Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Rozbudowa Cmentarza Łostowice w Gdańsku - Remont i rozbudowa kaplicy cmentarnej

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowice - etap 1 obejmowała rozbudowę budynku kaplicy o nowe skrzydło stanowiące kontynuację kompozycji istniejącego budynku. W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlano-instalacyjne związane z połączeniem istniejącego obiektu z nową kaplicą. Na parterze powstała sala nabożeństw natomiast w przyziemiu chłodnia z windą, magazyn oraz ogólnodostępne toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych. Parametry techniczne wybudowanego obiektu: 
-powierzchnia użytkowa - 257,91m2, : 
-powierzchnia zabudowy - 605,50 m2 
-kubatura - 2621,77m3 


Zakres rzeczowy zamówienia obejmował: 

- Roboty budowlano-montażowe 
- Wewnętrzne instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne 
- Instalacje sygnalizacji pożaru 
- Dostawę, montaż i uruchomienie windy
- Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych 
- Wyposażenie pomieszczeń 
- Usunięcie kolizji z zewnętrznymi instalacjami elektroenergetycznymi i sanitarnymi 
- Roboty drogowe 
- Elementy małej architektury 
- Zieleń -nasadzenia - trawniki, krzewy i byliny -pielęgnacja zieleni 
- Odtworzenie elementów środowiska 
- Roboty budowlano-instalacyjne w istniejącej kaplicy w zakresie niezbędnym do podłączenia części nowej z istniejącym budynkiem, w tym: budowę szachtu instalacyjnego, kotłowni, hydroforni, węzła pomiarowego wody zimnej w istniejącej kaplicy wraz z instalacjami łączącymi obie części.Wykonawca robót: konsorcjum firm: Lider: TWB Sp. z o.o, partner: AJM sp. z o.o, z Gdańska.
Czas realizacji: 06.07.2015 r. - 15.06.2016 r. 
Koszt realizacji: ok. 1.8 mln zł brutto.