Podpisaliśmy umowę na przebudowę ul. Za Murami w ramach programu Rewaloryzacji ulic Głównego Miasta.

 Ulica Za Murami zostanie przebudowana na całym odcinku liczącym około 150 metrów. Jezdnia zostanie wykonana z kostki kamiennej. Przebudowane zostaną także chodniki. W zakresie zadania znalazła się również przebudowa kanalizacji deszczowej.

Termin realizacji: grudzień 2021 r.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

Za Murami

Aktualizacja, 1.10.2021 r.

Umowę na realizację podpisano z Firmą  Budowlano-Drogową. „PRASBET” Sp. z o.o. Sp. k. Koszt prac to niecałe 1,8 mln złotych. Koniec prac przewidziano w grudniu 2021 r.

Aktualizacja, 27.07.2021 r.

27 lipca poznaliśmy oferty w przetargu na realizację zadania. Na ten cel zabezpieczono w budżecie 2 306 000 zł. Wpłynęły cztery oferty, które są obecnie analizowane:

  1. STRABAG Sp. z o.o. - 2 363 894,29 zł
  2. HYDRO-MAG Sp. z o.o. - 1 555 776,32 zł
  3. Firma Budowlano-Drogowa „PRASBET” sp. z o.o. sp. k. - 1 795 000,00 zł
  4. Saferoad Kabex Sp. z o. o. - 1 900 064,80 zł

Aktualizacja, 8.07.2021 r.

Ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania. Prace związane z realizacją inwestycji na ul. Za Murami mają potrwać do końca roku. Otwarcie ofert zaplanowano na 21 lipca.