W ramach inwestycji wykonano odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej na odcinku od ul. Malborskiej do ul. Puckiej wraz z przepompownią wspomagającą odpływ wód opadowych z kanału w ul. Szczecińskiej do kolektora ul. Kołobrzeskiej.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował:

I Przedmiot odbioru 

- budowa przepompowni,
- roboty ziemne,
- roboty montażowe,
- przewiert,
- rurociągi tłoczne i studnie rewizyjne; 
- dostawa i montaż przepompowni wraz z automatyką
- podłączenie szafy automatyki do złącza pomiarowego 
- odtworzenie nawierzchni drogowej w rejonie pompowni
- organizacja ruchu na czas prowadzenia robót 

II Przedmiot odbioru


- roboty ziemne,
- budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC,
- studnie rewizyjne,
- studzienki ściekowe.

Wykonawca robót: WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z Gdańska
Koszt realizacji: 750 tys. zł


Inwestycja obejmowała także przebudowę przedmiotowego odcinka drogi (178 m) - wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z obustronną wymianą krawężników i chodnika oraz odtworzenie jezdni ul. Szczecińskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Kołobrzeską, na całej szerokości wraz z krawężnikami. Zadanie w zakresie przebudowy oraz odtworzenia jezdni realizowane jest obecnie przez inwestora prywatnego. Planowany termin zakończenia prac nawierzchniowych to 30.06.2016 r.


Zdjęcie z realizacji prac związanych z układaniem nawierzchni:

Zdjęcie z realizacji prac związanych z budową kanalizacji deszczowej: