Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa dwóch dróg rowerowych wzdłuż ul. Klinicznej i Jana Pawła II

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

W ramach projektu pn.: „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”, którego głównym założeniem jest rozbudowa i integracja efektywnego, przyjaznego środowisku systemu transportu rowerowego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania obejmującego budowę dwóch nowych dróg rowerowych tj.: Budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Klinicznej i ul. Marynarki Polskiej od ul. Hallera do ul. Reja w Gdańsku oraz Drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II –odcinek od al. Rzeczypospolitej do ul. Hynka w Gdańsku.


Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej.

Zad. 1. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Klinicznej i ul. Marynarki Polskiej, od ul. Hallera do ul. Reja w Gdańsku, obejmowała wykonanie ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo - rowerowych o łącznej długości ponad 1640 m i szerokości 2 – 2,5,m. W ramach realizacji zadania wykonany został także remont kładki nad ul. Kliniczną. Zgodnie z projektem nowo powstała trasa przebiega od ul. Hallera do ul. Reja, pod estakadami Węzła Kliniczna. 

Zakres robót obejmował:

- roboty drogowe: rozbiórkowe, ziemne, nawierzchniowe, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz tymczasowa i docelowa organizacja ruchu,
- remont obiektów inżynierskich: roboty rozbiórkowe związane z rozbiórką ścian oporowych, wykonanie nowych ścian oporowych (ok. 241 m), wykonanie remontu kładki nad ul. Kliniczną (wraz ze schodami) stanowiącej połączenie ciągów pieszo rowerowych,
- kanalizację deszczową: wykonanie nowych wypustów deszczowych oraz przykanalików i podłączeń, regulacja wysokościowa, przebudowa węzła wodociągowego, likwidacja istniejącego uzbrojenia, 
- roboty elektryczne: montaż kabli i słupów oświetleniowych w oprawach 
- kanalizacja teletechniczna: 
- gospodarkę drzewostanem i urządzenie zieleni: trawniki, wycinka drzew, przycięcie koron drzew rosnących na trasie ścieżki rowerowej, pielęgnacja zieleni.


Zad. 2. Droga rowerowa wzdłuż al. Jana Pawła II – budowa odcinka od al. Rzeczypospolitej do ul. Hynka w Gdańsku.

Zgodnie z projektem wykonawczym, nowo powstała dwukierunkowa droga rowerowa wraz z chodnikiem (o dł. 600m i szer. 2-2,5m) umiejscowiona jest po zachodniej stronie ul. Jana Pawła II, na odcinku od skrzyżowania ulicy Hynka do skrzyżowania z Al. Rzeczypospolitej. Docelowo ścieżka rowerowa przebiegać będzie wzdłuż nowej Al. Jana Pawła II, oddzielona stałym, metrowym pasem wygradzającym.

Zakres robót obejmował:

- roboty drogowe- rozbiórkowe, ziemne, nawierzchniowe, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz tymczasowa i docelowa organizację ruchu,
- przestawienie wiaty przystankowej oraz portierni wraz z towarzyszącymi z towarzyszącym uzbrojeniem, 
- ogrodzenie, 
- gospodarka drzewostanem i urządzenie zieleni- trawniki, wycinka drzew, przycięcie koron drzew rosnących na trasie ścieżki rowerowej, przesadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni.


Wykonawca: SKANSKA S.A. z Warszawy 
Czas realizacji: 
10.04.2013 r. podpisanie umowy;
30.10.2013 r. zakończenie realizacji zad. 1;
30.11.2013 r. zakończenie realizacji zad. 2. 

Koszt umowy:
Łącznie dla zadania 1 i 2: 3 494 757,50 zł brutto 
zad.1. - 2 719 439,39 zł 
zad. 2. – 775 318,11 zł 
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013: 2,45 mln zł