Przygotowujemy się do remontu istniejących chodników oraz nawierzchni jezdni ulicy Węglarskiej w Gdańsku wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego oraz budową kanału technologicznego.

 Zakres zadania objął:

  • - przebudowę układu drogowego,
  • - przebudowę kanalizacji deszczowej,
  • - budowę oświetlenia ulicznego,
  • - budowę kanału technologicznego,
  • - zieleń,
  • - mała architekturę

Termin realizacji: 7 miesięcy od daty podpisania umowy

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

Weglarska 11 08 21 3

Aktualizacja, 29.09.2021 r.

Na realizację prac na ul. Węglarskiej zabezpieczono 1 520 000 zł. Wpłynęły 4 oferty, które także są analizowane:

  1. FB-JELCZ Sp. z o. o. - 1.288.176,98 zł
  2. EUROVIA POLSKA S.A. - 1.555.100,80 zł
  3. TRAKT Sp z o.o. Sp.kom. - 1.505.142,33 zł
  4. Firma Budowlano-Drogowa „PRASBET” sp. z o.o. sp. k. - 2.200.000,00 zł

Aktualizacja, 6.09.2021 r.

Otwarcie ofert przesunięto na 29 września.

Aktualizacja, 23.08.2021 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert zaplanowano na 8 września. Realizacja ma potrwać 7 miesięcy od daty podpisania umowy.