Przebudowa ulicy realizowana była w rejonie ul. Pruszczańskiej i Niepołomickiej. Służy głównie umożliwieniu wjazdu na osiedle mieszkaniowe wielorodzinne firmy EKOLAN, która była inicjatorem drogi.

 

Zakres zadania obejmował budowę nawierzchni poszerzenia oraz zjazdu z ul. Starogardzkiej, a także budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej.
W postępowaniu przetargowym do realizacji zadania zastała wyłoniona 
firma WPRD-GRAVEL sp. z o.o.

Realizacja inwestycji została rozpoczęta w październiku 2010 roku, a jej zakończenie nastąpiło 31.05.2011 r.