Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Przebudowa ul. Przędzalniczej

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Z końcem października zakończyły się prace na ul. Przędzalniczej. Ulica zyskała nową nawierzchnię i chodniki, a tym samym odzyskała dawny charakter i klimat.

Przebudowa ul. Przędzalniczej - niewielkiej, bo liczącej zaledwie ok. 70 m uliczki między ulicami św. Ducha i Szeroką rozpoczęła się w październiku 2019 roku. Prace zostały wstrzymane w styczniu na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, który zanegował projekt inwestycji. Po trwających niemal pół roku uzgodnieniach, strony doszły do porozumienia.

Dokumentacja, na podstawie której realizowane były prace, zakładała, że chodniki i jezdnia tej ulicy znajdować się będą na tej samej wysokości, tak jak np. na ul. Św. Ducha. Konserwator Zabytków natomiast wnioskował o zachowanie historycznego przekroju ulicy tj. z wyraźnym podziałem wysokości pomiędzy jezdnią, a chodnikiem. Po wprowadzeniu wnioskowanych przez konserwatora zmian prace zostały wznowione.

Przebudowa ulicy Przędzalniczej obejmowała wykonanie nowej konstrukcji jezdni z wykorzystaniem istniejącej kostki kamiennej, wymianę krawężników i oporników na kamienne, remont chodników, wykonanie naświetli i regulację lamp. W ramach prac wyremontowano i uzupełniono również odwodnienie ulicy. 

Zakres zadania obejmował:

  • Wykonanie nowej konstrukcji jezdni z wykorzystaniem istniejącej kostki kamiennej,
  • Wymianę krawężników i oporników na kamienne,
  • Wykonanie remontu istniejących chodników,
  • Wykonanie naświetli,
  • Remont i uzupełnienie odwodnienia ulicy;
  • Regulację lamp oświetlenia.

Wykonawca robót: SAFERAOAD KABEX sp. z o.o.

Czas realizacji: październik 2019 - październik 2020 

Koszt realizacji robót: ok. 780 tys. zł

 

Widok przed realizacją zadania:
Przedzalnicza

 

Widok po zakończeniu realizacji zadania

Przedzalnicza 11 20 2

 

Aktualizacja, 27.10.2020 r.

Na ul. Przędzalniczej trwają prace końcowe. W najbliższych dniach będzie wykonywane ostatnie spoinowanie nawierzchni i zagospodarowanie terenów przyległych. Słupki zostały już zamontowane. Do końca tygodnia na ulicy pojawią się także znaki drogowe. Po wykonaniu wszystkich prac rozpoczną się czynności odbiorowe.

prz 1

Aktualizacja, 17.09.2020 r.

Wykonano juz odwodnienie ulicy Przędzalniczej. Obecnie układana jest kostka kamienna na całej szerokości drogi.

prz1

Aktualizacja, 31.08.2020 r.

Po przerwie związanej z JArmarkiem św. Dominika wykonawca wrócił na plac budowy. Obecnie prowadzone są prace związane z budową odwodnienia ulicy.

prze

Aktualizacja, 14.07.2020 r.

Na ul. Przędzalniczej wykonano podbudowy jezdni. Wybudowano także chodnik po jednej ze stron. Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu roboty na ul. Przędzalniczej nie będą prowadzone w czasie trwania Jarmarku Św. Dominika.

prze4

Aktualizacja, 30.06.2020 r.

Po sześciu miesiącach przerwy drogowcy wrócili na ul. Przędzalniczą. Przebudowa ulicy została wstrzymana w styczniu, na wniosek Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków. Prace powinny zakończyć się pod koniec października 2020 roku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, która nadzoruje realizację inwestycji, wypracowała z Wojewódzkim Pomorskim Konserwatorem Zabytków wspólne stanowisko dotyczące ostatecznego układu ulicy Przędzalniczej. Dotychczasowa dokumentacja na podstawie, której realizowane były prace zakładała, że chodniki i jezdnia tej ulicy znajdować się będą na tej samej wysokości, tak jak np. na ul. Św. Ducha. Konserwator Zabytków natomiast wnioskował o zachowanie pierwotnego przekroju ulicy tj. z wyraźnym podziałem wysokości pomiędzy jezdnią, a chodnikiem.

Wprowadzone przez konserwatora uwagi wiązały się z koniecznością zmian w dokumentacji projektowej oraz nowych uzgodnień. Prace na ulicy potrwają ok. 4 miesięcy i zakończą się w drugiej połowie października. Co ważne, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu roboty na ul. Przędzalniczej nie będą prowadzone w czasie trwania Jarmarku Św. Dominika.

 

Aktualizacja 28.01.2020 r.

Prace związane z przebudową ul. Przędzalniczej zostały wstrzymane na wniosek Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków, który wszczął postępowanie, mające na celu wpisanie układu drogowego ul. Przędzalniczej do Rejestru Zabytków. Jednak co warte podkreślenia – układ drogowy z uwagi na prowadzone prace już nie istnieje. Kostka brukowa została rozebrana w oparciu o dokumentację, która zyskała pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora.

Na ul. Przędzalniczej mamy do czynienia z sytuacją, gdy w połowie robót musimy wstrzymać prace na nieokreślony czas, mimo że dysponujemy pozytywną decyzją Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, która była niezbędna do rozpoczęcia robót. Należy również podkreślić, że wpisanie do rejestru układu drogowego ul. Przędzalniczej może okazać się niemożliwe, bowiem układ ten już nie istnieje. Stara nawierzchnia bitumiczna pokrywająca ul. Przędzalniczą, pod którą był częściowo starobruk została w całości rozebrana. Obecnie wykonano ok. 70 proc. podbudowy oraz odcinek układu jezdnego o długości 30 mb z odzyskanego starobruku.

Przebudowa ul. Przędzalniczej rozpoczęła się w październiku 2019 roku, po podpisaniu umowy z firmą SAFERAOAD KABEX sp. z o.o.  Inwestycja jest realizowana w oparciu o dokumentację projektową, uzgodnioną z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Pozytywna decyzja konserwatora została wydana w czerwcu 2017 r., a następnie podtrzymana w maju 2019r. Ponadto DRMG dokonało zgłoszenia robót do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, a także  przed rozpoczęciem prac powiadomiło PWKZ o zamiarze rozpoczęcia robót.

15 stycznia 2020 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisania ul Przędzalniczej do rejestru zabytków. W piśmie znalazła się informacja o tym, że wszelkie prace budowlane na ul. Przędzalniczej mają zostać wstrzymane bezterminowo.

Oznacza to, że mimo podpisanej umowy i obowiązujących decyzji administracyjnych zezwalających na prowadzenie prac musimy wstrzymać prace do odwołania. W konsekwencji mieszkańcy tej ulicy będą mieli rozkopaną drogę, bez możliwości dojazdu do posesji i z utrudnionym dojściem do nieruchomości. Obecnie analizujemy sytuację pod względem prawnym, gdyż jest to sytuacja bez precedensu. Dodatkowe utrudnienie powoduje fakt, że podejmuje się wszczęcie postępowania celem wpisu do rejestru układu drogowego, który fizycznie już nie istnieje. Sytuacja ta powoduje konieczność poniesienia, być może, znaczących dodatkowych środków publicznych na zabezpieczenie terenu inwestycji, materiałów rozbiórkowych: kamieni brukowych z rozebranej części ulicy, a także odszkodowanie za przerwany kontrakt, a nie wiemy, jak długo może potrwać ta procedura.

Jednocześnie informujemy, że DRMG przystąpiła do rozmów z Wojewódzkim Pomorskim Konserwatorem Zabytków mających na celu uzyskanie wspólnego stanowiska i rozwiązanie tej nietypowej sytuacji w możliwie jak najkrótszym czasie.

Wszelkie pytania dotyczące procedury i statusu postępowania należy kierować do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Dalsze działania Miasta w tej sprawie są uzależnione od stanowiska konserwatora.

 

Przedzalnicza 012020

 

Aktualizacja 13.11.2019 r,

Od czwartku, 14 listopada rozpoczynają się prace związane z przebudową ul. Przędzalniczej. W związku z rozpoczęciem robót w godzinach porannych (ok. godz. 7 rano) wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu polegająca na wyłączeniu środkowego odcinka jezdni. Dojścia i dojazd do posesji przy ul.Przędzalniczej zostaną zapewnione, a w przypadku czasowego zamknięcia dojazdu, Wykonawca robót  powiadomi mieszkańców z wyprzedzeniem. Kursowanie linii nr 100 na czas wykonywania robót drogowych zostanie zawieszone. Taka organizacja ruchu potrwa ok. 1,5 miesiąca. O kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem. 

Przedzalnicza 13 11 19

 

Termin realizacji: grudzień 2019 r.

Aktualizacja, 15.10.2019 r.

Umowa na realizację została podpisana 11 października. Wykonawcą prac jest firma SAFERAOAD KABEX sp. z o.o.. Koszt realizacji inwestycji to 689 663,18 zł.