Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa Węzła Integracyjnego Rębiechowo wraz z trasami dojazdowymi

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

cicndeeokekaencp

Przetarg na budowę węzła integracyjnego Rębiechowo wraz z trasami dojazdowymi obejmował trzy zadania:

1) Budowę parkingu dla pojazdów osobowych na 387 miejsc wraz z infrastrukturą techniczną tj. odwodnieniem i oświetleniem
2) Realizację w trybie "zaprojektuj i wybuduj" stojaków dla rowerów wraz z wiatą parkingową
3) Realizację w trybie "zaprojektuj i wybuduj" monitoringu parkingu dla pojazdów osobowych"

 


Nowy parking został usytuowany po południowej stronie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Rębiechowo tuż przy drodze dojazdowej z Banina.

Inwestycja przewidywała 387 naziemnych miejsc do parkowania skośnego w tym 17 miejsc dla osób niepełnosprawnych.

W ramach przetargu zaplanowano również realizację niewielkiego zbiornika retencyjnego oraz -
w trybie "zaprojektuj i wybuduj" - montaż 25 stojaków w kształcie odwróconej litery "U" dla rowerzystów wraz z wiatą, a także systemu monitoringu, składającego się z ośmiu kamer obrotowych i dwóch stałych (na wjeździe i wyjeździe).

Zakres inwestycji przewidywał budowę parkingu dla pojazdów osobowych na 387 miejsc, w tym 17 dla osób niepełnosprawnych w tym:
- budowę dróg manewrowych
- budowę miejsc parkingowych
- budowę chodników
- budowę odwodnienia i oświetlenia terenu
- zagospodarowanie zieleni

Inwestycja zrealizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 Mobilność. Działanie 09.1 Transport miejski.

Wykonawca: Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.
Termin realizacji: maj 2018 r. - marzec 2019 r.
Koszt inwestycji: ok. 9,2 mln zł

Źródło dofinansowania:              Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:             Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa:             9. Mobilność

Działanie:            9.01 Transport miejski

Poddziałanie:    9.1.1 Transport miejski - mechanizm ZIT

Instytucja Zarządzająca:               Zarząd Województwa Pomorskiego

Instytucja Pośrednicząca:            Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (działające jako Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)

 

Widok przed realizacjią zadania

Widok po zakończeniu realizacji zadania

Rebiechowo 03 19 12

Aktualizacja 19.12.2018 r.

Są realizowane prace kończące zadanie, pozostały do wykonania nasadzenia zieleni oraz malowanie znaków poziomych na jezdni. Termin zakończenia realizacji przesunął się na luty 2019 r. ze względu na warunki pogodowe.

DSC08361

Aktualizacja 7.11.2018 r.

Obecnie trwaja prace brukarskie-  ustawianie krawężników. Wbudowywana jest warstwa podbudowy z Kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM). Wbudowywane są fundamenty pod lamy oswietleniowe. Trwaja prace przy umocnianiu skarp zbiornika retencyjnego.

DSC06893

Aktualizacja 11.10.2018 r.

Aktualnie na terenie zadania wykonywana jest warstwa wzmocnienia podłoża pod budowę parkingów. Zakończone zostały prace przy instalacji sanitarnej. Trwają prace przy budowie zbiornika retencyjnego.

WRebiechowo X 2

Aktualizacja 10.09.2018 r.

W ramach zadania wykopany został zbiornik retencyjny. Kontynuowane są prace związane z kanalizacją deszczową oraz z wykonaniem materacy pod planowany parking.

Rebiech VIII 5


Aktualizacja 10.05.2018 r.

9 maja 2018 r. podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania z firmą MTM S.A. z Gdyni. Prace rozpoczną się jeszcze w maju. Budowa węzła w Rębiechowie powinna zakończyć się w grudniu br. Koszt inwestycji to ponad 9 mln zł, z czego ponad 5,5 mln zł to pozyskane dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.Przypomnijmy, że w ramach węzła przesiadkowego w Rębiechowie po południowej stronie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Rębiechowo, tuż przy drodze dojazdowej z Banina, Gdańsk wybuduje nowy parking dla ok. 390 pojazdów osobowych. Na parkingu zlokalizowane będą również miejsca dla osób niepełnosprawnych, powstanie cała infrastruktura techniczna łącznie z chodnikami oraz oświetleniem.
Dodatkowo zadanie przewiduje wykonanie monitoringu parkingu oraz stojaków dla rowerów z wiatą. Te elementy wykonane będą w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że w pierwszej kolejności opracowane zostaną przez wykonawcę projekty, a dopiero po ich sporządzeniu monitoring i wiaty będą budowane. W skład inwestycji wchodzi także odwodnienie oraz budowa niewielkiego zbiornika retencyjnego.