Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki – zadanie 3, etap I i II

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Zakończyliśmy realizację kolejnego etapu zabezpieczenia osuwisk na terenie Biskupiej Górki. W tym etapie zabezpieczone zostały skarpy w pobliżu ul. Na Stoku, ul. Pohulanka i ul. Biskupiej.

Znajdujący się na Biskupiej Górce obszar zagrożony ruchami masowymi wymagał podjęcia niezwłocznych działań zwiększających stateczność uskoku naziomu. W tym celu przyjęto rozwiązanie projektowe polegające na uporządkowaniu istniejącego terenu, budowie konstrukcji oporowych, regulacji stosunków wodnych, wykonaniu zabudowy biologicznej oraz założeniu sieci monitoringu do obserwacji przemieszczeń i ich prędkości. Tylko kompleksowe rozwiązanie wpłynie na zwiększenie stateczności skarp, nie zagrażając bezpieczeństwu konstrukcji zabudowy skupiającej się u podnóża oraz życiu i zdrowiu ludzi tam zamieszkujących.

Projekt prac przeciwo suwiskowych został wykonany na podstawie danych zebranych w Systemie Osłony Przeciw osuwiskowej przygotowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny. Na Biskupiej Górce wskazano sześć etapów. W latach 2017-2018 zrealizowano dwa  etapy związane z zabezpieczeniem osuwisk. Wykonano wówczas gwoździowanie skarpy, polegające na pogrążaniu w niej stalowych żerdzi osadzonych w betonie, tak aby ustabilizować grunt osuwisk. Wybudowano także mury oporowe na szczycie wzniesienia w formie palisady z mikropali.

Realizacja kolejnego zadania obejmowała etap I i II. Pierwszy dotyczył skarpy w okolicy ul. Pohulanka i Na Stoku, natomiast drugi został przeprowadzony w pobliżu ul. Biskupiej.

W ramach inwestycji wykonana została przypora gruntowa wraz ze studniami oraz drenaż z odpływem prowadzącym do nowopowstałych studni. Cześć skarp została wzmocniona i zabezpieczona specjalnymi gwoździami. Osuwiska zyskały także nową zieleń oraz system monitoringu geodezyjnego, który wskazywać będzie stan skarp. Przed przystąpieniem do prac związanych z zabezpieczeniem osuwisk, wykonana została rozbiórka pustostanu przy ul. Na Stoku i sąsiadującej niskiej zabudowy - obiektu gospodarczego oraz garaży.

Wykonawca: Eurovia Polska Sp. z o.o.
Termin realizacji: maj 2019 - listopad 2019
Koszt inwestycji: ok. 4,9 mln zł.

Realizowane obecnie zadanie obejmuje etap I i etap II

Osuwiska

Widok po zakończeniu realizacji zadania

Osuwiska 12 19 8

Aktualizacja 20.11.2019 r.

Wykonana została przypora gruntowa wraz ze studniami oraz drenażem z odpływem prowadzącym do nowopowstałych studni. Kontynuowane są roboty przy budowie muru oporowego zabezpieczającego skarpy przed osuwaniem.

OsuwiskaBG 11 19 4

Aktualizacja 26.09.2019 r.

Usypane skarpy zostały obsiane trawą. Aktualnie powstaje przypora gruntowa wraz ze studniami oraz drenaż z odpływem prowadzącym do budowanej studni. Część skarp została wzmocniona osadzonymi w gruncie gwoździami stabilizującymi osuwiska.

OsuwiskaEtap2i3 09 19 9

Aktualizacja 27.08.2019 r.

Wykonawca usypane skarpy pokrył folią oraz matami zabezpieczającymi grunt przed zarastaniem oraz osuwaniem ziemi. Powstaje przypora gruntowa ze studniami oraz drenaż z odpływem prowadzącym do nowopowstałych studni.

Osuwiska 08 19 1

Aktualizacja 29.07.2019 r.

Trwają roboty na osuwiskach, plantowanie ziemi ciężkim sprzętem na skarpach oraz zabezpieczanie przed obsypywaniem się ziemi na jezdnie.

OsuwiskaEtap1 07 19 10

Aktualizacja 12.07.2019 r.

Wykonawca zakończył roboty polegające na wyburzeniu budynków oraz wywiezieniu gruzów. Trwają prace przy wyrównywaniu terenu i usypaniu skarpy.

OsuwiskaBG 07 19 1

Aktualizacja 03.07.2019 r.

Trwają prace związane z wywózką gruzu oraz usuwaniem fundamentów. Równolegle wykonywane są prace porządkowe związane z uporządkowaniem zieleni.

StabilizBG 07 19 3

Aktualizacja 28.06.2019 r.

Kontynuacja rozbiórki pustostanów przy ul. Na Stoku w Gdańsku

HDR 0001 2 3 59

Aktualizacja 25.06.2019 r.

Realizowane są prace przy rozbiórce pustostanów.

NaStoku 06 19 6

Aktualizacja 21.06.2019 r.

W poniedziałek (24.06) zostanie zamknięty fragment ul. Na Stoku, w pobliżu nieruchomości przy ul. Na Stoku 3 ABCD. Zamknięcie ulicy związane jest z koniecznością rozbiórki pustostanu, na który pozyskano zgodę Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Utrudnienia potrwają przez około trzy tygodnie. Objazd wyznaczono ul. Pohulanka i ul. Biskupią.

W pobliżu ul. Na Stoku, ul. Pohulanka i ul. Biskupiej zostaną zabezpieczone skarpy. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczy skarpy w okolicy ul. Pohulanka i Na Stoku. Druga część prac zostanie przeprowadzona w pobliżu ul. Biskupiej. W ramach inwestycji zostanie wykonana podpora gruntowa wraz ze studniami. Skarpy zostaną zabezpieczone specjalnymi gwoździami. Wykonany zostanie drenaż z odpływem prowadzącym do nowopowstałych studni. Cześć skarp zostanie wzmocniona i obudowana. Ponadto Wykonawca założy monitoring geodezyjny, który wskazywać będzie stan skarp. Osuwiska zyskają  także nową zieleń.  Wykonawca będzie miał czas na realizację zadania do listopada 2019 roku. Koszt inwestycji to niecałe 4,87 mln złotych.

Przepraszamy za utrudnienia i apelujemy o ostrożną jazdę!

na Stoku 1

Aktualizacja 17.06.2019 r.

NaStoku 06 19 3

17 czerwca rozpoczęła się rozbiórka pustostanu przy ul. Na Stoku 3. Pozwolenie na rozbiórkę wydał Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku. W związku z rozbiórką kierowcy mogą napotkać na utrudnienia. Do niedzieli (23.06) na wysokości budynku przy ul. Na Stoku 3 obowiązywał będzie ruch wahadłowy.

Aktualizacja 14.06.2019 r.

W związku z planowanym na 17.06.2019 r. rozpoczęciem prac w ul. Na Stoku wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Na wysokości ul. Na Stoku 3abcd nastąpi zwężenie jednego pasa ruchu i wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Prace związane są z rozpoczęciem kolejnego etapu prac związanych z zabezpieczeniem i stabilizacją osuwisk w rejonie Biskupiej Górki. O kolejnych zmianach w organizacji ruchu poinformujemy
w późniejszym terminie.

na Stoku

Aktualizacja 14.05.2019 r.

Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma EUROVIA POLSKA S.A., która złożyła ofertę na 4,87 mln złotych. Umowa podpisana została 14 maja, a Wykonawca na realizację zadania ma czas do 15 listopada 2019 roku.