Ogłoszono przetarg dotyczący remontu mostu nad rzeką Radunia w ciągu ul. Niegowskiej.

Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącego mostu nad rzeką Radunią wraz z ciągiem drogi asfaltowej. W ramach projektu został przewidziany remont ustroju nośnego oraz przy uszkodzonych lub skorodowanych elementach wymiana nawierzchni, kap chodnikowych i barier.

Termin realizacji: 6 miesięcy od daty podpisania umowy

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

MostekNiegowska 08 07 21 3

Aktualizacja, 11.01.2022 r.

Dokonano wyboru najlepszej oferty. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z Firmą Budowlano-Drogową MTM SA.

Aktualizacja, 7.12.2021 r.

W przetargu wpłynęło sześć ofert. Na realizację zadania zabezpieczono 1 597 318 zł. Oferty są obecnie analizowane:

  1. MOST Sp. z o.o. - 2 790 870,00 zł
  2. Firma Budowlano – Drogowa MTM SA - 1 947 697,99 zł

  3. POLWAR S.A. - 2 207 850,00 zł

  4. WANT Sp. z o.o. - 2 297 025,00 zł

  5. KORMOST S.A. - 1 964 633,90 zł

  6. B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska - 3 280 044,89 zł