Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Przebudowa ulicy Łostowickiej w Gdańsku. Etap II – odcinek od trasy Armii Krajowej do ul. Wojskiego z budową parkingu przy cmentarzu

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Inwestycja realizowana przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdańska działającej w imieniu Gminy Miasta Gdańsk ma na celu poprawę warunków ruchu, zwiększenie przepustowości skrzyżowań i ulicy poprzez budowę drugiej jezdni oraz rozbudowę skrzyżowań z ulicami:


• Wojskiego,
• Armii Krajowej.
Dodatkową korzyścią z inwestycji jest parking przy cmentarzu komunalnym.
Ponadto przeprowadzona modernizacja zapewnia poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz segregacje ruchu kołowego, rowerowego i pieszego poprzez budowę chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacje skrzyżowań oraz przebudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Łostowickiej z Armii Krajowej oraz budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Łostowickiej z ul. Wojskiego oraz wjazdem na parking.Zrealizowany projekt obejmował roboty drogowe i ziemne związane z przebudową ulicy Łostowickiej i modernizacją skrzyżowań w jej ciągu na długości zapewniającej
odpowiednie rozwiązanie w planie i wysokościowe. 
W projekcie przyjęto:
• przebudowę jezdni prawej ul. Łostowickiej na długości 399.11m,
• budowę jezdni lewej ul. Łostowickiej (budowa nowej jezdni) na długości 477.16m,
• przebudowę ul. Wojskiego na długości 49.98m,
• budowę wjazdu do bramy głównej cmentarza na długości 41.07m,
• budowę wjazdu na parking przy cmentarzu na długości 40.82m,
• budowę ulicy obsługującej przy cmentarzu na długości 190.92m,
• budowę parkingu przy cmentarzu oraz postoju TAXI w obrębie schodów prowadzących na teren cmentarza,
• przebudowę skrzyżowania ulic Łostowickiej i Armii Krajowej,
• budowę obustronnych chodników do ul. Wojskiego,
• budowę ścieżki rowerowej (po stronie północnej) do ul. Wojskiego która jest kontynuacja ścieżki rowerowej wykonanej na skrzyżowaniu trasy Armii Krajowej i ul. Łostowickiej,
• budowę zatok autobusowych.

Dodatkowo prócz rozwiązań drogowych uporządkowano następujące zagadnienia:
• przebudowano sygnalizacje świetlną dla ruchu ulicznego na skrzyżowaniu ulic Łostowicka – Armii Krajowej
• zmodernizowano sieć energetyczną,
• zmodernizowano sieć teletechniczną,
• przebudowano sieć wodociągową oraz kanalizacje deszczową
• zbudowano elementy małej architektury,
• zagospodarowano istniejącą zieleń oraz dokonano nowych nasadzeń.

Inwestycja swoim zakresem obejmowała również budowę ekranów akustycznych.

Ekrany akustyczne wykonane są z elementów przeźroczystych typu Plexiglas Soundstop. Ich wysokości waha się pomiędzy 0.63 ,a 2.94 metra w zależności od spadków rampy zjazdowej.