Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację I i II etapu przebudowy ul. Stągiewnej, mającą na celu poprawę stanu technicznego, a tym samym odzyskanie dawnej świetności ulic zlokalizowanych na północnym cyplu Wyspy Spichrzów w Gdańsku. Inwestycja przebiegała na terenie historycznego miasta, wpisanego do rejestru zabytków i uznanego za pomnik historii. Zakres realizacji obejmował przebudowę ul. Stągiewnej, będącej przedłużeniem Długiego Targu, a zarazem przecinającej Wyspę Spichrzów. 

W ramach inwestycji oprócz ulicy Stągiewnej przebudowane zostały także ul. Chmielna, Motławska i Pożarnicza (Etap 2). Realizacja obejmowała nie tylko wymianę nawierzchni, ale także przebudowę infrastruktury wewnętrznej ulic (sieci sanitarne, wodociągowe oraz kanalizację deszczową). 

Zadanie zostało współfinansowane przez Gminę Miasta Gdańska, Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną oraz w części dotyczącej realizacji sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych ze środków Unii Europejskiej.Realizacja przebiegała dwuetapowo. 
Zakres realizacji I etapu obejmował prace w rejonie:


- ul. Stągiewnej, od Mostu Zielonego do Mostu Stągiewnego;
- ul. Motławskiej, od ul. Stągiewnej do ul. Ciesielskiej wraz z odcinkiem ul. Ciesielskiej;
- ul. Stągiewnej, od Mostu Stągiewnego do Mostu Zielonego wraz z chodnikami - ok. 248 m;
- ul. Motławskiej, od skrzyżowania z ul. Stągiewną do skrzyżowania z ul. Ciesielską wraz z chodnikami - ok. 86 m oraz z odcinkiem ul. Ciesielskiej, od skrzyżowania z ul. Motławską do włączenia w istniejącą ul. Ciesielską
- budowę odwodnienia liniowego w ul. Stągiewnej; 
- budowę i przebudowę sieci sanitarnych: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejących wylotów do Nowej Motławy;
- zabezpieczenie istniejących budynków; 
- budowę oświetlenia ulicznego;
- przebudowę linii kablowych;
- wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.


ETAP 2 obejmował: 

- ul. Chmielną, od ul. Stągiewnej do ul. Ciesielskiej i od Stągiewnej do Spichrzowej;
- ul. Chmielną, od ul. Ciesielskiej do ul. Pożarniczej i od ul. Pożarniczej w kierunku północnym, 
- ul. Pożarniczą,
- ul. Motławską od ul. Ciesielskiej do ul. Pożarniczej.

Wykonano budowę i przebudowę uzbrojenia terenu wraz z ułożeniem tymczasowej nawierzchni w ciągu w/w ulic po wykonanych robotach sieciowych tj.: 
- budowę i przebudowę sieci sanitarnych: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
- zabezpieczenie istniejących budynków, 
- wykonanie tymczasowej nawierzchni po wykonanych robotach sieciowych,
- wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.


Wykonawca robót: Firma - Budowlano - Drogowa "PRASBET" Sp.j. z Grudziądza
Czas realizacji: 04.02.2016 r. - 31.10.2016 r.
Koszt realizacji: 7,26 mln zł

  Widok przed rozpoczęciem robót
Zdjęcia po zakończeniu realizacji I i II etapu: 

Zapraszamy do obejrzenia filmu z realizacji robót budowlanych na Wyspie Spichrzów widok z lotu ptaka przy użyciu drona.Widok na przebudowywaną ulicę Stągiewną (kliknij w nazwę).

 

Zdjęcia z realizacji prac w ul. Stągiewnej

 


Stan realizacji prac dn. 29.09.2016 r.

W ramach zadania na placu budowy wykonywane są prace związane z II etapem realizacji. Aktualnie zakończono już układanie płyt drogowych na ul. Motławskiej, kończy się również układanie płyt na ul. Pożarniczej. Kontynuowane są nadal roboty w ul. Chmielnej - zakończono prace wodociągowo-kanalizacyjne.