Ogłosiliśmy przetarg na poprawę odprowadzenia wód deszczowych ze skrzyżowania ulic Nowe Ogrody i 3-go Maja. 

Przedmiotem inwestycji będzie poprawa odprowadzenia wód deszczowych poprzez wykonanie podwójnego systemu odwodnienia ułożonego wzdłuż i w poprzek ul. Nowe Ogrody i ul. 3-go Maja.  Istniejąca kanalizacja deszczowa na Potoku Siedleckim nie jest przystosowana do odbioru wód po dużych opadach deszczu. Planowe prace przyspieszą odbiór wód opadowych z tego terenu.

Po zakończeniu budowy systemu odwodnienia i kanalizacji deszczowej, odtworzone zostaną nawierzchnie ulic oraz torowisko.

Termin realizacji:  ok. 10  miesięcy od daty podpisania umowy.

Widok przed realizacją zadania

Nowe Ogrody 3 maja 24 01 22 7 1

 Aktualizacja, 9.06.2022 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 3,5 mln złotych. Wpłynęły dwie oferty, które są obecnie analizowane:

  1. WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o - 7 966 710,00 zł

  2. Konsorcjum firm, lider: POLEKO BUDOWNICTWO sp. z o.o. - 6 801 764,09 zł