Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Rozbudowa ul. Tischnera w Gdańsku – etap I w ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta"

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Przedmiotem zamówienia była realizacja I etapu rozbudowy ul. Tischnera w Gdańsku obejmująca odcinek o długości ok. 250 m - od ul. Waldorfa do ul. Karskiego w Gdańsku. 

Zakres realizacji obejmował:

Roboty ziemne i przygotowawcze dla wszystkich branż w tym. m.in.: 
- roboty rozbiórkowe i demontażowe 
- roboty ziemne 
- zabezpieczenie wykopów, 
- wycinka drzew, krzewów, zabezpieczenie drzew na czas prowadzenia robót 
- pomiary geodezyjne 

Układ drogowy w tym m.in.: 
• Podbudowy 
- nawierzchnie drogi: z kostki betonowej; kostki brukowej kamiennej; z kostki brukowej betonowej 
• Elementy ulic: 
- chodniki z kostki betonowej 
- schody terenowe z kostki betonowej 
- zjazdy na posesje z kostki betonowej 
- skarpy umocnione geokratą 
- skarpy umocnione płytami ażurowymi 
- krawężniki betonowe 
- obrzeża betonowe 
- bariero – poręcze wzdłuż schodów terenowych 

• Docelowa organizacja ruchu: - oznakowanie pionowe - montaż tablic,
montaż słupków; 

• Zabezpieczenie istniejących sieci: 
- sieci energetycznej rurami dwudzielnymi 
- sieci
teletechnicznej rurami dwudzielnymi 
- regulacja studni teletechnicznych do proj. niwelety 

• Budowa kanalizacji deszczowej w tym m.in.: 
- kolektor kanalizacji deszczowej 

• Sieć gazowa w tym m.in.: 
- demontaż istniejącego gazociągu i budowa gazociągu z
- połączenie z istniejącymi gazociągami - próby szczelności 
• Oświetlenie w tym m.in.
- wykonanie zasilania słupów oświetleniowych 
- budowa nowej sieci oświetleniowej 
- montaż osprzętu oświetleniowego (słupy wraz z wysięgnikiem, oprawy itp.) 
- próby i pomiary montażowe 

• Zieleń w tym m.in.
- wycinka zieleni kolidującej 
- zabezpieczenie drzew na czas budowy 

Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A.
Koszt realizacji: ok. 1,5 mln zł
Czas realizacji: sierpień-marzec 2018 r.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania

Widok po zakończeniu realizacji zadania


Aktualizacja 6.02.2018 r.

Aktualnie na terenie budowy trwają prace wykończeniowe związane z układaniem nawierzchni ronda oraz chodnika.


Aktualizacja 12.01.2018 r.

Na terenie budowy trwają prace związane z układaniem nawierzchni jezdni oraz chodników. Równolegle wykonywane jest rondo. Wykonawca deklaruje zakończenie robót na koniec miesiąca, za niedotrzymanie terminu umownego naliczone zostaną kary umowne. Podpisana została umowa na realizację II etapu ulicy Tischnera w Gdańsku. Wykonawca - firma SAFEROAD KABEX Sp. o.o. z Gdańska na realizację zadania ma czas do czerwca 2018 r. 
Więcej szczegółów na temat realizacji II etapu TUTAJ


Aktualizacja 10.11.2017 r.

Prace nabierają tempa, wykonawca kontynuuje roboty ziemne. Wykonywana jest warstwa podbudowy drogi. W znacznym stopniu została wykonana kanalizacja deszczowa. W najbliższych dniach rozpocznie się budowa betonowych krawężników.


Aktualizacja 19.10.2017 r. 

Na terenie budowy trwają prace ziemne,Wykonawca robót przystąpił do korytowania jezdni, równolegle trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej. 

Aktualizacja 28.09.2017 r. 

W związku z przystąpieniem do realizacji przebudowy ul. Tischnera w Gdańsku, Wykonawca robót od dnia 29 września planuje wprowadzić zamienną organizację ruchu polegającą na całkowitym wyłączeniu z ruchu ok. 100 m odcinka drogi od strony skrzyżowania z ul. Jama Karskiego w kierunku ul. Waldorffa. Oznacza to że ul ul. Księdza Józefa Tischnera będzie ulica zamkniętą zarówno od strony ul. Jerzego Waldorffa jak i od strony ul. Jana Karskiego. O kolejnych zmianach w organizacji ruchu będziemy informować z wyprzedzeniem. Za utrudnienia przepraszamy, prosimy kierowców o wyrozumiałość oraz zachowanie ostrożności w rejonie budowy. Aktualizacja 11.08.2017 r. 
O realizację zadania ubiegało się trzech wykonawców, najkorzystniejszą ofertę na podstawie przyjętych kryteriów złożyła firma EUROVIA Polska S.A. Umowa na realizację robót podpisana została 28 sierpnia, a wybrany w przetargu wykonawca na wykonanie robót ma czas do końca listopada br.