RPO EFRR

Ogłoszono przetarg  na budowę węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz.

W pobliżu dworca na stacji Gdańsk Wrzeszcz powstanie kubaturowy parking na 500 miejsc rowerowych. Dwukondygnacyjny obiekt mieścić będzie również pomieszczenia zaplecza techniczno-socjalnego dla kierowców autobusów oraz pomieszczenia techniczne dla parkingu.

W okolicy dworca przebudowany zostanie również układ drogowy. W ramach inwestycji przewidziano 3 miejsca postojowe w systemie Kiss&Ride. Skrzyżowanie ulic Lendziona i Dmowskiego w rejonie miejsc Kiss&Ride zaprojektowano jako mini rondo o średnicy 3 metrów. Ponadto przewidziano budowę dwóch miejsc postojowych dla taksówek i dwa miejsca postoju dla osób z ograniczoną mobilnością. Elementami inwestycji będzie także przebudowa sieci teletechnicznych i kanalizacji deszczowej, a także montaż kamer monitoringu i tzw. małej architektury.

W ramach zadania przewidziano także posadzenie 7 drzew owocowych i krzewów. Ponadto od strony istniejącego budynku Dworca PKP na pasie trawnika oraz od strony torów zaprojektowano nasadzenia z roślin pnących – przylegających do elewacji budynku parkingu rowerowego

Zamówienie jest realizowane w ramach zadania pn.: „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska”

Inwestycja otrzymała dofinansowanie unijne i jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja: 11 miesięcy od daty podpisana umowy

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

Wezel Wrzeszcz po lewej stronie tory kolejowe po prawej stronie centrum handlowe

 Aktualizacja, 20.05.2022 r.

Ponowiono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert planowane jest na 23 czerwca. Prace mają potrwać około 11 miesięcy od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 22.12.2021 r.

Z uwagi na zbyt wysoką ofertę, przetarg został unieważniony.

Aktualizacja, 10.12.2021 r.

10 grudnia odbyło się otwarcie ofert. Na realizację zadania zabezpieczono 4 934 440 zł brutto.  Wpłynęła jedna oferta, która jest teraz analizowana, decyzję o możliwości rozstrzygnięcia postępowania podejmą władze miasta. 

1. Roverpol Sp. z o.o.  - 9 790 800,00 zł