Przedmiotem zamówienia była przebudowa ul. Biskupiej w Gdańsku, obejmująca również budowę ul. Menonitów w nowych liniach rozgraniczających. Obszar, który zostanie objęty zakresem zadania, to zjazd z wylotem ul. Biskupiej w al. Armii Krajowej oraz ul. Menonitów.
Ze względu na zbliżenie al. Armii Krajowej w kierunku Biskupiej Górki, a także w związku z realizacją budowy Forum Gdańsk, tj. przebudową układu drogowego, w sąsiedztwie Targu Rakowego i Siennego w Gdańsku wraz z towarzyszącą infrastrukturą, wymagane było wyprofilowanie ul. Biskupiej i ul. Menonitów do nowej sytuacji.Realizacja zadania obejmowała:

-wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych;
-budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Biskupiej i ul. Menonitów;
-likwidację i budowę wodociągu;
-przebudowę kanałów sanitarnych;
-likwidację i budowę sieci gazowej;
-budowę drogi, chodników, ścieżki rowerowej;
-budowę muru oporowego i schodów terenowych;
-usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych;
-budowę nowej sieci oświetleniowej;
-przebudowę sieci teletechnicznych.

Wykonawca: firma WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z Gdańska
Czas realizacji: maj - grudzień 2017 r.
Koszt realizacji: ok. 1,3 mln zł

Ulica Biskupia przed realizacją zadania
Widok po zakończeniu realizacji zadania

 

 

Aktualizacja z dnia 29.08.2017 r. 

W związku z przystąpieniem do kolejnego etapu realizacji robót, informujemy, że w ramach przebudowy sieci teletechnicznej ul. Biskupia na odcinku ul. Menonitów do ul. Salwator zostanie zamknięta dla ruchu w dniach 01.09.2017 od godziny 7.00 do dnia 03.09.2017 do godziny 24.00. Ponadto Wykonawca informuje, że w przypadku szybszego wykonania prac odcinek ul. Biskupiej zostanie otwarty przed dniem 03.09.2017.

UWAGA!!! 

Ul. Biskupia od dnia 26.06.2017 r. w związku z przebudową ulicy wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Z uwagi na przebudowę ul. Menonitów do al. Armii Krajowej oraz wschodniej części ul. Biskupiej - na przewężonym odcinku jezdni objętej robotami, wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu - w relacji do ul. Na Stoku. W konsekwencji ul. Biskupia do Al. Armii Krajowej staje się drogą bez przejazdu. Nowa organizacja będzie polega na wyznaczeniu objazdów, prowadzących od ul. Na Stoku, ulicą Pohulanka do ul. Kartuskiej lub od ul. Na Stoku, przez ul. Zaroślak do ul. Trakt Św. Wojciecha. Planowana organizacja będzie obowiązywała przez okres ok. miesiąca.


Aktualizacja z dnia 16.06.2017 r.


25 maja 2017 r. z firmą WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z Gdańska podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania. Wykonawca na realizację inwestycji ma 4 miesiące od daty podpisania umowy.