Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Regulacja potoku Jasień i budowa zbiornika retencyjnego Jasień

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Nowo wybudowany zbiornik retencyjny „Jasień” o powierzchni 3,75 ha i pojemności V= 48 487,00m3, zlokalizowany jest na terenie byłego poligonu pomiędzy nasypem kolejowym PKM, a Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. Znajduje się on w pokrytym zielenią drzewiasto – krzewiastą zagłębieniu terenu. Całkowita powierzchnia obszaru przeznaczonego pod zbiornik i obiekty towarzyszące wynosi ponad 5ha. Zakres realizacji zadania obejmował budowę zbiornika retencyjnego wraz z budowlami wlotowymi, budowlą piętrząco- upustową i przelewem powierzchniowym, zaporą boczną i czołową oraz z drogą eksploatacyjną wokół zbiornika i wzdłuż potoku. U podnóża zapory wykonano rów opaskowy zbierający wodę z terenu przyległego do zbiornika i odprowadzający dalej do potoku. W ramach realizacji projektu wyregulowany został także odcinek 318,9m Potoku Jasień. 
Zakres rzeczowy realizacji zadania obejmował:

- zbiornik retencyjny o powierzchni F= 3,75ha na poziomie normalnego zwierciadła wody i objętości retencyjnej V= 48 487 m3 ;
- trzy pływające wyspy dla ptactwa (pow. 2x40m2 i 1x80m2) 
- dwie budowle wlotowe do projektowanego zbiornika; 
- budowlę piętrząco- upustową ze zbiornika;
- przelew powierzchniowy w zaporze zbiornika;
- dwa place ociekowe;
- zjazd na dno zbiornika;
- koryto ściekowe o długości 117 mb; 
- obwałowanie zbiornika ,,Jasień” – zapora boczna i czołowa o długości 325m;
- regulację potoku poniżej zbiornika na długości 318,9 m;
- drogę eksploatacyjną wokół zbiornika i wzdłuż potoku.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BIMEL Sp. z o.o. z Pruszcza Gdańskiego,
Czas realizacji: podpisanie umowy: 14.11.2012 r. -15.05.2014 r. (zak. robót budowlanych) – 14.11.2014 r. (zak. pielęgnacji zieleni). 
odbiór inwestycji: 15.05.2014 r. 
Koszt realizacji robót : 4 623 502,12 zł brutto.