Rozbudowa skrzyżowania ul. Droszyńskiego i ul. Śląskiej oraz Beniowskiego, Śląskiej, Szczecińskiej w formie mini ronda  (Zakres nr 1 – PODSTAWOWY) oraz Rozbudowa skrzyżowania ul. Beniowskiego i Bora Komorowskiego w formie ronda (Zakres nr 2 – OPCJA)

Ogłosiliśmy przetarg na rozbudowę skrzyżowania ul. Droszyńskiego i ul. Śląskiej oraz Beniowskiego, Śląskiej, Szczecińskiej w formie mini ronda (Zakres nr 1 – PODSTAWOWY) oraz Rozbudowa skrzyżowania ul. Beniowskiego i Bora Komorowskiego w formie ronda (zakres opcjonalny). 

Zadanie podzielono na dwie części: podstawową oraz dodatkową, która będzie realizowana w przypadku pomyślnego otwarcia ofert. Pierwsza część dotyczy budowy niewielkich rond na dwóch skrzyżowaniach: ul. Droszyńskiego i ul. Śląskiej oraz Beniowskiego, Śląskiej, Szczecińskiej.  W ramach zadania przewidziano także przebudowę kanalizacji deszczowej, sieci energetycznych i oświetleniowych oraz sieci gazowej. 

Druga – dodatkowa część przetargu dotyczy budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Beniowskiego z ul. Bora Komorowskiego.

Ponadto przebudowa zostanie sieć wodociągowa. Nadzór nad tą częścią inwestycji prowadzić będzie spółka GIWK.

Termin realizacji: 32 tygodnie od daty podpisania umowy.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

Śląska-Droszyńskiego

Slaska Droszynskiego

Szczecińska-Śląska-Beniowskiego

Szczecinska Slaska Beniowskiego

Beniowskiego-Komorowskiego

Beniowskiego Komorowskiego

Aktualizacja, 18.05.2022 r.

Wyłoniono wykonawcę w przetargu. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z firmą WPRD GRAVEL” Sp. z o.o. 

Aktualizacja, 21.03.2022 r.

W poniedziałek, 21 marca poznaliśmy oferty w przetargu. Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 3 355 841,30 zł brutto. Wpłynęły dwie oferty, które są obecnie analizowane:

  1. HYDRO-MAG Sp. z o.o. - 6 119 702,00 zł
  2. „WPRD GRAVEL” Sp. z o.o. - 5 695 140,61 zł