Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Most w Sobieszewie - informacje dla jednostek pływających

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Zakończona została budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie, który zapewniła bezpieczne i sprawne połączenie wyspy ze stałym lądem. W ramach zadania wybudowane zostały również dojazdy, przebudowane dwa skrzyżowania wraz z układem drogowym w rejonie mostu.

Szczegółowy zakres prac obejmował:

1. Budowę mostu zwodzonego o łącznej rozpiętości przęseł zwodzonych 59,50 m o następujących parametrach:
• Długość obiektu - 173 m
• Długość obiektu ze skrzydłami - 181,50 m
• Rozpiętości teoretyczne przęseł dojazdowych – 2x25 m + 2x25 m
• Rozpiętość teoretyczna przęseł zwodzonych – 59,5m
• Szerokość ustroju niosącego – 14,92 m w tym: szerokość jezdni 7 m; szerokość jednostronnego ciągu pieszego 2,0 m; szerokość ścieżki rowerowej 2,4 m.
• Klasa obciążeń – A wg PN-85/S-10030
• Kąt ukosu z rzeką Martwa Wisła- 93 stopni
• Światło poziome przęsła żeglownego z uwzględnieniem prowadnic 50 m
• Światło pionowe przęseł żeglownych bez otwierania 4 m ponad poziom wysokiej wody żeglownej i 5 m ponad poziom wody średniej
• Czas otwierania obu przęseł 150 sekund.

2. Budowę odcinka drogi o długości ok. 900 m droga klasy G;
3. Budowę budynku obsługi mostu;
4. Przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Nadwiślańskiej - Turystycznej i DW 501;
5. Przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Sobieszewskiej – Łąkowej – Piaskowej;
6. Przebudowę odcinków ulic dojazdowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania DW 501 i prawidłowej obsługi przyległych terenów;
7. Budowę odcinków ciągów pieszych i rowerowych;
8. Budowę urządzeń organizacji ruchu;
9. Budowę przystanków komunikacji zbiorowej i miejsc postojowych;
10. Budowę i przebudowę ogrodzeń;
11. Budowę systemu odprowadzania wód deszczowych wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej;
12. Budowę i przebudowę oświetlenia;
13. Przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym zakresem przedsięwzięcia;
14. Budowę umocnień brzegów Martwej Wisły;
15. Gospodarkę zielenią (wycinki i nasadzenia);
16. Roboty rozbiórkowe – likwidacja istniejącej przeprawy pontonowej i promowej, obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją, odcinków istniejącej jezdni;

Wykonawca: Metrostav
Koszt realizacji: ok. 60 mln zł
Czas realizacji: wrzesień 2016 r. - kwiecień 2019 r

Widok po zakończeniu realizacji zadania

Aktualizacja, 19.01.2023 r.

Awaria została usunięta ze  środków z gwarancji zabezpieczonych od wykonawcy mostu. Gmina Miasta Gdańska nie poniosła żadnych dodatkowych kosztów.

Aktualizacja, 12.01.2023 r.

Awaria Mostu w Sobieszewie dotyczy usterki termostatu. Ruch samochodowy przebiega bez zakłóceń. Z uwagi na brak możliwości zwodzenia mostu, występują utrudnienia w ruchu większych jednostek pływających. Usterkę natychmiast zgłosiliśmy Wykonawcy. Jesteśmy w tej sprawie w stałym kontakcie z zarządcą mostu – GZDiZ i Wykonawcą – firmą Metrostav, w celu jak najszybszego rozwiązania problemu. Usuwanie usterki potrwa co najmniej kilka dni. O usunięciu usterki będziemy informować niezwłocznie po rozwiązaniu problemu.

Aktualizacja 08.04.2019 r.

Trwają prace wykończeniowe przy budowie ścieżek, chodników, przystanków. Trwają prace nasadzeniowe nowej zieleni.

Most Sobiesz 04 19 2

Aktualizacja 22.03.2019 r.
W ostatnim czasie wykonano warstwy bitumiczne (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna) nawierzchni jezdni pętli przed mostem od strony gminy Pruszcz Gdański oraz nawierzchnię betonową wydzielonego przystanku autobusowego na wysokości budynku obsługi mostu zlokalizowanego przy rondzie na Wyspie Sobieszewskiej. Położono nawierzchnię chodników i ścieżki rowerowej w rejonie budynku obsługi mostu.

Wiadukt Sobiesz 03 19 17

Aktualizacja, 12.02.2019

Na terenie inwestycji trwają prace wykończeniowe układu drogowego.

Aktualizacja, 29.11.2018

Sobieszewo Xa 17

W nocy z piątku (30.11) na sobotę (1.12) przez dwie godziny Most 100-lecia Odzyskania Niepodległości będzie nieprzejezdny. Utrudnienia trwać będą w godzinach 0.00 – 2.00.

Na moście przeprowadzony zostanie przegląd techniczny obiektu po dwóch tygodniach użytkowania. W tym czasie odbędzie się także kontrola systemu bezpieczeństwa mostu. Dojazd na Wyspę Sobieszewską będzie wówczas możliwy od strony mostu w Przegalinie.

W związku zamknięciem mostu zmianie ulegnie trasa autobusu nocnego N9.

  •             Linia N9:

- kurs z przystanku „Przegalina” [143] o godz. 23:56 w kierunku Dworca Głównego zostanie zrealizowany na trasie objazdowej: „Przegalina” – Akwenowa – Błotnik: Nadwiślańska – Trzcinisko:  Gdańska – Wiślinka: Szkolna – Sobieszewska – Bogatka – Przejazdowo: Klonowa – Główna – Gdańsk: Elbląska – Podwale Przedmiejskie – Wały Jagiellońskie – Dworzec Główny; 

- kurs z przystanku „Dworzec Główny” [1015] w kierunku Przegaliny o godz. 01:00 zostanie wykonany na trasie objazdowej: Dworzec Główny - Wały Jagiellońskie - Podwale Przedmiejskie – Elbląska - Przejazdowo: Główna – Klonowa – Bogatka – Wiślinka: Sobieszewska – Szkolna - Trzcinisko:  Gdańska – Błotnik: Nadwiślańska – Gdańsk: Akwenowa – Świbnieńska – Boguckiego – Turystyczna – Tęczowa  - Nadwiślańska – „Górki Wschodnie”;

- odjazdy z przystanku „Dworzec Główny” [1015] w kierunku Przegaliny o godz. 23:00 i 03:30 zostaną wykonane po stałej trasie, zgodnie z aktualnie obowiązującym rozkładem jazdy.

Uwaga: Na czas zmienionej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania Sobieszewska/Szkolna w kierunku Wyspy Sobieszewskiej będzie obowiązywać obsługa tymczasowego przystanku „Wiślinka Szkolna” (n/ż) [9117].

Za utrudnienia przepraszamy i apelujemy o ostrożną jazdę!

 

Aktualizacja, 13.11.2018

Wykonawca przystąpił do demontażu mostu pontonowego prowadzącego na Wyspę Sobieszewską. Rozbiórka  zaczęła się we wtorek, 13 listopada, od rozpięcia i usunięcia kabli zasilających oraz demontażu lamp oświetleniowych. Elementy mostu, które zostały zakwalifikowane jako nadające się do późniejszego użytku zostaną przetransportowane do bazy magazynowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni i tam zdeponowane.
Natomiast pontony, stanowiące podpory mostu pontonowego, zostaną zezłomowane - miasto próbowało je sprzedać w ramach procedur przetargowych. Chętnych jednak nie było.

Długość "pontoniaka" wynosiła 187 metrów, podzielonych na 14 pontonów. Miał on dziewięć przęseł, z czego środkowe, ruchome, miało długość około 30 metrów.

Most pontonowy umożliwiał dwukierunkowy ruch kołowy i pieszy nad Martwą Wisłą, był elementem drogi wojewódzkiej nr 501. Został on zbudowany niedługo po zakończeniu II wojnie światowej, dla celów wojskowych, w pobliskim Kiezmarku. W 1973 r. podzielono go na dwa odcinki i przeniesiono do Drewnicy i Sobieszewa.

Konstrukcja mostu składała się ze stalowych dźwigarów głównych, podłużnic, poprzecznic i wiatrochronu. Przy wjeździe na obiekt od strony Sobieszewa znajdowały się stalowe dźwigary oraz poręcze, które następnie przechodziły w bariero-poręcze. Ułożone były tam także stalowe konstrukcje kratownicowe oraz płyty pomostowe. Most podzielony był na sekcje, z których każda oddzielona była dylatacją

 

Sobieszewo Xa 13

Aktualizacja, 10.11.2018

Most w Sobieszewie został oficjalnie otwarty! W związku z otwarciem nowego obiektu, ruch pojazdów został przekierowany ze starego mostu pontonowego na nowy most zwodzony.

Sobieszewo Xa 29

Aktualizacja, 9.11.2018

Od soboty 9.11 od godziny 14.30 kierowcy i piesi korzystać będą z nowego mostu w Sobieszewie. Ruch zostanie przekierowany ze starego mostu pontonowego na nowy zwodzony obiekt. Uroczyste przecięcie wstęgi na nowym moście w Sobieszewie odbędzie się w sobotę, 10 listopada o godz. 14:30. Uroczystości towarzyszyć będą: pokaz otwierania i zamykania mostu, barwna parada przy dźwiękach orkiestry dętej, a w niebo poszybuje 100 biało-czerwonych balonów.

Aktualizacja 22.10.2018

Budowa zwodzonego mostu w Sobieszewie nad Martwą Wisłą coraz bliżej zakończenia. Aktualnie trwają prace wykończeniowe i przygotowania do użytkowania. W piątek, 19 października do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego złożono  wniosek o pozwolenie na użytkowanie zwodzonego mostu w Sobieszewie. Teraz Nadzór budowlany przeprowadzi obowiązkową kontrolę, zakończoną wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Po uzyskaniu pozwoleń administracyjnych most zwodzony zostanie otwarty dla ruchu. Możliwość przejazdu po nowym moście nie oznacza jednak końca prac. Po przekierowaniu ruchu na nowy obiekt, stary pontonowy most zostanie rozebrany, a teren przy nabrzeżu zagospodarowany. Sterowanie mostem odbywać się będzie z pulpitu znajdującego się w nowym budynku technicznym obsługi mostu. Dla sterowania mostem powstało specjalne oprogramowanie, które regulowało będzie mechanizmem.  Umożliwi to bezpośredni nadzór nad podnoszeniem i opuszczaniem klap przęsła w trakcie otwierania i zamykania mostu. W razie awarii w dostawie prądu, energię elektryczną niezbędną do uruchomienia mostu zapewni awaryjny agregat prądotwórczy zlokalizowany obok budynku technicznego obsługi mostu. Przy zamknięciu przęseł pod zamkniętym mostem przepływać będą mogły statki mierzącego do 5 metrów, ale co ważne uzależnione to będzie także od poziomu wody.

MostS X 41  

 

Aktualizacja 12.09.2018 r.

Uwaga! W weekend 15-16 września most pontonowy w Sobieszewie będzie zamknięty dla ruchu.

W najbliższy weekend, w związku z budową nowego mostu na wyspę Sobieszewską i układaniem ostatnich warstw asfaltu w ciągu drogi wojewódzkiej 501, planowane jest zamknięcie mostu pontonowego. Jak w związku z tym pojedziemy w weekend? Prace rozpoczną się w sobotę około godziny 4 rano i potrwają do godziny 23. Natomiast, jeśli warunki atmosferyczne w sobotę będą niesprzyjające, prace będą się odbywały również w niedzielę, 16 września.

Wprowadzenie organizacji polegać będzie na zamknięciu skrzyżowania po stronie wyspy Sobieszewskiej i skierowaniu ruchu objazdowego do ul. Nadwiślańskiej przez ul. Turystyczną, Tęczową, Sobieszewską i Jodową. Ponadto od strony Gdańska, ruch pojazdów w okresie wykonywania prac, zostanie skierowany objazdem przez Świbno. Układanie ostatniej warstwy asfaltu będzie się odbywało na odcinku o długości ok. 900 m tj. na jezdni od strony Wiślinki, następnie na elementach stałych przylegających do nowo budowanego mostu, na rondzie oraz na fragmencie ulicy Nadwiślanskiej i Turystycznej. Prace rozpoczną się w sobotę około godziny 4 rano i potrwają do godziny 23. Natomiast, jeśli warunki atmosferyczne w sobotę będą niesprzyjające, prace będą się odbywały również w niedzielę, 16 września. Ruch pieszy będzie udostępniony.

Wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu uzależnione jest od warunków pogodowych. Jeśli te, okażą się w najbliższy weekend niesprzyjające, czyli pojawią się np. opady deszczu, prace przełożone zostaną na weekend następny tj. 21-23 września.

 

Sobieszewo obszar wylaczony z ruchu

 

Sobieszewko objazdy

 

Aktualizacja, 10.09.2018

Z  początkiem września rozpoczęto  prace wykończeniowe układu drogowego. W najbliższych dniach układane będą  warstwy nawierzchni. W dniach 14- 16 września, jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające, planowane jest układanie ostatniej warstwy nawierzchni co wiązać się będzie z koniecznością zamknięcia mostu pontonowego. Równolegle prowadzone są prace wykończeniowe oraz prace związane z uruchomieniami systemu zwodzenia mostu.Na ostatni tydzień sierpnia planowane są próbne obciążenia mostu. Na rzece trwa również montaż kierownici i dalb. 

 

 

BMSobieszewo IX 22

Aktualizacja, 31.07.2018

W ramach realizacji zadania zamocowano siłowniki główne unoszenia przęseł zwodzonych w komorach. Trwa montaż śrub kotwiących łożyska obrotowe przęseł z konstrukcją betonową ciosów. Rozpoczęto szalowanie ciosów podłożyskowych. Zamontowano śruby w blokach betonowych przeciwwagi. Ułożono izolację z papy termozgrzewalnej na przęśle dojazdowym od strony wyspy Sobieszewskiej. Montowane są krawężniki kamienne. Rozpoczęto zbrojenie kap chodnikowych i montaż desek gzymsowych.


Aktualizacja, 20.07.2018

Zaledwie w cztery dni udało się zamontować dwa zwodzone przęsła mostu w Sobieszewie. Tym samym zakończyła się najtrudniejsza część budowy przeprawy.

Mimo wcześniejszych szacunków, wskazujących że operacja może potrwać około 2 tygodnie, montaż przęseł trwał zaledwie cztery dni.

- Akcja przebiegła szybko i sprawnie, przęsła są już na swoim miejscu - informuje Piotr Czech, koordynator zadania z ramienia Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Teraz pozostało nam zamontowanie siłowników obiektu i prace wykończeniowe. Pierwsze próby podniesienia przęseł przewidujemy na drugą połowę sierpnia. Czas trwania montażu przęseł uzależniony był od warunków pogodowych, które były bardzo sprzyjające. Barka z konstrukcją przypłynęła do Sobieszewa w czwartek z Gdyni. Sama operacja montażu rozpoczęła się w poniedziałek, 16 lipca. Polegała na nasuwaniu konstrukcji stalowej na ścianę przyczółka, podłączeniu hydrauliki, czyli głównych sterowników kierujących mostem, łożysk obrotowych i przeciwwagi.

W związku z zakończeniem montażu, zamknięto tor wodny. Duże jednostki nie będą mogły przepływać Martwą Wisłą z uwagi na to, że przęsła jeszcze nie są ruchome. Zamknięcie szlaku żeglugowego potrwa do 25 sierpnia.Aktualizacja, 16.07.2018

16 lipca, o 6 rano na budowie mostu w Sobieszewie rozpoczął się montaż przęseł zwodzonych, które w ubiegłym tygodniu przypłynęły na barce z Gdyni. Budowa mostu więc wchodzi w decydujący, najbardziej skomplikowany etap prac. Przez najbliższe dwa tygodnie – jeśli będzie dobra pogoda – na most nasuwane będą przęsła ważące ok. 320 ton każde. W ten sposób powstanie most o największej rozpiętości przęseł zwodzonych w Polsce, liczący w maksymalnej rozpiętości 181,5 m.

– Most Stulecia Niepodległości, bo taka będzie nazwa oficjalna, jest w fazie końcowej prac – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz – Ostatni akord to zamontowanie dwóch przęseł. Pierwsze od strony Wyspy Sobieszewskiej, drugie od strony gminy Pruszcz. Dzięki zastosowaniu techniki zwodzonej będzie to most przyjazny dla żeglugi rekreacyjnej.

Montaż każdego przęsła zajmie około tygodnia, ale bardzo dużo zależy od warunków pogodowych, siły wiatru. Najpierw będzie montowane przęsło od strony Sobieszewa, następnie od strony Wiślinki. Jeśli pojawią się niesprzyjające warunki: silny wiatr lub bardzo duże opady deszczu, prace mogą się nieco wydłużyć. W tej operacji kluczowa jest precyzja i odpowiednie zbalansowanie konstrukcji.

– Po dwóch tygodniach montażu będziemy się starali dopuścić ruch wodny pod konstrukcją dla jednostek poniżej 5 metrów – wyjaśnia dyrektor DRMG Włodzimierz Bartosiewicz. – Później po 20 sierpnia rozpoczniemy pierwsze próby podnoszenia konstrukcji stalowych. Na pewno będą to bardzo emocjonujące chwile, kiedy będziemy dźwigać te ponadtrzystutonowe przęsła do góry. Po zakończeniu budowy mostu w Sobieszewie będziemy demontować most pontonowy.Aktualizacja, 12.07.2018

Przęsła dotarły do Sobieszewa około godziny 15. Montaż zwodzonych przęseł rozpocznie się w poniedziałek, 16 lipca. Data jest nieprzypadkowa, od tego dnia obowiązuje pozwolenie na zajęcie toru wodnego.

Zdjęcia: Jerzy Pinkas/gdansk.pl

W związku budową mostu, planowane jest wyłączenie toru wodnego w okolicy przeprawy. Ograniczenia zostaną wprowadzone od 16 lipca do 19 lipca i od 23 lipca do 26 lipca. Dla żeglugi zostanie zablokowany szlak żeglugowy przez prześwity mostu.


Aktualizacja, 12.07.2018

Sześć godzin – tyle około trwać będzie „podróż” przęseł z Gdyni do Sobieszewa. Barka, na której płyną stalowe elementy dotrze do Gdańska około godziny 16. Transport ogromnych przęseł jest niezwykle skomplikowaną operacją, do której przygotowywano się od kilku dni. Co ważne, wiele zależy od warunków pogodowych. Silny wiatr może utrudnić całą operację.

Przęsła zwodzone mostu będą przewożone na specjalnym pontonie-barce, który może jednocześnie przetransportować 8 tys. ton. Każde z przęseł waży ponad 300 ton. Ich rozpiętość wyniesie niecałe 60 metrów.

Przez ostatnie kilka miesięcy zwodzone elementy były magazynowane w Gdyni. Stąd, czyli z terenu firmy Gafako, zwodzone elementy trafią do Sobieszewa. Przed transportem do Gdańska konstrukcja została pokryta warstwą antykorozyjną. Na zwodzonych przęsłach zamontowana została już m.in. hydraulika, kolektor deszczowy, łożyska i skrzynki ryglowe.

Gdy prace przy zabezpieczeniu konstrukcji się zakończyły, rozpoczęto układanie specjalnych szyn, które połączyły nabrzeże z barką. Na szyny umieszczono ogromne przęsła, które przez kilkanaście godzin przesuwano najpierw jedno, potem drugie przęsło. Do tego wykorzystano też specjalne wózki widłowe, które przenosiły te ogromne elementy. Trwająca trzy dni operacja zakończyła się sukcesem. W czwartek, 12 lipca gotowa konstrukcja wypłynęła do Gdańska. „Rejs” najważniejszych elementów zwodzonego mostu potrwa około sześciu godzin.

Aktualizacja, 11.06.2018

Aktualnie trwają prace związane z betonowaniem poprzecznicy podpory osi 40. Wykonywane jest zbrojenie płyt na przęsłach P10 - P30 i P40 - P60. Dodatkowo trwają prace na zbiornikach w komorze 30 i 40.

Aktualizacja, 23.05.2018

Prace przy budowie mostu nie zwalniają tempa. W ciągu ostatnich dni trwało montowanie belek, które są fragmentami tzw. przęseł dojazdowych mostu zwodzonego.Aktualizacja 07.05.2018

W sobotę, 5 maja na moście w Sobieszewie przez cały dzień specjalna maszyna, zwana Goliathem, montowała ważące niemal 25 ton belki. Rano plac budowy odwiedził Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, i Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej. Montowane w sobotę belki stanowią fragmenty tzw. przęseł dojazdowych mostu zwodzonego. Każda z belek waży niespełna 25 ton i mierzy ok. 25 metrów. Na podpory mostu elementy te montowane są za pomocą specjalnego dźwigu z pływających barek. Montaż ostatnich 5 belek planowany jest na 19 maja. Po tym czasie będą montowane elementy zwodzone. Co ciekawe, przęsło zwodzone będzie najdłuższe w Polsce, liczyć bowiem będzie 37 metrów. Nowy most zwodzony będzie przejezdny z końcem września, natomiast cała inwestycja powinna być zrealizowana z końcem listopada br., w stulecie niepodległości, dlatego most ten będzie prawdopodobnie nosił nazwę Mostu Niepodległości.

Stan prac na moście

Niemal ukończone są prace związane z infrastrukturą drogową oraz sieciowo-instalacyjną. Zakończyło się też umacnianie nabrzeża (poza obszarem, który będzie trzeba wzmocnić po demontażu starego mostu pontonowego). W zakresie robót drogowych pozostało jeszcze ułożenie ostatniej warstwy ścieralnej oraz ułożenie masy na ścieżkach rowerowych. Prace te planowane są na wrzesień. Prace wykończeniowe prowadzone są także w sterowni.

Najtrudniejszym technologicznie etapem całej inwestycji jest realizowana budowa dwóch komór usytuowanych na torze wodnym. W obszarze tym trwają jeszcze prace zbrojeniowe, po zakończeniu których rozpocznie się wykonanie ostatniego etapu zbiornika, tj. stropów i ścian.

Równolegle trwają prace polegające na dokończeniu konstrukcji stalowej przęseł zwodzonych. Transport konstrukcji przewidywany na przełom czerwca i lipca, montaż przęseł zwodzonych i próby podnoszenia, które potrwają do września. W tym czasie możliwe będą czasowe zamknięcia toru wodnego (do 3 dni).

Do wykonania pozostał również montaż hydrauliki i wyposażenia mostu (barierki, wpusty, dylatacje, instalacje elektryczne, teletechniczne i deszczowe na moście). Wykonanie automatyki i sterowania obiektu mostowego oraz przeprowadzenie prób i odbiorów. Po udostępnieniu przejazdu przez nowy most rozpocznie się rozbiórka mostu pontonowego wraz z drogową dojazdową oraz przebudowa nabrzeża rzeki odkrytego po jego rozbiórce. Prace te potrwają do listopada.
Aktualizacja 20.03.2018 r.

Stalowe przęsła zwodzone, które są głównymi elementami mostu w Sobieszewie zostały odzyskane od Vistalu. Od poniedziałku, 19 marca na nabrzeżu pochylniowym w Gdyni wznowiono prace, za które teraz odpowiada Metrostav a.s., lider konsorcjum budującego most.

W ciągu ostatniego tygodnia dwa przęsła, ważące łącznie 600 ton, zostały przetransportowane drogą wodną na teren nabrzeża pochylniowego w Gdyni. Dzisiaj wznowiono prace, za które odpowiadać będzie teraz lider konsorcjum Metrostav a.s. Docelowo przy przęsłach pracować będzie około 60 osób.

Przypomnijmy, że do tej pory wykonano 85% konstrukcji przęseł zwodzonych, gdyż prace zostały wstrzymane we wrześniu ze względu na trudną sytuację firmy Vistal Gdynia S.A.

Na terenie nabrzeża są już rusztowania i trwają prace. Najpierw przęsła zostaną poddane dokładnemu zinwentaryzowaniu oraz określeniu stanu. Kolejnym, dość długotrwałym etapem będą prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji. Następnie zostaną dospawane elementy bezpieczeństwa i części pylonów. Na końcu zaś, w całości, przęsła zostaną przetransportowane drogą wodną do Sobieszewa.

Równocześnie w Sobieszewie trwają prace przy budowie dwóch komór przęseł, na których opierały się będą zwodzone części mostu. Zakończenie tego etapu zbiegnie się w czasie z przetransportowaniem przęseł zwodzonych. Ku końcowi zmierzają również prace przy układzie drogowym.

Każde z przęseł waży ok 300 ton, ma 37 m długości i 16 m szerokości.

Aktualizacja 07.02.2018 r.

W odniesieniu do sytuacji związanej z odstąpieniem partnera konsorcjum Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji (z dnia 2 lutego 2018 r.) od Umowy na wykonanie zamówienia pn. "Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie" ("Zadanie"), zawartej z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska oraz odstąpieniem Spółki od umowy konsorcjum i porozumień wykonawczych informujemy, że prace na budowie mostu zwodzonego są kontynuowane, a pozostali członkowie konsorcjum Metrostav a.s. oraz Vistal Infrastructere Sp. z o.o. deklarują kontynuację kontraktu.

Partner konsorcjum Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") odpowiedzialny był za wykonanie konstrukcji stalowej obiektu w tym zwodzonych przęseł mostu. Konstrukcja zwodzonych przęseł mostu została wykonana w 85% i znajduje się na terenie stoczni Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji („Spółka”).

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w imieniu pozostałych członków konsorcjum, wystąpiła do Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, o wydanie pozostających na terenie spółki elementów konstrukcyjnych zwodzonych przęseł mostu. Obecnie czekamy na odpowiedź Vistal Gdynia S.A. dotyczącą wydania konstrukcji, która umożliwi podjęcie dalszych działań koniecznych
do realizacji kontraktu.

Budowa mostu zwodzonego podzielona jest na trzy główne obszary.

• pierwszy obejmuje infrastrukturę zewnętrzną, czyli drogową oraz sieciowo-instalacyjną.

• drugi związany jest z obsługą, czyli wykonaniem budynku sterowni odpowiedzialnej
za obsługę mostu.

• trzeci, najważniejszy i zarazem najtrudniejszy obszar prac obejmuje wszystkie prace prowadzone na wodzie, czyli m.in. wykonanie podpór stałych oraz komór zawierających elementy hydrauliczne, które są odpowiedzialne za podnoszenie części ruchomych mostu.

Roboty związane z instalacją sieciową, jak i umacnianiem nabrzeża zostały już zakończone, poza obszarem, który będzie trzeba wzmocnić po demontażu starego mostu pontonowego. Roboty drogowe związane z budową nowego układu drogowego również zmierzają ku końcowi. Bez opóźnień realizowany jest również drugi obszar związany z budową budynku sterowni, w którym trwają prace wykończeniowe.

Najtrudniejszym technologicznie etapem jest realizowana obecnie budowa dwóch komór usytuowanych na torze wodnym. Na nich będą osadzone sterowniki i siłowniki hydrauliczne odpowiedzialne za poruszanie elementami ruchomymi mostu.

Do wykonania pozostało zakończenie produkcji i montaż przęseł zwodzonych, montaż hydrauliki mostu, a także montaż wyposażenia mostu (barierki, wpusty, dylatacje, instalacje elektryczne, teletechniczne i deszczowe na moście), wykonanie robót drogowych w zakresie nawierzchni w tym ułożenie ostatniej warstwy ścieralnej na całym zakresie drogowym, a także ułożenie masy na ścieżkach rowerowych. Wykonanie automatyki i sterowania mostu oraz przeprowadzenie prób i odbiorów mostu zwodzonego, rozbiórkę istniejącego mostu wraz z infrastrukturą drogową przy moście pontonowym oraz przebudowę nabrzeża rzeki po rozbiórce mostu pontonowego.

Termin zakończenia robót, zgodnie z zawartym aneksem, przypada na koniec kwietnia 2018 r. Ze względu stan zaangażowania robót i konieczność dokończenia stalowej konstrukcji mostu, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia kontraktu do końca czerwca 2018 r.

Aktualizacja, 10.01.2018r.

Realizacja budowy mostu przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie przedłuży się do kwietnia 2018 r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała aneks wydłużający termin realizacji robót do 30.04.2018 r. Jeśli prace przebiegać będą zgodnie z założeniami nowy most zostanie oddany do użytku w czerwcu 2018 roku.

Od strony Wiślinki prowadzone są prace brukarskie, trwa układanie chodników. Została położona masa wiążąca i został wykonany wjazd na most pontonowy. Pod koniec roku 2017 został wznowiony ruch ulicą Nadwiślańską. Kolejna zmiana organizacyjna planowana jest dopiero w marcu 2018 r. Od strony Wyspy Sobieszewskiej zostało wykonane rondo w zakresie warstwy wiążącej. Na Turystycznej zostały wykonane bruki oraz podbudowa na zatoce postojowej.

Obecnie wykonywane jest umocnienie z kamieni skarpy od strony Wiślinki. Prace zakończone zostaną do końca stycznia 2018 roku. Do zrealizowania pozostanie część pod mostem pontonowym. Na teren budowy przywieziono wsporniki, które będą wykorzystane w II etapie betonowania części mostu. Zabetonowano część fundamentów podpór. Na ukończeniu są prace związane z zasypką przyczółka.

Zamontowano fundamenty do słupów i szafy elektryczne od strony Wiślinki i od strony Wyspy Sobieszewskiej. Na teren budowy został dostarczony agregat prądotwórczy. Został on posadowiony i zamontowany wraz z płytą.


Aktualizacja 13.12.2017 r.

Od najbliższego piątku (15.12.2017) od godz. 18:00, do poniedziałku (18.12.2017 r), do godziny 4:00, planowane jest zamknięcie mostu pontonowego łączącego Wiślinkę z Wyspą Sobieszewską. W tym czasie nie będzie możliwości korzystania z mostu pontonowego przez pojazdy, natomiast ruch pieszy zostanie dopuszczony. W związku z powyższym wprowadzone zostaną również zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych obsługujących Wyspę Sobieszewską (szczegóły www.ztm.gda.pl).

Całkowite zamknięcie przejazdu przez most pontonowy spowodowane jest koniecznością wykonania m.in. rozbiórki istniejącej drogi, wykonaniem nasypów dla najazdu na nowy most, a także ułożenia warstw podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej najazdu. Z uwagi na planowany zakres robót, z przyczyn technologicznych nie ma możliwości okresowego udostępnienia przejazdu przez most pontonowy. Dodatkowo planowane na 15-18 grudnia roboty muszą być realizowane przy sprzyjających warunkach pogodowych.

Z uwagi na ograniczoną działalność wytwórni mas bitumicznych w okresie zimowym, termin wprowadzenia planowanej zmiany w organizacji ruchu nie może ulec przesunięciu. Wytwórnie mas bitumicznych w okresie świątecznym i poświątecznym mają przerwę technologiczną, a ponowne uruchomienie produkcji uzależnione jest od warunków atmosferycznych i może nastąpić jedynie przy plusowych temperaturach.
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicy prowadzonych robót!


mapa poglądowa objazduAktualizacja 20.10.2017 r.


Ul. Nadwiślańska od 23.10.2017 r. w związku kontynuacją robót dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie”. Wykonawca informuje o planowanym na dzień 23.10.2017 wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu. Zmiana będzie polegała na zamknięciu skrzyżowania i pętli autobusowej po stronie wyspy Sobieszewskiej i skierowaniu ruchu objazdowego do ul. Nadwiślańskiej przez ul. Turystyczną, Tęczową, Sobieszewską i Jodową (organizacja sprzed okresu wakacyjnego). Przystanki autobusowe zostaną przeniesione z istniejącej pętli na ul. Turystyczną. Taka organizacja ruchu potrwa do końca roku.

mapa poglądowa ZTMAktualizacja 16.10.2017 r.

Na budowie mostu rozpoczęto wykonywanie murów oporowych z gruntu zbrojonego stanowiących "skrzydła" przyczółka, od strony Wiślinki. Wykonywanie jest też zbrojenie i szalowanie podpór mostu. W ramach prac drogowych wykonywany jest nasyp stanowiący dojazd do mostu, od strony Wyspy Sobieszewskiej. Trwają również roboty związane z wykonywaniem nawierzchni drogi wojewódzkiej od strony Pruszcza.


Aktualizacja 15.09.2017 r.

Aktualnie na placu budowy wykonywane są prace związane m.in z umacnianiem brzegów - umacniany jest brzeg od strony Wiślinki. W ramach robót drogowych, po stronie gminy Pruszcz Gdański na odcinku drogi wojewódzkiej 501 (250 mb) wykonywane jest wzmocnienie podłoża drogi. Budowany jest również nasyp na połączeniu z obiektem mostowym. Niebawem Wykonawca przystąpi do przebudowy wodociągu w ul. Turystycznej. W ramach prac mostowych w przęśle podpory 10 i 20 oraz 50 i 60 zamontowane zostały belki prefabrykowane. W podporze 30 zabetonowano ławę fundamentową, teraz trwa wykonywanie szalunków i zbrojenia ściany komory. W podporze 40 zabetonowano ławę fundamentową.Aktualizacja 31.08.2017 r.


Pierwsze fragmenty tzw. przęseł dojazdowych mostu przetransportowano na teren budowy we wtorkowy wieczór. Przypłynęły do Gdańska na barce z wytwórni Vistal w Gdyni. Montaż przęseł rozpoczął się w czwartek, 31 sierpnia, i potrwa do wtorku, 5 września. Każda z belek, które są elementami ogromnej konstrukcji, waży 25 ton i mierzy 25 metrów. Specjalny dźwig z Gdańskiej Stoczni Remontowej przenosi je z barek na podpory mostu. Tę niezwykle skomplikowaną i fascynującą operację inżynierską obserwowała również Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej. Na przełomie października i listopada planowany jest montaż zwodzonych przęseł mostu.


fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


Aktualizacja 30.08.2017 r.

Rozpoczął się montaż przęseł mostu w Sobieszewie. Na olbrzymiej barce wodnej z wytworni Vistal w Gdyni przypłynął na budowę transport 15 z 20 belek, o dł. 25 m i wadze 25 ton każda, stanowiących konstrukcję dwóch przęseł dojazdowych dla powstającego mostu. Montaż belek rozpocznie się w godzinach popołudniowych. Belki zostaną wbudowane w usytuowane przy brzegu tzw. dojazdowe przęsła mostu, zarówno od strony Wiślinki jak i Sobieszewa (po 10 szt. z każdej strony). Następnie na belkach, zamontowanych przez dźwig z poziomu wody, wylana zostanie betonowa płyta stanowiąca podstawę do ułożenia nawierzchni bitumicznej mostu. W najbliższym czasie planowany jest transport kolejnych 5 elementów konstrukcyjnych mostu.
Obecnie na terenie budowy wciąż trwają roboty związane z umocnieniem brzegów oraz prace mostowe związane m.in ze zbrojeniem ław fundamentowych jak również betonowaniem kolejnych podpór mostu.

UWAGA KIEROWCY!!!

Od najbliższego poniedziałku 4 września, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie, planowane jest wprowadzenie nowej, czasowej organizacji ruchu polegającej na całkowitym wyłączeniu jednego pasa ruchu i wprowadzeniu sterowanego sygnalizacją świetlną, ruchu wahadłowego na odcinku ok. 150 metrów, począwszy od ul. Piaskowej w kierunku Przejazdowa. Prace związane z kładzeniem nawierzchni prowadzone będę 24 godziny na dobę i w miarę postępu prac, obejmować będą kolejne odcinki drogi, zajmując odpowiednio pas prawy lub lewy. Zachowanie takiej organizacji ruchu planowane jest do końca września bieżącego roku.


Aktualizacja 29.08.2017 r.

Na terenie budowy trwają roboty związane z umocnieniem brzegów od strony Wiślinki, natomiast od strony Sobieszewa trwa betonowanie oczepów. W dalszym ciągu trwają prace mostowe związane m.in ze zbrojeniem ław fundamentowych jak również betonowaniem podpór.

Aktualizacja 14.07.2017 r.

Obecnie na placu budowy trwają prace mostowe związane m.in ze zbrojeniem ław fundamentowych na podporach (podpora 30) jak również betonowaniem (betonowanie korpusu na podporze 60). Wzniesiony został budynek obsługi mostu i obecnie wykonane są na nim wieńce i stropy żelbetowe, trwają również roboty izolacyjne fundamentowe. Na ścieżce rowerowej wykonywane są podbudowy.

Aktualizacja 30.06.2017 r.


UWAGA KIEROWCY!!! W związku z budową mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską, na okres wakacji w ul. Nadwiślańskiej w Sobieszewie, wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. W ramach projektowanej organizacji ruchu, udostępnia zostanie przejezd ulicą Nadwiślańską. Jednocześnie informujemy, że ruch komunikacją miejską ZTM będzie odbywać się bez zmian tj. śladem dotychczasowego objazdu. Przewidywany termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu planowany jest w okresie od 04.07.2017 do 30.09.2017 r. W rejonie budowy prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Aktualizacja 31.05.2017 r.

Postęp prac na budowie zwodzonego mostu w Sobieszewie oceniał prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wraz z z-cą ds. polityki gospodarczej Aleksandrą Dulkiewicz. Ta bardzo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja osiągnęła już zaawansowanie na poziomie 30%. Zgodnie z harmonogramem prace przy budowie potrwają do końca tego roku, potem rozpoczną się odbiory, a mieszkańcy i turyści nową przeprawą przejadą w pierwszym kwartale 2018 roku


Aktualizacja 29.05.2017 r.

Na terenie budowy zabetonowano już wszystkie pale, a tym samym zakończono roboty palowe na wszystkich podporach mostu. Zakończono też próbne obciążenia. Na dwóch podporach, nazwanych roboczo P10 i P60, wykonano betonowy korek uszczelniający, z kolei na podporach P30 i P40, które będą podporami przęseł zwodzonych, zbudowano ścianki szczelne. Równolegle prowadzone są prace umocniające brzegi Martwej Wisły - obecnie umacniany jest brzeg od strony Wiślinki. Zakończono z kolei pogrążanie stalowej ścianki szczelnej. Do wykonania pozostało około 20 metrów ścianki, które nastąpi dopiero po rozbiórce mostu pontonowego.
Powstaje też nowy układ drogowy. Prace prowadzone są w odległości około 300 metrów do mostu, gdzie ułożono masę asfaltową, oraz na ul. Łąkowej i Piaskowej w kierunku mostu. Po obu stronach rzeki trwa też montaż sieci instalacji sanitarnej i teletechnicznej.

UWAGA !!! Planowane na 1 czerwca wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie związane z budową separatorów w ul. Turystycznej - nastąpi dopiero 6 czerwca 2017 r. Prace potrwają do 12 czerwca 2017 r.
W ramach projektowanej organizacji ruchu wykonane zostaną separatory w ul. Turystycznej. Dlatego też zachodzi konieczność zamknięcia połowy szerokości jezdni tej ulicy. W tym czasie zostanie wprowadzony ruch wahadłowy kierowany ręcznie. Prace wykonywane będą tylko podczas dnia.

Aktualizacja 19.05.2017 r.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie – budowa separatorów w ul. Turystycznej.
W związku z realizacją kontraktu pn. budowa mostu zwodzonego w ciągu dw nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie” informujemy o planowanym wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy separatorów w ul. Turystycznej w Gdańsku Sobieszewie. Przewidywany termin wykonywania prac to 1 czerwca 2017 r. Prace potrwają do 6 czerwca 2017 r.
W ramach projektowanej organizacji ruchu wykonane zostaną separatory w ul. Turystycznej. W związku z tym zachodzi konieczność zamknięcia połowy szerokości jezdni tej ulicy. W tym czasie zostanie wprowadzony ruch wahadłowy kierowany ręcznie. Prace wykonywane będą tylko podczas dnia.

Aktualizacja 18.05.2017 r.

Aktualnie na budowie mostu wykonywane są prace:
branża hydrotechniczna:

Trwają prace związane z umocnieniem brzegów, wykonywane jest umocnienie brzegu od strony Wiślinki. Wykonawca zakończył prace związane z pogrążeniem stalowej ścianki szczelnej, obecnie do wykonania pozostało około 20 m ścianki, po rozbiórce mostu pontonowego.

branża mostowa:

Zabetonowano wszystkie pale od podpory 10 do podpory 60 i tym samym zakończono roboty palowe na wszystkich podporach. Wykonano również próbne obciążenia pali.
Na podporze P10 i P60 wykonano betonowy korek uszczelniający pod podporą.
Wykonano ścianki szczelne na podporze P30 i na podporze P40. Podpory P30, P40 są podporami przęseł zwodzonych.

branża drogowa

Prace drogowe prowadzone są ok. 300 metrów do mostu, gdzie ułożono masę asfaltową oraz na ul. Łąkowej i Piaskowej w kierunku mostu. Równolegle trwają prace związane z wykonaniem sieci instalacji sanitarnej i teletechnicznej, po obu stronach rzeki, sukcesywnie przed robotami drogowymi.

Ponadto trwają pracę związane z budową przęseł mostu w wytwórni firmy Vistal w Gdyni. Aktualne zaawansowanie tych prac można oszacować na ok. 40 % konstrukcji przęseł zwodzonych.
Wykonawca planuje w sierpniu rozpocząć montaż konstrukcji przęseł.Aktualizacja 28.04.2017 r.

Obecnie wiercone są pale na podporze 40. W następnej kolejności pale będą wybetonowanie i wykonane zostaną na nich próby obciążeniowe. Równolegle trwają próby obciążeniowe na podporach 20, 30, 50, 60. Na brzegach, wykonywane są oczepy oraz zbrojenie ścianek szczelnych.

Aktualizacja 6.04.2017 r.

Na budowie mostu w Sobieszewie, w dalszym ciągu trwają prace palowe. Na chwilę obecną pogrążono już 93% rur osłonowych, zazbrojono i zabetonowano 27% pali. W ramach robót drogowych trwa budowa nasypu drogowego na dojeździe do obiektu mostowego po stronie miejscowości Wiślinka. Ułożono także warstwy nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 501 - wzmocniono podłoże, ustawiono krawężniki kamienne na odcinku o dł. 125 mb od skrzyżowania drogi wojewódzkiej 501 z ulicami Piaskową i Łąkową w kierunku obiektu mostowego. Na całym zakresie nowo budowanej ulicy Piaskowej również ułożono warstwy nawierzchni jezdni - wzmocniono podłoże oraz ustawiono krawężniki kamienne.Aktualizacja 16.03.2017 r.

Wykonywane są prace palowe, pogrążania rur osłonowych pali na podporach. Równolegle wykonywane są ścianki szczelne po stronie Wiślinki do istniejącego mostu pontonowego. Trwają również roboty ziemne związane z budową nasypu od strony Pruszcza Gdańskiego. W obrębie skrzyżowania ul. Nadwiślańskiej i Turystycznej wykonywane są rozbiórki nawierzchni jezdni, chodniki i krawężniki.


Aktualizacja 28.02.2017 r.

UWAGA KIEROWCY

Z dniem 1 marca wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu polegająca na zamknięciu skrzyżowania i pętli autobusowej po stronie wyspy Sobieszewskiej i skierowaniu ruchu objazdowego do ul. Nadwiślańskiej przez ul. Turystyczną, Tęczową, Sobieszewską i Jodową. Przystanki autobusowe zostaną przeniesione z istniejącej pętli na ul. Turystyczną. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie ostrożności.

Przewidywany termin prac: wprowadzenie czasowej organizacji ruchu – 01.03.2017 godz. 9.00 planowany termin zakończenia etapu – 17.06.2017

mapa poglądowa ZTM

Na nabrzeżu trwają prace spawania i przygotowywania prefabrykatów przed rozpoczęciem palowania. Z uwagi na sztormową pogodę, planowane palowanie zostało wstrzymane, do czasu poprawy warunków atmosferycznych. W obszarze robót drogowych, od strony Przejazdowa w kierunku Wyspy Sobieszewskiej wykonywany jest nasyp i zabezpieczanie nabrzeża Martwej Wisły ścianką szczelną.

KOMUNIKAT
O PLANOWANYM WPROWADZENIU ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

1 marca, o godz. 9.00, w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu prac na budowie mostu zwodzonego, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu. Zmiana będzie polegała na zamknięciu skrzyżowania oraz pętli autobusowej po stronie wyspy Sobieszewo i skierowanie ruchu objazdowego do ul. Nadwiślańskiej przez ul. Turystyczną, Tęczową i Jodową. Przystanki autobusowe zostaną przeniesione z istniejącej pętli na ulicę Turystyczną. Dodatkowo informujemy, że na czas budowy zostanie usunięty biletomat. Prace przy zachowaniu wprowadzonej organizacji planowane są do 17.06.2017 r.

Aktualizacja 7.02.2017 r.
KOMUNIKAT
O TYMCZASOWEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU I WPROWADZENIU RUCHU WAHADŁOWEGO NA BUDOWIE MOSTU ZWODZONEGO PRZEZ MARTWĄ WISŁĘ W GDAŃSKU SOBIESZEWIE W DN. 14.02.2017 r.

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu prac na budowie mostu zwodzonego, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie, informujemy, że z dniem 14 lutego planowane jest wprowadzenie nowej, czasowej organizacji ruchu.
Zmiana będzie polegała na całkowitym wyłączeniu jednego pasa ruchu i wprowadzeniu ruchu wahadłowego na odcinku ok. 150 metrów, począwszy od ul. Piaskowej w kierunku Przejazdowa, po prawej stronie jezdni. W miarę postępu prac, zmiana organizacji ruchu będzie obejmować kolejne odcinki drogi, zajmując odpowiednio pas prawy lub lewy. Dodatkowo informujemy, że dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu, przy przejściu przez skrzyżowania, ruch będzie kierowany ręcznie. Prace przy zachowaniu takiej organizacji potrwają do końca czerwca bieżącego roku.Aktualizacja 26.01.2017 r.

Od strony Gminy Pruszcz Gdański Wykonawca robót przystąpił do wykonywania ścianki szczelnej. Wibromłot, czyli urządzenie służące do pogrążania ścianek szczelnych, ustawiony został na zacumowanych przy nabrzeżu barkach.Aktualizacja 18.01.2017 r.

W bieżącym tygodniu rozpoczęły się rozbiórki budynków gospodarczych znajdujących się na terenie budowy. Roboty te prowadzi firma MTM SA, która w ramach podpisanego kontraktu realizować będzie układ drogowy i uzbrojenie terenu (w tym m.in. kan. deszczową, sanitarną, teletechniczną). Natomiast rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem uzbrojenia i układu drogowego przewidywane jest na miesiąc luty. Aby zminimalizować negatywne skutki prac drogowych, najbardziej uciążliwe roboty wykonane zostaną jeszcze przed okresem wakacyjnym. O wszystkich zmianach w organizacji ruchu będziemy informować z wyprzedzeniem.
Jeszcze w styczniu na teren budowy zwożone będą materiały potrzebne do wykonania umocnienia nabrzeża oraz palowania. Zgodnie z przewidywanym harmonogramem robót, umacnianie brzegów ściankami szczelnymi (o długości od 4m do 12m) wraz z komorą dla wykonania podpory mostu, rozpocznie się od strony Wiślinki i planowane jest od 23 stycznia. Prace te wykonywać będzie firma PPI Chrobok. Następnie rozpocznie się wbijanie pali pod konstrukcję zwodzonych przęseł mostu.
Równolegle do prac wykonywanych na nabrzeżu, wytwarzana będzie konstrukcja stalowa obiektu. Materiał, z którego powstaną zwodzone przęsła mostu został już zakontraktowany i zostanie dostarczony do hal produkcyjnych, wykonawcy konstrukcji tj. firmy Vistal, gdzie wytwarzane będą stalowe konstrukcje mostu. Na nabrzeżu, elementy stalowe pojawią się w miesiącach letnich. Wówczas wykonawca robót przystąpi do montażu wszystkich części konstrukcyjnych obiektu.
Obecnie termin zakończenia budowy mostu nie jest zagrożony, a najbardziej spektakularne prace przewidywane są w okresie wiosenno - letnim.Aktualizacja 07.10.2016 r.

W ramach realizowanej inwestycji polegającej na budowie mostu zwodzonego w Gdańsku Sobieszewie, aktualnie prowadzone są czynności przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych. Sporządzono już badania związane z głębokością dna tzw. batymetria.
W chwili obecnej badane jest dno rzeki m.in. pod względem czystości, natomiast w najbliższych dniach wykonywane będą badania geotechniczne. Prowadzona jest również inwentaryzacja geodezyjna terenu przed rozpoczęciem prac, natomiast od poniedziałku 10 października prowadzona będzie inwentaryzacja budynków znajdujących się w obrębie inwestycji. Trwają jednocześnie czynności formalne, związane m.in. z uzyskaniem pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także ustalenia z podwykonawcami oraz z właścicielem terenu przeznaczonego pod przyszłe zaplecze placu budowy. Rozpoczęcie robót związanych z umocnieniem brzegów oraz z posadowieniem konstrukcji obiektu zaplanowane jest na listopad.

Aktualizacja 19.09.2016 r.

17 września 2016 r. symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty zainaugurowano rozpoczęcie budowy mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie. W imprezie uczestniczyło wielu gości m.in.: Kazimierz Smoliński - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, poseł na Sejm RP Pani Małgorzata Chmiel, naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Pani Małgorzata Sinica, Dyrektor Naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska Włodzimierz Bartosiewicz, przedstawicie firmy Metrostav, która wygrała przetarg na budowę mostu zwodzonego a także mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej i okolic. Na pamiątkę, 500 pierwszych gości obdarowanych zostało symboliczną, małą łopatką z napisem " Budujemy most na Wyspę Sobieszewską". Na zakończenie oficjalnej części uroczystości, strażacy przeciągnęli na łodzi linę ze stałego lądu na wyspę - wskazując tym samym miejsce, w którym powstanie nowy most. Tego dnia podpisywana była również deklaracja współpracy w zakresie przygotowania Światowego Zlotu Skautów na Wyspie Sobieszewskiej, który ma się odbyć w 2023 roku. Decyzja co do miejsca organizacji zlotu zapadnie w sierpniu 2018 r.
Wśród atrakcji dla dzieci przybyłych tu licznie razem z opiekunami, była m.in wata cukrowa oraz malowanie twarzy. Wszyscy przybyli goście mogli częstować się pyszną "grochówką".Wiz