Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa ul. Nowej Wałowej w Gdańsku

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

W październiku 2012 roku rozpoczęła się budowa 1,2-kilometrowej ulicy Nowej Wałowej wraz z częścią ul. Nowomiejskiej.

 

Inwestycja realizowana jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Inwestorem drogi jest duński fundusz inwestycyjny Baltic Property Trust Optima (BPTO Infra Sp. z o.o.) – właściciel terenów po byłej Stoczni. Jesienią ubiegłego roku fundusz podpisał umowę na realizację przedsięwzięcia z firmą Budimex SA. Techniczny nadzór inwestorski nad inwestycją z ramienia Miasta, na mocy podpisanej z firmą Ramboll Polska Sp. z o.o. (Inżynier Kontraktu) umowy, prowadzi Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Prace związane z budową drogi realizowane są w dwóch etapach. W ramach pierwszego - wykonywany jest 60-metrowy wiadukt nad linią kolejową (o przekroju jednej jezdni po dwa pasy) i ok. 200-metrowa estakada nad ul. Jana z Kolna (budowana w tym samym standardzie). Docelowo obiekty mają umożliwić przejazd z Bramy Oliwskiej w kierunku Młodego Miasta. Inwestycja obejmuje również częściową regulację torowiska tramwajowego. Zgodnie z realizowanym projektem I etap budowy drogi kończyć się będzie na wysokości ul. Nowomiejskiej. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na koniec marca 2014 r.Aktualizacja 15-05-2014 

Zakończył się pierwszy etap budowy ulicy Nowej Wałowej. Na początku tygodnia droga uzyskała pozwolenie na użytkowanie. 14 maja inwestor BPTO przekazał drogę Miastu, co umożliwiło jej otwarcie dla ruchu. W ramach inwestycji wykonano odcinek Nowej Wałowej o długości 1,2 km, 200 - metrową estakadę i 67 – metrowy wiadukt. Pracom drogowym towarzyszyła częściowa regulacja torowiska tramwajowego przy ul. Jana z Kolna oraz liczne prace branżowe. Przebudowane zostały także sąsiadujące z drogą ulice. Zgodnie z wcześniejszym harmonogramem, Wykonawca robót budowlanych – firma Budimex S.A. zakończy prace na ulicy Jana z Kolna i uporządkuje tereny wokół inwestycji do końca czerwca.

Aktualizacja 16-04-2014 

Przystąpiono do montażu kolektora sanitarnego usytuowanego pod wiaduktem. Ze względu na konieczność wyłączenia napięcia sieci trakcyjnej PKP, prace związane z montażem kolektora wykonywane są w godzinach nocnych od godziny 0:30 do 4 rano.


Aktualizacja 14-04-2014 

Trwa kontynuacja robót antykorozyjnych konstrukcji stalowej wiaduktu oraz betonowych podporników estakady i wiaduktu. Zarówno na wiadukcie jak i estakadzie wykonywany jest również montaż barier zabezpieczających i balustrady. Od strony Placu Zebrań ułożone zostały warstwy bitumiczne jezdni w kierunku wiaduktu, na którym wykonywane są obecnie roboty związane z ułożeniem warstw izolacji. Jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające Wykonawca robót, do końca tygodnia, planuje ułożyć warstwy bitumiczne na obiekcie. Przystąpiono także do montażu kolektora usytuowanego pod wiaduktem. Roboty torowe zostały już ukończone


Aktualizacja 12-03-2014 

Przy budowie wiaduktu trwają prace związane z podbudową korpusu drogowego oraz prace izolacyjne. Równocześnie wykonywany jest montaż łożysk i krawężników oraz roboty antykorozyjne w zakresie styku łuków wiaduktu z poprzecznicami. Prowadzone są także prace zbrojarskie i ciesielskie. Obiekt przygotowywany jest do założenia kabli oświetleniowych - Iluminacji. Na estakadzie zabetonowane zostały tzw. kapy chodnikowe, trwają prace przy wykonywaniu oczepów murów oporowych desek gzymsowych oraz ochrony powierzchniowej elementów betonowych. W zakresie robót torowych Wykonawca zakończył roboty ziemne, wykonał także podbudowy torowiska oraz odwodnienie. Obecnie trwają prace przy układaniu podkładów i szyn. Zgodnie z umową zakres robót obejmuje wykonanie wymiany torowiska (na fragmencie ok. 300m) wraz z regulacją torów łącznie na odcinku ok. 450 m. Na ulicy Robotniczej prowadzone są roboty brukarskie. Na terenie budowy w dalszym ciągu wykonywana jest kanalizacja deszczowa i sanitarna. Kumulacja robót drogowych jest obecnie przy Bramie Oliwskiej. Zakończono prace związane z budową drogi głównej.Aktualizacja 30-01-2014 

Płyta pomostu wiaduktu została zazbrojona oraz zabezpieczona przed opadami śniegu. Obecnie trwa montaż desek gzymsowych murów oporowych. Wykonana została również papa na płycie przejściowej. Ze względu na warunki atmosferyczne prace zewnętrzne zostały wstrzymane. Nad częścią estakady zamontowany został jednak specjalny tunel umożliwiający prowadzenie robót izolacyjnych. Osłonięta tunelem płyta pomostu estakady jest ogrzewana i przygotowywana do położenia izolacji. Równocześnie trwa wykonywanie kap chodnikowych estakady oraz przygotowanie najazdu od strony węzła Brama Oliwska.