Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa ul. Łagowskiej - postępy prac widać gołym okiem

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Koordynujemy  prace przy  budowie układu drogowego w ulicy Łagowskiej na odcinku od ul. Goplańskiej do ul. Kortowskiej. Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonowania istniejącego układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa.  

W pierwszej połowie sierpnia ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót dla budowy ulicy Łagowskiej w gdańskich Kokoszkach. Planowana budowa układu drogowego ulicy prowadzona będzie na ok. 420 m odcinku od ul. Goplańskiej do ul. Kortowskiej.


W ramach zadania istniejąca ulica zyska nową nawierzchnię, a także infrastrukturę podziemną. Wybrany w postępowaniu wykonawca wykona na głównym odcinku ul. Łagowskiej nawierzchnię asfaltową, chodniki, zjazdy oraz oświetlenie, pojawią się również ławki i kosze na śmieci.  Na fragmencie ulicy Łagowskiej - w rejonie  posesji nr 40, 44, 48  - przewidziano ciąg pieszo jezdny zakończony zawrotką, wykonany z kostki betonowej. Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje także rozbudowę i budowę infrastruktury podziemnej w tym m.in. budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, a także budowę sieci energetycznej i gazowej.

Termin realizacji: koniec września 2022 r.

Mapa budowa ul Lagowskiej w Gdansku

 

Widok przed rozpoczęciem realizacji:

Lagowska 13 08 21 6

 

Aktualizacja, 11.07.2022 r.

Na ul. Łagowskiej kontynuowane są prace związane z budową nowego fragmentu drogi i chodnika.

Aktualizacja, 24.05.2022 r.

Na części zakresu trwają prace ziemne. Na pozostałym odcinku trwa układanie warstw podbudowy jezdni.

Lagowska 24 05 22 2

Aktualizacja, 4.04.2022 r.

Obecnie na terenie budowy trwają prace sieciowe związane m.in. z budową kanalizacji deszczowej.

Lagowska 30 03 22 6

Aktualizacja, 21.03.2022 r.

Od poniedziałku, 21 marca obowiązuje nowa, tym organizacja ruchu na ul. Łagowskiej.

Zamknięto dla ruchu odcinek ul. Łagowskiej od posesji nr 44 do ul. Kortowskiej – wjazd od ul. Goplańskiej. Mieszkańcy dojadą do swoich posesji po utwardzonej nawierzchni z kruszywa. Taka organizacja ruchu utrzyma się przez co najmniej miesiąc.

Lagowska 21.03

Aktualizacja, 3.01.2022 r

We wtorek, 4 stycznia w godzinach porannych planowane jest rozpoczęcie robót przy budowie ul. Łagowskiej. Kierowcy mogą natrafić na utrudnienia.  

4 stycznia rozpoczynają się roboty drogowe związane z budową fragmentu ul. Łagowskiej. W związku z pracami zamknięty zostanie fragment drogi od strony skrzyżowania z ul. Kortowską. Ponadto na pozostałym odcinku zajęty zostanie jeden pas ruchu. Dojścia piesze do nieruchomości zostaną utrzymane.

lagowska mapa

Aktualizacja, 29.11.2021 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z firmą Kruszywo Sp. z o.o. Koszt prac to niecałe 3,8 mln złotych. Koniec realizacji inwestycji przewidziano na koniec września 2022 r.

Aktualizacja, 22.10.2021 r.

W przetargu wpłynęło 7 ofert. Na realizację zadania zabezpieczono łącznie: 5795 681, 22 zł. Oferty są obecnie analizowane:

  1. WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. - 5 580 510,00 zł
  2. EUROVIA POLSKA S.A. - 5480253,39 zł
  3. Firma Budowlano-Drogowa MTM SA - 4 401 338,88 zł
  4. „WPRD GRAVEL” Sp. z o.o - 4 696 000,00 zł
  5. STRABAG Sp. z o.o. - 4234553,06 zł
  6. Firma Ogólnobudowlana „ARAT” Krzysztof Makurat - 3 620 000,00 zł
  7. Kruszywo Sp. z o.o - 3 788 660,01 zł

Aktualizacja, 11.10.2021 r.

Otwarcie ofert przeniesiono na 22 października.

Aktualizacja, 7.10.2021 r.

Otwarcie ofert przesunięto na 15 października.

Aktualizacja, 16.09.2021 r.

Otwarcie ofert przesunięto na 22 września.

Aktualizacja, 9.09.2021 r.

Otwarcie ofert przesunięto na 17 września.

Aktualizacja, 12.08.2021 r.

Przetarg na budowę układu drogowego wraz z infrastrukturą podziemną został ogłoszony 11 sierpnia. Wykonawców zainteresowanych realizacją poznamy 26 sierpnia. Wybrana w postępowaniu firma na realizację robót będzie mieć 9 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.