Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Zakończyliśmy zadanie związane z budową układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej.

Zamówienie obejmowało budowę infrastruktury drogowej służącej skomunikowaniu wybudowanego centrum edukacyjnego w ciągu ul. Nowej Bulońskiej (odcinek na południe od skrzyżowania z ul. Jabłoniową) z osiedlem Lawendowe Wzgórze z istniejącą infrastrukturą drogową w Gdańsku wraz z połączeniem do tymczasowego układu dojazdu od ul. Warszawskiej.

W ramach inwestycji powstała droga stanowiąca przedłużenie budowanej Nowej Bulońskiej Północnej wraz z chodnikami i ścieżką rowerową. Droga jest oświetlona, zamontowane zostały elementy małej architektury oraz kanalizacja deszczowa. Na nowej trasie powstały także dwa przystanki autobusowe do Przedszkola nr 86 (przystanek „Nowa Bulońska 03” [1306]) oraz do szkoły  (przystanek „Szkoła Podstawowa nr 6 01” [1308]). Od 2 września nową trasą zaczęły kursować autobusy.

Wykonawca: NDI Sp. z o. o.
Termin realizacji: maj 2018 - lipiec 2019
Koszt inwestycji: ok. 10 mln zł

Plan sytuacyjny inwestycji

Widok po zakończeniu realizacji zadania

UkladDrogowyCE 08 19 2

Aktualizacja 10.05.2019 r.

W chwili bieżącej wykonywana jest nawierzchnia jezdni w zakresie bitumicznej warstwy wiążącej i ścieralnej. Trwają roboty ziemne polegające na usypywaniu skarp i rowów. Kontynuowane są prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Budowa chodników jest na etapie podbudowy.

Dojazd do centrum jablon 09 05 19 14

 

Aktualizacja 26.04.2019 r.

Wykonawca realizuje zadania budowlane pracując nad układaniem miejsc parkingowych z kostki brukowej oraz krawężników wzdłuż drogi oraz chodników. Realizowane są prace przy budowie muru oporowego wzdłuż drogi. Korytowane są kolejne etapy drogi a następnie układane pierwsze jej warstwy.

DojazdSzkolaJablon 04 19 11

 

Aktualizacja 15.04.2019 r.

W ramach realizacji zadania wykonywane są prace przy tunelu, murach oporowych oraz roboty brukarskie. Równocześnie prowadzone są prace konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej odcinka drogi dojazdowej do szkoły.

DojazdSzkolaJabl 04 19 1

 

Aktualizacja 14.02.2019 r.

Wykonano ok 80% robót na kanalizacji deszczowej, prace będą kontynuowane kiedy poprawią się warunki atmosferyczne. W zakresie prac przy tunelu dla pieszych wykonano ustrój nośny. Prace ziemne w okolicy ronda wstrzymano ze względu na warunki atmosferyczne.

Dojazd Jabloniowa 02 19 4

Aktualizacja 27-12-18

Realizowane zadanie jest na etapie budowy tunelu dla pieszych, na dzień 27 grudnia zostały wykonane prace polegające na betonowaniu jego konstrukcji.

Aktualizacja 22-10-18

Trwają roboty ziemne, prace związane z kanalizacją deszczową oraz budową tunelu dla pieszych.

Njabloniowa X 3

Njabloniowa X 3

Aktualizacja 27-09-18

Aktualnie na terenie budowy trwają prace ziemne związane z realizacją  zadania.

Ukl Jabl X 5

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania Układ Jabłoniowa

 

Aktualizacja 5.06.2018 r.

30 maja podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z podpisanym dokumentem Konsorcjum firm: Lider NDI S.A. i Partner NDI Sp.zo.o. z Sopotu na realizację zadania ma czas do maja 2019 roku.