Przedmiotem zamówienia była realizacja zadania pn.: Rozbudowa ulicy Juliusza Słowackiego na odcinku od działki o nr ewid. 18/1 obręb Firoga do działki 18/ 3 obręb Bysewo w Gdańsku.


Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: 
-rozbudowę południowej jezdni ulicy Juliusza Słowackiego od istniejącego ronda do działki 18/ 3 obręb Bysewo jako jezdni dwupasmowej jednokierunkowej o szerokości 7 m, 
-budowę pasów włączenia i wyłączenia oraz wjazdów do obsługi terenu portu lotniczego,
-rozbudowę ulicy Juliusza Słowackiego od projektowanej zatoki autobusowej przy istniejącej jezdni do końca nowego odcinka ulicy,
-budowę ścieżki rowerowej, 
-budowę chodników, 
-przebudowę i budowę oświetlenia, 
-przebudowę sieci telekomunikacyjnej, 
-budowę kanalizacji technologicznej, 
-przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
-przebudowę sieci ciepłowniczej, 
-wycinkę drzew i krzewów, 
-nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz założenie trawników.


Wykonawca robót: Firma Budowlano - Drogowa MTM SA, z Gdyni, 
Realizacja: 28.07.2015 r. - 30.11.2015 r. 
Koszt realizacji: 2,11 mln zł 
Finansowanie 
50% Gmina Miasta Gdańska 
50% Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 


zdjęcia z dnia 10.11.2015 r.

 


zdjęcia z dnia 01.10.2015 r.