Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Remont jezdni oraz chodnika w pasie drogi ul. Piecewskiej w Gdańsku.

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania, związanego z remontem jezdni oraz chodnika w pasie drogi ul. Piecewskiej. Realizacja obejmowała odcinek drogi od ul. Jaśkowa Dolina do ul. Poli Gojawiczyńskiej w Gdańsku. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- wymianę nawierzchni (warstw bitumicznych) jezdni, 
- wymianę krawężników, 
- wymianę nawierzchni chodników.

Wykonawca robót: Konsorcjum firm Kruszywo & Bituminium Sp. z o.o. z miejscowości Linia
Czas realizacji: 26.07.2016 r. - 31.08.2016 r.
Koszt realizacji: ok. 314 tys. zł


Zdjęcia po zakończeniu inwestycji:


Stan przed rozpoczęciem inwestycji

 


Stan realizacji prac dn. 29.08.2016 r.

Obecnie na placu budowy trwa ostatni etap prac związanych z układaniem nawierzchni jezdni.

Aktualizacja 28.07.2016 

26 lipca Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska popisała umowę ne realizację robót. Wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca - firmy Kruszywo Sp. z o.o.z firmą Bituminium Sp. z o.o. z miejscowości Linia, na wykonanie zadania mają czas do 31.08.2016 r. 


Aktualizacja 21.07.2016 

Sześciu wykonawców ubiegało się o realizację zamówienia. Po weryfikacji złożonych dokumentów pod względem formalno-prawnym komisja przetargowa ogłosiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najwięcej punktów wg przyjętych kryteriów oceny ofert uzyskali wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Kruszywo Sp. z o.o.z firmą Bituminium Sp. z o.o. z miejscowości Linia. Po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze podpisana zostanie umowa na realizację robót. Wybrany w postępowaniu wykonawca na realizację zamówienia będzie miał czas do końca sierpnia br.