Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Przebudowa Kanału Raduni

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

EFRR

Kanał Raduni powstał 1338 roku i spełniał rolę gospodarczą jako napęd wodny dla młynów, kuźni oraz obronną jako fosa. Swój początek ma on w rzece Radunia koło Juszkowa, biegnie przez Pruszcz, Lipce i Orunię, dalej przepływa przez historyczne centrum Gdańska tworząc wyspę, na której znajdują się Wielki i Mały Młyn, następnie uchodząc do Motławy. Na przeważającej długości przepływa wzdłuż zurbanizowanych obszarów miejskich. Jego całkowita długość wynosi 13,5 km, w tym 9,8 km - położone jest w granicach Miasta Gdańska. Dziś nie ma on znaczenia przemysłowego stanowi za to atrakcyjny teren rekreacyjny oraz pełni istotną rolę w przeprowadzaniu wód deszczowych górnego tarasu Miasta. W lipcu 2001 roku ulewny deszcz spowodował wypełnienie i przerwanie wału Kanału. Zniszczonych zostało wiele domów w Św. Wojciechu, Lipcach i Dolnej Oruni. Mimo, że wały zostały natychmiast naprawione, a skutki powodzi usunięte, Władze Miasta chcąc zapewnić bezpieczeństwo zainicjowały projekt przebudowy kanału obejmujący miedzy innymi poszerzenie kanału, budowę kładek dla pieszych, przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną przebudową kanału. Łączna długość przebudowy wynosi 7,148 km. 
Realizacja robót budowlanych podzielona została na trzy etapy: 
Etap I - od zrzutu do Opływu Motławy do mostu w ul. Raduńska – Nowiny - długość 2,360 km 
Etap II - od mostu w ul. Raduńska- Nowiny do mostu na wys. posesji w ul. Trakt Św. Wojciecha 370 - długość 2,920 km
Etap III - od mostu na wys. posesji w ul. Trakt Św. Wojciecha 370 do granicy miasta Gdańska z Gminą Pruszcz Gdański - długość 2,868 kmWykonawca robót - HYDROBUDOWA Gdańsk S.A.
Rozpoczęcie realizacji - sierpień 2011 r.
Zakończenie - marzec 2014 r. 

Koszt przedsięwzięcia 
Beneficjent: Gmina Miasta Gdańsk
Całkowita wartość Projektu: 136 865 310,86 brutto 
Wartość robót budowlanych: 133 736 410,99 brutto 
Finansowanie: 
85% - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - 115 992 670,61 zł 
15% - Budżet Państwa 20,1 mln zł 

Zapraszamy do obejrzenia Prezentacji pokazującej Kanał Raduni w poszczególnych etapach realizacji zadania, przygotowanej na konferencję i szkolenie dla beneficjentów III osi priorytetowej POIiŚ pod nazwą "Tworzenie kompleksowych programów dofinansowywanych z UE. Zamykanie projektów POIiŚ" Przebudowa Kanału Raduni 

Zapraszamy na wirtualny spacer wzdłuż przebudowywanego Kanału (kliknij tutaj)