wrzeszcz po lewej stronie tory kolejowe po prawej stronie centrum handlowe

Aktualizacja, 14.11.2022 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z konsorcjum firm, którego liderem jest ROVERPOL Sp. z o.o. Koszt prac wyniesie ok. 13 mln złotych.

Aktualizacja, 16.08.2022 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 7 572 256,00 zł. Wpłynęła jedna oferta, która będzie analizowana:

1. Konsorcjum, lider: ROVERPOL SP.Z O.O. - 12 890 400,00 zł

Aktualizacja, 6.07.2022 r.

Przetarg na realizację zadania został ogłoszony. Otwarcie ofert zaplanowano na 5 sierpnia. Prace mają potrać niecałe 11 miesięcy od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 29.06.2022 r.

Przetarg został unieważniony. W trakcie prowadzonego postępowania,przed terminem składania ofert, w związku z otrzymaniem zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz koniecznością udzielenia odpowiedzi, Zamawiający postanowił dokonać zmiany treści SWZ (m. in. w zakresie warunku udziału w postępowaniu,terminu składania i otwarcia ofert oraz opisu przedmiotu zamówienia). Ponieważ zmiana treści SWZ prowadziłaby do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,Zamawiający przekazał stosowne sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Urząd Publikacji Unii Europejskiej odmówił publikacji sprostowania ogłoszenia w pierwotnie określonym terminie.

Aktualizacja, 20.06.2022 r.

Otwarcie ofert przesunięto na 30 czerwca.

Aktualizacja, 20.05.2022 r.

Ponowiono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert planowane jest na 23 czerwca. Prace mają potrwać około 11 miesięcy od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 22.12.2021 r.

Z uwagi na zbyt wysoką ofertę, przetarg został unieważniony.

Aktualizacja, 10.12.2021 r.

10 grudnia odbyło się otwarcie ofert. Na realizację zadania zabezpieczono 4 934 440 zł brutto.  Wpłynęła jedna oferta, która jest teraz analizowana, decyzję o możliwości rozstrzygnięcia postępowania podejmą władze miasta. 

1. Roverpol Sp. z o.o.  - 9 790 800,00 zł