Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową w Gdańsku – Osowej” – Etap III

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 Logo unijne Osowa 2

Zakończyliśmy realizację zadania związanego z budową układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową w Gdańsku – Osowej” – Etap III. Niebawem rozpoczniemy prace na ul. Koziorożca, Keplera i Zeusa.

Zakres prac na ul. Koziorożca obejmował odcinek od ul. Nowy Świat do ul. Jednorożca. Wybudowano dwa nowe ronda w okolicach pasażu handlowego i przebudowano skrzyżowanie ul. Niedziałkowskiego z ul. Koziorożca. Powstały także obustronne chodniki na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Junony. Na pozostałym fragmencie ulicy powstał chodnik jednostronny po wschodniej stronie ulicy, a po zachodniej stronie ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Na ul. Koziorożca ułożono również instalację wodociągową, kanalizację deszczową, gazową i teletechniczną. Ponadto wzdłuż ul. Koziorożca pojawiły się elementy tzw. „małej architektury” i oświetlenie.

Roboty prowadzono również na ul. Zeusa. Prace odbywały się na odcinku od ul. Junony do ul. Nowy Świat. Mieszkańcy ul. Zeusa zyskali nie tylko nową nawierzchnię jezdni i chodniki, ale również kanalizację deszczową i oświetlenie. Zarówno na ul. Zeusa jak i ul. Koziorożca wykonano sieć gazową. W zakresie zadania ujęto także ul. Keplera (Nowej Spadochroniarzy), która zyskała nową sieć wodociągową.

Zadanie jest elementem projektu „System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – miasto Gdańsk” o całkowitej wartości ponad 131 mln zł. Projekt dofinansowany w wysokości ponad 80 mln z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Wykonawca robót: STRABAG  sp. z o.o.

Czas realizacji: czerwiec 2019 - grudzień 2020 

Koszt realizacji robót: ok. 28 mln zł

Poglądowa mapa lokalizacji dla ul. Koziorożca

Koziorozca

 

Poglądowa mapa lokalizacji dla ul. Zeusa

Zeusa1

Widok po zakończeniu realizacji zadania:

Nowe ronda na ul. Koziorozca przy pasazu handlowym

 

Aktualizacja, 23.10.2020 r.

Większość zakresu zadania została wykonana. Obecnie na ukończeniu są roboty na fragmencie ul. Koziorożca.

zeu

Aktualizacja, 23.09.2020 r.

W środę, 23 września od godzin porannych obowiązuje zmieniona organizacja ruchu na fragmencie ul. Koziorożca.     W celu włączenia się w istniejący wcześniej wykonany etap przebudowy ulicy, zamknięty został odcinek między wjazdem na osiedle (przy ul. Koziorożca 67) a zbiornikiem retencyjnym. Dojazd do posesji odbywać się będzie od ul. Junony. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie co najmniej dwa tygodnie. Ruch pieszych odbywa się bez zmian.

Koziorozca 23 09 mapa

Aktualizacja, 18.09.2020 r.

W poniedziałek, 21 września w godzinach porannych rozpocznie się układanie ostatniej, ścieralnej warstwy nawierzchni na ul. Koziorożca, które potrwa dwa dni. W poniedziałek 21.09 w godzinach 8-16 zamknięty zostanie prawy pas ul. Koziorożca, od ronda z ul. Junony do pasażu handlowego. Zamknięty zostanie także „ślepy” odcinek ul. Koziorożca, do ul. Afrodyty. Wjazd na osiedle naprzeciwko pasażu odbywać się będzie ul. Borchardta, ul. Daru Pomorza i ul. Afrodyty.

We wtorek, 22 września zamknięty zostanie prawy pas, jadąc w kierunku ronda z ul. Junony. W trakcie układania nawierzchni nie będzie możliwości dojazdu do posesji, o czym zostali już poinformowani właściciele nieruchomości. Wraz z postępem prac, w ciągu dnia będą otwierane poszczególne fragmenty ulicy, na których zostały ułożone masy. Sugerowany objazd prowadzić będzie ulicami Niedziałkowskiego – Jednorożca-Wodnika. Prace we wtorek, 22 września powinny zakończyć się do godziny 16.

Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu uzależnione jest od pogody. W przypadku opadów deszczu termin może ulec przesunięciu.

koziorozca mapa

Aktualizacja, 28.08.2020 r.

W poniedziałek, 31 sierpnia w godzinach porannych planowane jest zamknięcie ponad 100-metrowego fragmentu ul. Koziorożca, od ul. Jutrzenki do wjazdu na osiedle od strony ul. Nowy Świat. Taka organizacja ruchu utrzyma się przez około dwa miesiące. Sugerowany objazd biec będzie ul. Antygony, Zeusa i Nowy Świat. Dojazd do prywatnych posesji będzie zapewniony.

koziorozca 8 nowa

Aktualizacja, 13.08.2020 r.

W środę, 12 sierpnia, prezydent Aleksandra Dulkiewicz wraz z radnymi miasta i dzielnicy podczas specjalnego spaceru sprawdziła, jak prezentuje się świeżo zakończony kolejny etap projektu rozbudowy dróg - wyremontowana ulica Zeusa. Wraz z dyrektor Ewą Zielińską z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska oraz dyrektorem Wydziału Programów Rozwojowych w DRMG Marcinem Dawidowskim, oceniali, jak przebiegła realizacja projektów. Prezydent chciała także poznać plany radnych dzielnicy na przyszłość dla Osowy.

- Dziękuję za waszą aktywność obywatelską, za aktywność w głosowaniu oraz aktywność w Budżecie Obywatelskim. Działacie niezwykle prężnie, co widać spacerując po dzielnicy - podkreślała Aleksandra Dulkiewicz.

Osowa 01

Aktualizacja, 21.07.2020 r.

Prace na ul. Zeusa się zakończyły. Obecnie trwają procedury odbiorowe. Na większości zakresu na ul. Koziorożca prace zostały wykonane. Roboty koncentrują się na odcinku od ul. Junony do ul. Nowy Świat, gdzie wykonywana jest kanalizacja deszczowa i budowany jest nowy układ drogowy.

koz6


Aktualizacja, 19.06.2020 r.

Zmiany dotyczące zamknięcia odcinków ul. Zeusa i ul. Koziorożca, o których uprzednio informowaliśmy, z powodu warunków atmosferycznych zostały przełożone na 22 czerwca (dla ul. Zeusa) i 23 czerwca (ul. Koziorożca). Również te terminy są uzależnione od warunków pogodowych.

Na ul. Koziorożca kontynuowane są roboty drogowe oraz brukarskie, układane są kolejne warstwy drogi oraz budowane są chodniki i podjazdy. Trwają prace kanalizacyjne, między innymi układany jest drenaż deszczowy wzdłuż drogi.

DSC00772 1Aktualizacja, 17.06.2020 r.

W czwartek, 18 czerwca od godzin porannych zamknięta zostanie ul. Zeusa. W tym czasie układana będzie warstwa ścieralna nawierzchni. Uprzejmie prosimy o pozostawienie samochodów poza ul. Zeusa, jak również o nie wjeżdżanie na ulicę w trakcie prac Utrudnienia mogą potrwać do końca dnia. Sukcesywnie w miarę postępu prac fragmenty ul. Zeusa będą udostępniane kierowcom.

Sugerowany objazd biec będzie ul. Junony, Barniewicką i Nowy Świat. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu jest uzależnione od warunków pogodowych. W przypadku opadów deszczu termin może ulec przesunięciu.

W dniach 22 i 23 czerwca zamknięte zostaną ronda na ul. Nowej Koziorożca. Dojazd do pawilonów handlowych odbywał się będzie od ul. Starej Koziorożca. Objazd zostanie poprowadzony ulicami Sołdka, Kielnieńską, Wodnika i Jednorożca.

Koziorozca ronda

Zeusa mapka

Aktualizacja 7.05.2020 r.

Na ul. Zeusa zakończono prace brukarskie związane w budową chodników oraz wylano warstwę ścieralną na jezdni, trwają prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych. Na ul. Koziorożca zakończono roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowanie ul. Junony i ul. Koziorożca. W dalszym ciągu kontynuowane są prace brukarskie na chodnikach, zatokach postojowych oraz wjazdach do posesji mieszkańców.

Koziorozca 05 20 8

Aktualizacja 14.04.2020 r.

W poniedziałek, 20.04. w godzinach porannych ul. Jednorożca zostanie zamknięta na odcinku od ul. Koziorożca do okolic skrzyżowania z ul. Diany. Dojazd do pawilonów handlowych będzie odbywał się jak dotychczas, ul. Koziorożca i ul. Niedziałkowskiego. Dojście i dojazd do posesji będzie zachowane. Utrudnienia potrwają co najmniej miesiąc.

jednorozca 04

 

Aktualizacja, 10.04.2020 r.

Na ul. Zeusa na ukończeniu są prace brukarskie związane w budową chodników i prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych. Na ul. Koziorożca prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowanie ul. Junony i ul. Koziorożca. Ponadto kontynuowane są prace brukarskie na chodnikach i zatokach postojowych. Wykonawca przystąpił do zagospodarowania zieleni.

Koziorozca 04 20 3

 

Aktualizacja, 18.03.2020 r.

W poniedziałek, 30 marca planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Junony. Od godz. 6 rano ruch pojazdów na skrzyżowaniu ul. Junony z ul. Koziorożca będzie odbywał się objazdem poprowadzonym wzdłuż ul. Junony obok istniejącego ronda.

Zmiany nie wpłyną na kursowanie autobusów. Ruch pieszy będzie zachowany. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca maja 2020 r.

Junony 18 03 20c szablon OpenStreetMap

Aktualizacja, 13.03.2020 r.

Na obu ulicach  trwają prace związane z budową warstw podbudowy jezdni. Kontynuowane są roboty przy budowie chodników.

Zeusa 03 20 17

 Aktualizacja, 17.02.2020 r.

W poniedziałek (24 lutego) w godzinach porannych planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Koziorożca. Zamknięty zostanie odcinek, od ronda Niedziałkowskiego/Sołdka do wjazdu do pasażu handlowego. Ruch autobusów zostanie wyłączony na tym odcinku.

Informacja o zmianie trasy autobusu zostanie podana w osobnym komunikacie przez ZTM. Zmiany będą obowiązywały co najmniej do końca marca. Dojście dla pieszych do pawilonów handlowych będzie możliwe po nowym chodniku od strony ul. Nowej Koziorożca. Wjazdy i dojścia do posesji zostaną utrzymane.

Koziorozca 10 02 20

Aktualizacja, 17.02.2020 r.

Na ul. Koziorożca trwa budowa układu drogowego. Na fragmencie ulicy ułożono warstwy wiążące nawierzchni. Jednocześnie metodą miktorunelingu prowadzone są roboty przy budowie kanalizacji deszczowej. Na ul. Zeusa także trwają roboty drogowe i układanie krawężników. Na tej ulicy zakończono już prace przy budowie kanalizacji deszczowej.

Koziorozca 02 20 6

Aktualizacja, 21.01.2020 r.

Na ul. Zeusa trwa wykonywanie kanalizacji deszczowej i budowa oświetlenia. Prowadzone są także prace drogowe. Zakończono już roboty związane z instalacją gazową. Na ul. Koziorożca trwają prace przy budowie układu drogowego. Wykonywane są fundamenty pod słupy oświetleniowe. Prowadzony jest także mikrotuneling kanalizacji deszczowej.

Koziorozca 01 20 24

 

Aktualizacja 14.01.2020 r.

W środę, 15 stycznia planowane jest wprowadzenie zmian w tymczasowej organizacji ruchu na ul. Zeusa. Od godziny 8 rano zamknięty zostanie odcinek ul. Zeusa, od ul. Junony do wysokości wjazdu na osiedle RAI (między ul. Temidy i Antygony). Objazd poprowadzony będzie ul. Konstelacji, ul. Barniewicką i ul.  Junony.  Taka organizacja ruchu utrzyma się do kwietnia. Mieszkańcy będą mieli zapewniony dojazd i dojście piesze do swoich posesji.

Utrudnienia na ul. Zeusa spowodowane są trwającymi pracami związanymi z budową układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową w Gdańsku – Osowej” – Etap III. Mieszkańcy ul. Zeusa zyskają nie tylko nową nawierzchnię jezdni i chodniki, ale również kanalizację deszczową i oświetlenie. Inwestycja obejmuje także ul. Koziorożca. Koniec realizacji robót  przewidziano na grudzień 2020 r.

Za utrudnienia przepraszamy i apelujemy o ostrożną jazdę! 

Zeusa styczen 2020

Aktualizacja 04.12.2019 r.

Kontynuowane są prace związane z budową instalacji wodociągowych i gazowych oraz kanalizacją deszczową. Jednocześnie prowadzone są roboty związane z budową układu drogowego i chodników.

 

Koziorozca 03 19 7


Aktualizacja 12.11.2019 r. 

W dalszym ciągu trwają prace przy budowie dróg. Rozpoczęto budowę podbudowy ul. Koziorożca. Ulica Zeusa w dużej mierze została pokryta podbudową oraz ułożono wzdłuż niej krawężniki. Kontynuowane są prace przy budowie kanalizacji deszczowej oraz instalacji wodociągowej.

Koziorozca 09 11 18

Aktualizacja 7.11.2019 r.

W najbliższą sobotę, 9 listopada od godziny 7:00  do godziny 20:00,  planowane jest zamknięcie fragmentu ul. Koziorożca na odcinku pomiędzy rondem na skrzyżowaniu ul. Niedziałkowskiego – ul. Biwakowa/Sołdka, a wjazdem do pasażu handlowego zlokalizowanego w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Koziorożca i ul. Jednorożca. Ruch pieszy odbywać się będzie bez zmian, a dojazd do pasażu zostanie zachowany. O kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem, prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych robót.  

Wprowadzona zmiana związana jest z kolejnym etapem prac przy budowie układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową w Gdańsku – Osowej. Zadanie jest elementem projektu „System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – miasto Gdańsk”.  Wykonawcą robót firma STRABAG Sp. z o.o., który na realizację zadania ma czas do końca 2020 roku. Koszt inwestycji opiewa na kwotę ok. 28  mln zł, z czego 85% pochodzi z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

 

Koziorozca

 

Aktualizacja 17.10.2019 r.
Kontynuowane są prace przy budowie instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz instalacji gazowej. Wykonano dwa ronda, układana jest na nich podbudowa. Ułożono część chodników oraz zbudowano wyspy dzielące pasy jedni.

koziorozca 16.10 8Aktualizacja 20.09.2019 r.

Trwa budowa jezdni oraz dwóch rond. Wykonywane są prace ziemne polegające na kopaniu rowów pod nową instalację wodociągową, kanalizację deszczową oraz instalację gazową.

Koziorozca 09 19 10

 

Aktualizacja 02.09.2019 r. 

Na ul. ul. Koziorożca trwają prace związane z poszerzeniem układu drogowego oraz objazdów. Przygotowywana jest komora startowa mikrotunelingu. Natomiast przy ul. Zeusa wykonywana jest przebudowa kolizji teletechnicznych.

Koziorozca 08 19 4

Zeusa 08 19 1

Aktualizacja 07.08.2019 r.

Od poniedziałku, 12 sierpnia planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Zeusa. Ulica Zeusa zostanie zamknięta dla ruchu na odcinku ok. 300 m, od posesji nr 97 do wjazdu na osiedle RAI (wjazd na osiedle zostanie utrzymany).

W związku z wyłączaniem z ruchu odcinka ul. Zeusa ulice Seleny, Temidy i Konstelacji będą ulicami ślepymi, z możliwością dojazdu jedynie od strony ul. Barniewickiej. Roboty będą postępować od strony ul. Nowy Świat w kierunku istniejącego ronda. Dojazdy mieszkańców do posesji zostaną utrzymane. Taka organizacja potrwa ok. 3 miesięcy.

Jednocześnie informujemy, że w poniedziałek, 5 sierpnia rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji deszczowej na terenie zielonym w rejonie ulic Koziorożca i Jednorożca. Roboty wykonywane są poza jezdnią i nie będą powodowały utrudnień w ruchu. 

O kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych robót.

 

zeusa1b

 

 

Aktualizacja 14.06.2019 r.

14 czerwca 2019 roku podpisano umowę na realizację zadania "Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową w Gdańsku – Osowej” – Etap III".  Wykonawcą zadania jest firma STRABAG Sp. z o.o. Budowa nowych układów drogowych powinna zakończyć się w grudniu 2020 roku. Zadanie jest elementem projektu „System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – miasto Gdańsk”. Koszt inwestycji opiewa na kwotę ok. 28  mln zł, z czego 85% pochodzi z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020

 

Podpisanie umowy Osowa 16

Podpisanie umowy Osowa 20