Przygotowujemy się do budowy układu drogowego w ulicy Łagowskiej na odcinku od ul. Goplańskiej do ul. Kortowskiej. Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonowania istniejącego układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa.  

W pierwszej połowie sierpnia ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót dla budowy ulicy Łagowskiej w gdańskich Kokoszkach. Planowana budowa układu drogowego ulicy prowadzona będzie na ok. 420 m odcinku od ul. Goplańskiej do ul. Kortowskiej.


W ramach zadania istniejąca ulica zyska nową nawierzchnię, a także infrastrukturę podziemną. Wybrany w postępowaniu wykonawca wykona na głównym odcinku ul. Łagowskiej nawierzchnię asfaltową, chodniki, zjazdy oraz oświetlenie, pojawią się również ławki i kosze na śmieci.  Na fragmencie ulicy Łagowskiej - w rejonie  posesji nr 40, 44, 48  - przewidziano ciąg pieszo jezdny zakończony zawrotką, wykonany z kostki betonowej. Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje także rozbudowę i budowę infrastruktury podziemnej w tym m.in. budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, a także budowę sieci energetycznej i gazowej.

Termin realizacji: 9 miesięcy od daty podpisania umowy

Mapa budowa ul Lagowskiej w Gdansku

 Widok przed rozpoczęciem realizacji:

Lagowska 13 08 21 6

Aktualizacja, 22.10.2021 r.

W przetargu wpłynęło 7 ofert. Na realizację zadania zabezpieczono łącznie: 5795 681, 22 zł. Oferty są obecnie analizowane:

  1. WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. - 5 580 510,00 zł
  2. EUROVIA POLSKA S.A. - 5480253,39 zł
  3. Firma Budowlano-Drogowa MTM SA - 4 401 338,88 zł
  4. „WPRD GRAVEL” Sp. z o.o - 4 696 000,00 zł
  5. STRABAG Sp. z o.o. - 4234553,06 zł
  6. Firma Ogólnobudowlana „ARAT” Krzysztof Makurat - 3 620 000,00 zł
  7. Kruszywo Sp. z o.o - 3 788 660,01 zł

Aktualizacja, 11.10.2021 r.

Otwarcie ofert przeniesiono na 22 października.

Aktualizacja, 7.10.2021 r.

Otwarcie ofert przesunięto na 15 października.

Aktualizacja, 16.09.2021 r.

Otwarcie ofert przesunięto na 22 września.

Aktualizacja, 9.09.2021 r.

Otwarcie ofert przesunięto na 17 września.

Aktualizacja, 12.08.2021 r.

Przetarg na budowę układu drogowego wraz z infrastrukturą podziemną został ogłoszony 11 sierpnia. Wykonawców zainteresowanych realizacją poznamy 26 sierpnia. Wybrana w postępowaniu firma na realizację robót będzie mieć 9 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.